Valtuusto hyväksyi tänään yksimielisesti Espoon koulujen ja päiväkotien PPP-hankkeen (Public Private Partnership) hankesuunnitelman. Tämä mahdollistaa onnistuessaan usean koulu- ja päiväkotihankkeen nopean rakennuttamisen.

Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit:
– Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde)
– Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde)
– Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde)
– Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde)
– Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde)

Nostin puheessani esiin muutamia huolia ja näkökulmia evästyksenä hankkeen jatkovalmisteluun. Olennaista on, että sopimukset valmistellaan huolella ja hankkeen etenemistä seurataan. Siksi kannatin Kari Uotilan (vas) toivomusta:

”Valtuusto toivoo, että valtuustolle tuodaan seurantamalli, jolla hankesuunnitelman toteutumista säännöllisesti seurataan ja seurantaraportti tuodaan vuosittain valtuustolle tiedoksi.”

Alla puheenvuoroni.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Espoo on tehnyt uraa uurtavaa työtä uusien rahoitusmallien kehittämiseksi koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Siihen on ajanut silkka pakko koulujen hajotessa käsiin ja sisäilmaongelmien sairastauttaessa lapsia ja henkilökuntaa. Malli vaikuttaa lupaavalta, mutta vaatii vielä työtä, jotta se saadaan onnistuneesti maaliin.

PPP-mallissa kaupunki ulkoistaa suunnittelun, rakennuttamisen ja rakennusten ylläpidon ja sillä on hintalappu. On tärkeää varmistaa, etteivät kustannukset nouse saavutettaviin hyötyihin nähden kohtuuttoman korkeiksi. Siksi on hyvä, että kaupunki tekee rinnalla verrokkilaskelmia kestävän kustannustason varmistamiseksi.

Kuten Olli Isotalo totesi, PPP-mallin heikkous on, että peruskorjaushankkeet eivät siihen sovi. Niitähän kaupungilla riittää. Palveluntuottajat eivät ole valmiita kantamaan riskiä korjauksen onnistumisesta – tai hinnoittelevat riskin kalliisti. Näin ollen pakettiin on pitänyt löytää tarpeeksi monta uudisrakennuskohdetta, jotta se olisi investoreille houkutteleva.

Rahoitustapa ei kuitenkaan saa liikaa ohjata kaupungin koulu- ja päiväkotirakentamista. Olennaista on, että koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan ja toteutetaan alueellisesti tasapuolisesti rakennusten kunto sekä koulu- ja päiväkotipaikkojen tarve huomioiden.

Toinen huoli liittyy siihen, miten käyttäjien näkökulma pysyy mukana hankkeiden suunnittelussa. On hyvä suunta, että kustannustehokkuutta haetaan tyyppikouluratkaisuilla. Samalla pitää kuitenkin huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet. Esimerkiksi autismiopetusta ollaan keskittämäässä Pohjois-Tapiolan kouluun ja se vaatii osaamista suunnittelulta.

Kolmas huoli liittyy PPP-hankkeen aikatauluun, koska osalla kohteista on kiire. Nauriskasken koulun osalta tila- ja asuntojaosto päättikin, että koulun valmistuminen vuonna 2022 tulee varmistaa.
PPP-hankkeen valmistelu on siis pidettävä tiukasti seurannassa ja varmistettava, että koulujen rakentamisaikataulut pitävät, vaikka PPP-hankkeen osalta tulisi mutkia matkaan.

Hyvät valtuutetut,

Lopuksi kiitän asian valmistelusta. Halusin nostaa nämä näkökulmat esiin jatkovalmistelua evästämään. Malli on herättänyt markkinoilla kiinnostusta, mikä antaa odottaa, että kilpailutus tuottaa relevantteja tarjouksia ja johtaa hankkeen toteutukseen.

Vaikka kyse on laajasta toimintojen ulkoistuksesta, kaupunki ei kuitenkaan voi ulkoistaa vastuuta siitä, että hankinnassa onnistutaan ja lopputuloksena on laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset koulu- ja päiväkotitilat järkevin kustannuksin ja asetetussa aikataulussa.

Kiitos!