Tänään valtuustossa puhuttiin vastuullisista tekstiilihankinnoista. Alla pitämäni puheenvuoro. Muistutin puheessani myös, että Espoo on ollut Reilun kaupan kaupunki jo yli yhdeksän vuotta. Reilun kaupan merkin tai vastaavien kriteerien edellyttäminen hankinnoissa on yksi keino lisätä vastuullisia tekstiilihankintoja. Esimerkiksi Espoo Cateringin työasuina käyttämät paidat on valmistettu Reilun kaupan luomupuuvillasta

***** ***** *****

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos valtuutettu Liisa Kivekkäälle (sd) ja Markku Sistoselle (sd) tärkeän asian esiin nostamisesta.

Espoo haluaa olla vastuullinen edelläkävijäkaupunki. Vastuullisuutta ja hyvää esimerkkiä osoitetaan konkreettisilla teoilla, kuten kaupungin omilla hankinnoilla. Aloite on hyvin linjassa kaupunginhallituksen hyväksymien hankintojen strategisten linjausten kanssa. Niiden mukaan:

”Kaupunki edistää hankintojen vastuullisuutta käyttämällä myös vastuullisuuskriteerejä ja osallistumalla niiden kehitystyöhön.”

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo voi ja sen tulee vaikuttaa hankinnoillaan siihen, millaisia tuotteita markkinoilla tarjotaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

Viime viikolla julkistettiin hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, jonka mukaan kaikki keinot on otettava välittömästi käyttöön, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Se tarkoittaa, että Espoon on jatkossa arvioitava myös tekemiensä hankintapäätösten ilmastovaikutukset.

Kaikkea arviointityötä ei tarvitse tehdä itse. Kuten vastauksessa todetaan, julkisia hankintoja tehtäessä sertifikaattien hyödyntäminen on hyvä tapa varmistaa ekologinen ja sosiaalinen kestävyys hankinnan elinkaaren aikana.

Ja uusi hankintalaki tekee sen helpommaksi, kun kilpailutuksissa voi suoraan edellyttää tiettyä ympäristö- tai vastuullisuussertifikaattia.

Aloitevastauksessa todetaan, että:

”Ympäristömerkkejä ja muita kestävän kehityksen sertifikaatteja käytetään tekstiilihankinnoissa silloin, kun niiden käyttö johtaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän hankinnan toteutumiseen.”

Avoimeksi jää, kuinka usein hinta on kuitenkin lopulta määrittävä tekijä.

Hyvät valtuutetut,

Valitettavasti vastauksesta ei käy ilmi, kuinka suurella osalla kaupungin työntekijöiden työvaatteista tai muista kaupungin hankkimista tekstiileistä on jo ympäristö- tai vastuullisuussertifikaatti. Tämä tieto olisi tuonut tärkeää konkretiaa vastaukseen.

Toivon, että Espoo toteutaa vastuullisuutta edelläkävijyyttä, edistämällä jatkossa määrätietoisesti vastuullisia hankintoja. Tekstiilihankintojen osalta se tarkoittaa, että ympäristö- ja vastuullisuussertifikaatteja edellytetään tarjouspyynnöissä vaatimuksena.

Kannatan Liisa Kivekkään tekemää toivomusta, joka kuuluu:

”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki toteuttaisi kaikill atoimialoilla ympäristöystävällisiä ja vastuullisia tekstiilihankintoja, aina kun se on mahdollista. Tekstiilien hankinnassa sekä hankintojen kilpailutuksessa kaupungin tulisi lisätä tekstiilihankintoja, joissa koko tuotantoketju on sertifioitu ympäristö- ja vastuullisuussertifikaateilla.”

Kiitos!