Vihreät ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä pyöräilyn edistämiseksi Espoossa. Tämän syksyn budjettineuvotteluissa saimme ensi vuodelle 100 000 euron lisäyksen pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen.

Jotta työmatkapyöräily ympäri vuoden olisi yhä useammalle realistinen vaihtoehto, joko koko matkalla tai osana matkaketjua, tarvitaan parempaa pyöräteiden talvikunnossapitoa. Alla puheeni, jonka yhteydessä tein seuraavan toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että 100 000 euron määrärahalisäystä pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen käytettäisiin harjasuolausmenetelmän käyttöönottoon keskeisten pyöräväylien talvikunnossapidossa Helsingin kokemusten ja kaupunkitekniikan keskuksen tilaaman selvityksen pohjalta.”

Talvikunnossapidon lisäksi neuvotteluissa puhuttiin myös reunakivien poistosta, tärkeä toimenpide sekin. Viime budjettineuvotteluissa päätetty pyöräilykoordinaattori on vihdoin aloittanut työnsä ja hänen työpanoksensa tulee todella tarpeeseen, jotta saadaan tärkeitä pyöräilynedistämishankkeiden valmisteluun vauhtia.

Toivomukset käsitellään valtuuston kokouksessa 10.12.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Mikä on kaupunkipyöräilijän harras toive? No se, että olisi sujuvat ja hyvin merkityt, jalankulusta selkeästi erotellut pyörätiet. Entä mikä on talvipyöräilijän painajainen? Se on umpihanki pyörätiellä tai muhkuraiseksi jäätynyt sohjo, johon eivät nastarenkaatkaan auta.

Nämä kokemukset jaan tuhansien muiden espoolaisten työmatkapyöräilijöiden kanssa. On tärkeää, että liikkuminen on kaikille sujuvaa ja turvallista. Pyöräilyn kulkutapaosuuden nostaminen 15 prosenttiin edellyttää merkittäviä parannuksia niin pyöräväyliin kuin niiden talvikunnossapitoonkin. Espoo panostaa kevyenliikenteen väyliin ensi vuonna 2,1 miljoonaa. Vertailun vuoksi Helsingissä vastaava summa on liki 15 miljoonaa.

Hyvät valtuutetut,

Espoo-strategiassa olemme sitoutuneet tekemään Espoosta liikkuvan kaupungin ja kaksinkertaistamaan pyöräilyn määrän. Arkiliikunnan lisääminen edistää terveyttä ja toimintakykyä. Viime kuntavaaleissa kaikista valtuustossa nyt olevista ryhmistä tuettiin pyöräilyä. Nyt on jälleen hyvä aika toimia näiden tavoitteiden puolesta.

Viime vuonna talousarvion yhteydessä kirjattiin vihreiden esityksestä pöytäkirjamerkintä pyöräilyn laatureittien talvikunnossapidon eri vaihtoehtojen sekä priorisoitujen reittien selvittämisestä. Selvitys tuotiin tekniselle lautakunnalle tiedoksi 14.11., mutta mitään päätöksiä lautakunta ei tehnyt.

Ensi vuoden talousarvioon lisäsimme 100 000 euroa pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Tuolla summalla ei montaa metriä pyörätietä rakenneta, mutta sillä voidaan parantaa talvikunnossapitoa keskeisillä pyöräväylillä.

Hyvät valtuutetut,

Oiva kohde tuolle 100 000 eurolle on siis pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen. Helsinki on päättänyt vakinaistaa harjasuolausmenetelmän käytön ja varmistaa näin ihmisten työssäkäynti- ja asiointimatkojen sujumisen talvellakin.
Erityisesti työmatkaliikenteen kannalta olisi toivottavaa, että talvikunnossapidon laatureitit jatkuisivat kuntarajan yli ja esimerkiksi Helsingistä Otaniemeen tai Keilaniemeen töihin pyöräilevä ei törmäisi kuntarajalla lumisohjoon tai jääkökkäreisiin.

Siksi teen seuraavan toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 9:

”Valtuusto toivoo, että 100 000 euron määrärahalisäystä pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen käytettäisiin harjasuolausmenetelmän käyttöönottoon keskeisten pyöräväylien talvikunnossapidossa Helsingin kokemusten ja kaupunkitekniikan keskuksen tilaaman selvityksen pohjalta.”

Kiitos!