Tässä tiivis raportti viime maanantain kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tämä sopimus ja suunnitelma on yksi tärkeä keino kaupungin ilmastopäästöjen vähentämiseen matkalla kohti hiilineutraalia Espoota vuonna 2030.

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2017 – 2025. Espoon kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 19 611 MWh:n energiamäärä, joka saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2020 välitavoitteeksi on asetettu 10 459 MWh eli 4 % vuoden 2015 kulutustasosta.
Toimintasuunnitelman keskeinen sisältö on kartoittaa energiansäästöpotentiaalit ja kuvata, mitä kaupunki tulee tekemään saavuttaakseen asetetut tavoitteet.

Suunnitelma oli sen verran vaikeasti hahmotettava, että palautimme sen uudelleen valmisteltavaksi. On tärkeää, että suunnitelmassa näkyvät selvästi tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutus, jotta sen toteutusta voidaan seurata.

– Leppävaaran urheilupuiston sosiaali ja huoltotilojen hankesuunnitelman ja niiden toteuttamista Kameleonten hankkeen yhteyteen koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

Tässä ajatus on, että kaupungin oman hankkeen sijaan tarvittavat tilat toteutetaan vuokrahankkeena yksityisen toimijan toteuttamaan halliin. Otsikko muutettiin vastaamaan tätä, eli emme hyväksyneet itse hallin hankesuunnitelmaa.

Kävimme pitkän keskustelun hankkeen rahoituksesta ja sen pohjalta esittelijä muutti esitystään koskien aiesopimuksen hyväksymistä seuraavaan muotoon:

”Tila- ja asuntojaosto valtuuttaa teknisen toimen johtajan päättämään Leppävaaran urheilupuistoa palvelevien sosiaali- ja huoltotiloja koskevan aiesopimuksen tarkemmasta muotoilusta ja yksityiskohtaisemmista ehdoista liitteenä olevan aiesopimusluonnoksen periaatteiden pohjalta. Lisäksi aiesopimuksessa tulee selkeästi todeta, ettei tällä hankesuunnitelmalla sidota eikä päätetä kaavoitusratkaisuja sopijakumppanin muiden kiinteistöjen osalta.”

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi 5.6.2017 Logen I Gröndal UF:lle suunnitteluvarauksen monitoimihallin suunnittelemiseksi Leppävaaran urheilupuistoon.

Synergiaetujen hakeminen on sinänsä perusteltua, mutta ongelma on, että urheiluhallihanketta toteuttavan Logen I Gröndal UF:n omarahoitus perustuu hankesuunnitelman mukaan nykyisen Turuntien varressa olevan nuorisoseurantalon tontin kaavoitukseen. Kaavahanke ei kuitenkaan ole mukana kaupunkisuunnittelulautakunnan työohjelmasPPPsa ja maanomistajan alustavien suunnitelmien rakennustehokkuudet herättivät vastusta niin asukkaissa kuin luottamushenkilöissäkin. Rahoituksen osalta hankkeen toteutumisen edellytykset eivät siis esitetyssä muodossa ole vielä selvät. Myös hallihankkeen osalta kaavoitus on vielä kesken. Aiesopimuksen mukaan tavoitteena on aikataulu, että tilat saataisiin käyttöön viimeistään 8/2021. Varsin tiukalta tuo aikataulu kuulostaa.

Tällä päätöksellä jaosto ei siis sitoutunut kokonaisuuteen, vaan totesi, että kaupungin kannalta huoltotilat on järkevää toteuttaa urheiluhallin yhteyteen, mikäli hanke toteutuu ja talousyhtälö saadaan toimimaan kaupungin kannalta järkevällä tavalla. Vuokratason on oltava kaupungille järkevä ja verrattavissa vastaavaan hintatasoon muualla.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2018 osavuosikatsaus

Tilapalveluiden työt ja sitä kautta menot ovat kasvaneet ennakoitua enemmän koulut kuntoon tavoitteen toteuttamisen ja suuren investointiohjelman valmistelun myötä. Tilapalvelujen tulot eivät riitä kattamaan kasvaneen toiminnan menoja. Tulostavoitetta on tarpeen alentaa 5 miljoonalla eurolla.

Jousenkaaren koulun osalta osavuosikatsauksessa todetaan, että tämän hetkisen tiedon mukaan, tavoiteaikataulua (koulu valmis 2021) ei pystytä toteuttamaan, vaan kohde valmistuu 2022.

