Julkaistu Länsiväylässä 24.10.2018

Reilun kaupan viikkoa vietetään 22.–28.10. myös Espoossa, joka on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2009 lähtien. Viikon tarkoituksena on muistuttaa suomalaisia omien kulutusvalintojen roolista esimerkiksi globaalin köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vastuulliset kulutuspäätökset ovat yhä useammalle luonteva tapa osoittaa oma arvomaailmansa, pienentää ekologista jalanjälkeään ja vaikuttaa omaan arkeen. Moni kuitenkin myös kyseenalaistaa yksittäisten ostopäätösten merkityksen: vaikka asia olisi tärkeä, miksi tinkisin tottumuksistani jos muutkaan eivät tingi?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti osoittaa, että maapallon lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen edellyttää radikaaleja toimia. Yritysvastuuraportit osoittavat, että lapsityövoiman käyttö ja ihmisoikeuksien polkeminen ovat todellisuutta aivan liian monessa maassa.

Vastuuta ongelmien korjaamisesta ei pidä sälyttää vain yksittäisen kuluttajan harteille. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo voi ja sen pitää vaikuttaa siihen, millaisille tuotteille markkinoilla on kysyntää. Espoo haluaa olla vastuullinen edelläkävijäkaupunki. Se tarkoittaa, että kaupungin omien hankintojen on oltava vastuullisia.

Reilun kaupan merkki, Joutsenmerkki ja muut vastuullisen tuotannon sertifikaatit auttavat kuluttajia tekemään kestäviä valintoja arjessaan. Sertifikaattien hyödyntäminen on hyvä tapa varmistaa vastuullisuus myös Espoon julkisissa hankinnoissa.

Uusi hankintalaki tekee vastuulliset hankinnat helpommaksi, sillä kilpailutuksissa voi suoraan edellyttää tiettyä ympäristö- tai vastuullisuussertifikaattia. Laki ei kuitenkaan tähän velvoita, joten kaupungin on tehtävä se itse. Ottamalla sertifikaatit osaksi hankintaperusteita Espoo luo markkinoita esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuville yrityksille.

Reilun kaupan viikko muistuttaa roolistamme maailmantalouden vaikuttajina niin kuluttajina kuin kuntalaisina. Vastuullisten tuotteiden suosiminen Espoon hankinnoissa on tärkeä keino lisätä kaupungin ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 291. varapuheenjohtaja (vihr.)

Ilari Aula
Espoon Reilun kaupan 29kaupungin kannatustyöryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)