Valtuusto päätti tänään Espoonkartanon laajasta kaavakokonaisuudesta. Kannatin kaavakokonaisuutta kaupunginhallituksessa ja niin myös tänään valtuustossa. Alla puheenvuoroni, jossa nostin esiin muutaman asian kaavakokonaisuuden käsittelyvaiheista.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

näitä kaavoja on tosiaan tehty pitkään, kuten päätöshistoriasta näkyy. Valtuutettu Henna Partasen (vihr.) puheenvuoro osoittaa, että maailma on kymmenen vuoden aikana muuttunut.

Valtuutettu Tiina Pursula (vihr.) puolestaan perusteli hyvin, miksi vihreiden kaupunginhallitusryhmä päätyi olemaan nyt esitetyn kaavakokonaisuuden kannalla. Tärkeimpänä argumenttina se, että kaavakokonaisuudella voidaan turvata alueen luontoarvot. Kaavat muodostavat kokonaisuuden, joka mielestäni on riittävän hyvä kompromissi hyväksyttäväksi.

Alueella on poikkeuksellisen paljon kulttuurihistoriallisia arvoja, kuten valtuutettu Christina Gestrin (rkp) puheessaan hyvin kuvasi.

Yksi keskeinen lähtökohta ja perustelu kaavoituksen käynnistämiselle oli aikanaan Espoonkartanon ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön säilyttäminen ja kartanoalueen toimintaedellytysten turvaaminen. Espoon kartanon alueelle on osoitettu lisärakentamista varsin maltillisesti. Koska Espoonkartanolla on maanomistuksia ympäriöivillä kaava-alueilla, tuo kokonaisuus kartanon omistajille taloudellisia mahdollisuuksia kartanoalueen kehittämiseen.

Aikanaan saimme Vihreiden kovan työn tuloksena torjuttua Holkenin alueen kaavan hyväksymisen irrallisena palasena, mikä olisi tarkoittanut Espoonkartanon miljöön halkaisemista alueelle johtavalla läpikulkutiellä.

Tuossa yhteydessä mukaan tuli Mynttilän alue, kun ajoneuvoliikenne Holkenin alueelle päätettiin ohjata sitä kautta. Valmistelun kuluessa Mynttilän kaavan aluetta on rajattu, jotta Mynttilän asemanseudun kohtalo voidaan ratkaista Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan yhteydessä.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien turvaaminen on asukkaiden arjen sujumisen kannalta aivan olennaista, eikä ole nyt hyvällä tolalla, kuten Partanen puheessaan totesi.

Tähän asiaan Vihreät kiinnittivät huomiota jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Kaupunginhallitus kehotti Vihreiden esityksestä teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään neuvottelut Ely-keskuksen kanssa sujuvien kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien toteuttamiseksi Finnsinmäen alueelta Kauklahteen parantamalla Kauklahdensillan kautta kulkeva yhteys turvalliseksi.

Edelleen kaupunginhallitus totesi, että sujuvat ja turvalliset yhteydet tulee varmistaa samanaikaisesti kaavan toteutumisen kanssa.

Nyt on varmistettava, että tämä etenee. Myös Holkenin ja Mynttilän osalta turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Kauklahden keskustaan on turvattava.