Ei voi olla niin, että kaksi kuukautta valtuuston tekemän päätöksen jälkeen todetaan, että ei onnistu. Jaoston 10.12. kokoukseen tuodaan Jousenkaaren koulun hankeselvitys. Jaosto päätti esityksestäni, että hankeselvityksen lisäksi jaostolle tuodaan kouluhankkeen konkreettinen toteutusaikataulu sekä selvitys toimenpiteistä, joilla valtuuston päättämään tavoiteaikatauluun (valmis 2021) voidaan päästä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

En tällä kertaa referoi selostusta, se löytyy täältä.

Toin keskustelussa esiin seuraavat asiat:

– Latokasken koulu
Nauriskasken koulu on mukana PPP-hankkeissa. Valmistelussa on tärkeää huomioida sivistytoimen tilankäyttösuunnitelman mukainen valmistumisaika 2022.

– Leppävaaran lukio
Hyvä, että perusteelliset tutkimukset tehdään. Tilanne on huolestuttava, kun oireilijoiden määrä on suuri ja tilat ovat ahtaat opiskelijamäärään nähden. Korjattavaa vaikutta olevan paljon. Lisätilojen osalta valmistelua on tarpeen kiirehtiä ja varautua peruskorjaukseen aiemmin kuin vuonna 2027. Sisäilmatyöryhmä piti ensimmäisen kokouksen 15.11. ja siihen oltiin kuulemma tyytyväisiä. 26.11. on sovittu sivistystoimen kanssa kokous lisätilojen järjestämisestä koulu palveluna -mallilla.

– Pakankylän koulu
Tästä on tullut huolestuneita yhteydenottoja, kun vaikuttaa siltä, että mitään ei tapahdu vaikka koulutilojen pitäisi olla korjattuna syksyyn 2019 mennnessä. Sisäilmatyöryhmän kokous on luvattu pitää vielä tämän vuoden puolella ja päivämäärä tälle on kuulemma tulossa pian.

– Hankeselvitys, Kalajärven koulun peruskorjaus (Vesa Pyy)

Eri vaihtoehtoja on tutkittu ja Tilapalvelut on päätymässä vaihtoehtoon, jossa A ja B osat puretaan ja korvataan uusilla, C ja D-osat peruskorjataan. Myös päiväkoti purettaisiin ja liitettäisiin koulun yhteyteen. Seuraavaksi hankkeen tarveselvitys on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan.

– Hankeselvitys, Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennus (Kaisa Martikainen)

Kustannusarvio on tällä hetkellä 1,154 me, mikä ylittää hieman hankkeelle varatun 1,0 me.

– Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrien ja käyttövastikkeiden vertailu (Anne Savolainen)

Saatiin Jukka Kilven (sin) pyytämä vertailu. On tärkeää, että kustannuksia seurataan ja ne tehdään läpinäkyviksi.

– Espoon koulujen ja päiväkotien PPP-hankkeen (Public Private Partnership) hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä esittämälläni lisäyksellä, että edellytykset Nauriskasken kouluhankkeen valmistumiselle vuonna 2022 tulee varmistaa.

Hankkeen kautta on määrä totuettaa seuraavat koulut ja päiväkodit pienellä varaumalla, että kohteet saattavat vaihtua tai yksittäisten kohteiden toteutusmalli muuttua hankintaprosessin aikana kaava- ja lupavalitusriskien hallitsemiseksi:

– Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde)
– Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde)
– Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde)
– Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde)
– Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde)

Kohteiden valmistumisen ajankohdat ovat vuosina 2022 – 2024.

Hanke toteutetaan PPP-mallilla (Public Private Partnership), jossa vastuu kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä hankkeen rahoituksesta on hankkeen toteuttavalla palveluntuottajalla (projektiyhtiöllä). Hankkeen sopimuskausi kattaa suunnittelun ja rakentamisen sekä 15 – 25 vuoden ylläpidon.

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle kilpailutuksen perusteella määräytyvän palvelumaksun tämän kokonaispalvelun suorittamisesta sopimusjakson ajan.

Käytiin keskustelua siitä, miten varmistetaan, että hankekokonaisuus etenee varsin tiukassa aikataulussa, kun vielä ei ole tietoa siitä, millaisia tarjouksia saadaan. Toinen huoli oli, etteivät kustannukset pääse karkaamaan. Kaupunki tekee rinnalla verrokkilaskelmia relevantin kustannustason varmistamiseksi. Tätä on tarpeen seurata.

Seuraavaksi hankesuunnitelma etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.