Vuoden ensimmäisessä tila- ja asuntojaostossa käydään läpi neljän vireillä olevan elinkaarihankkeen kustannustilanne ja joudutaan toteamaan kustannusten nousu. Se osoittaa, kuinka hankalia vaativat peruskorjauskohteet ovat elinkaarihankkeina.

Lisäksi hyväksyttävänä on energiatehokkuussopimus (KETS), jota on hiottu jo parissa kokouksessa. Tämän vuoden työohjelma puolestaan kertoo hyvin, mitä kaikkea jaostolla on edessä. Mukana mm. Espoolaisten talo ja Espoonlahden aluekirjasto.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion tavoitekustannuksen muuttaminen (Kh-Kv-asia)

Esitetään Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion hankkeiden tavoitekustannuksen nosto yhteensä 69,0 milj. euroon.

Pakettiin varattiin alunperin vuoden 2017 talousarvioon 55,7 milj. euroa. Tammikuussa 2017 valtuusto nosti tavoitekustannuksen 62 milj. euroon. Syynä mm. tarjoajien hinnoittelema riskilisä ja Viherlaakson koulun hankkeen laajeneminen. Nyt tarvitaan vielä 7 milj. euroa lisää.

Viherlaakson koulun ja lukion osalta ylimääräisiä kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. rakennuksen 2 muutos uudisrakennukseksi perusparantamisen sijaan (osoittautui arvioitua huonokuntoisemmaksi) sekä kaavamuutoksen ja rakennusluvan valitusprosessista aiheutuvat työmaan viivästyskustannukset. Muita ennakoimattomia kustannuksia aiheuttivat mm. rakennuksen 1 alapohjan ja välipohjan tuentaan liittyvät työt.

Kirstin koulun ja päiväkodin osalta ylimääräisiä kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. alapohjarakenteiden ennakoitua suuremmat toimenpiteet, päiväkodin sisäilmakorjaukset, lisääntyneet haitta-ainepurut, vanhojen muovimattojen alla olevan rakenteen ylimääräinen kapselointikäsittely VOC-löydösten takia ja työmaan alkuvaiheessa syttynyt ilkivaltainen tulipalo sekä seurannaisvaikutuksina näistä aiheutuvat työmaan viivästyskustannukset.

Alkuperäiset valmistumisajankohdat olivat Kirstin osalta 12/2018 ja Viherlaakson osalta 12/2019. Valmistumisajankohdat tämän hetkisen arvion mukaan ovat Kirstin koulun osalta 6/2019 ja Viherlaakson koulun osalta 7/2020. Viherlaakson koulun liikuntasalirakennus ja kenttä valmistuvat n. vuosi koulun valmistumisen jälkeen.

Nämä molemmat kohteet olivat varsin työläitä viime valtuustokaudella. Osalla Viherlaakson koulun ja lukion rakennuksista on suojeluarvoja, minkä takia ryhdyttiin peruskorjaamaan, vaikka riskeistä tiedettiin. Kirstin koulun kanssa käytiin pitkä vääntö ennen kuin sieltä päästiin väistöön ja rakennus peruskorjaukseen. Harmillista, että kustannukset ovat kasvaneet, mutta hankkeet on nyt saatettava maaliin.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Tuomarilan ja Laajalahden koulujen tavoitekustannuksen muuttaminen (Kh-Kv-asia)

Esitetään Tuomarilan koulun ja Laajalahden koulun hankkeiden tavoitekustannuksen nostoa yhteensä 46,0 milj. euroon. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeille on budjetoitu 43,44 milj. euroa.

Hankkeet on kilpailutettu marras – joulukuun 2018 aikana. Hankkeista saadut tarjoukset ylittivät investointibudjetin, mutta olivat hyvin linjassa aiempien elinkaarikohteiden kanssa. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on muun muassa kustannustason nousu. Lisäksi tarjoajien hinnoittelemaa riskilisää elinkaarivastuun kantamiseksi ei ole pystytty arvioimaan tarkasti.

Tavoitekustannuksen noususta huolimatta hankkeiden toteuttamista pidetään kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona. Uudelleenkilpailutus tarkoittaisi hankkeiden viivästymistä, mistä koituisi myös kustannuksia (esim. Tuomarilan koulun väistötilana toimiva Kirstin koulun siirtokelpoinen maksaa 250 000 e/kk).

Kummankin koulun peruskorjauksen on määrä valmistua 12/2021.

Nämä ovat myös molemmat haastavia suojeluarvoja omaavia peruskorjauskohteita. Tästäkin näkee, että peruskorjauskohteet ovat haastavia elinkaarikohteina. Siksi PPP-hankkeessa (ns. koulurahastomalli) päädyttiin pelkästään uudiskohteisiin.

– Postipuun lastensuojelupalveluiden uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen

Esitetään uudeksi tavoitekustannukseksi on 7,45 milj. euroa.

Kyseessä on Lippajärvellä sijaitsevan Auroran lastensuojelupalvelujen korvaava uudisrakennus. Jaosto päätti 16.05.2016 sen kattohinnaksi 6,5 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvioon on kuitenkin virheellisesti varattu vain 4,735 milj. euroa. Ja nyt siis rahaa tarvitaan 7,45 milj. euroa.

Hanke on jouduttu kilpailuttamaan kolme kertaa kelpoisten tarjoajien puuttuessa ja hanke on viivästynyt tästä syystä. Viimeisin kilpailutus on tehty joulukuussa 2018. Hankkeesta saadut tarjoukset ylittivät investointibudjetin. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on kustannustason nousu.

Tämä hanke on kokonsa puolesta hankala markkinoilla (liian pieni isoille toimijoille, pienille kaupungin vaatimukset liian kovia), eikä siksi ole saatu tarjouksia. Nyt päästään vihdoin eteenpäin. Valitettavasti tavoitekustannukseen ei päästä, mutta hanke on tarpeellinen.

– Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman hyväksyminen (Pöydälle 10.12.2018)

Toimintasuunnitelmassa kartoitetaan energiansäästöpotentiaalit ja kuvataan, mitä kaupunki tulee tekemään saavuttaakseen ohjeellisen 7,5 % energiansäästötavoitteen sopimusjaksolla 2017 – 2025.

Sopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Energiatehokkuuden lisäksi siinä käsitellään myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisät.

Tarkempi toimenpidesuunnitelma, jossa kuvataan millä keinoilla tavoitteet saavutetaan ja miten toimenpiteet kohdistetaan ja aikataulutetaan, laaditaan kevään aikana.

Energiatehokkuustyöllä on on tärkeä merkitys kaupungin hiilineutraalisuustyössä. Sen edistymistä tullaan seuraamaan vuosittain tila- ja asuntojaostossa.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Avain Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa Espoon Tikankolo 1 asumisoikeustalohankkeen perusparantamista varten Leppävaaraan. Kohteessa on 19 asuntoa. Korkotukilainaa haetaan 1 287 058 euroa.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2019

Työohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä Muutamia poimintoja keväällä käsittelyyn tulevista asioista:

Helmikuu
– koulujen oirekyselyjen tulokset, vaihe 1
– Rödskogs skola hankeselvitys (selostus)
– Rehtorintien peruskorjauksen hankeselvitys (selostus)
– Espoolaisten talon tilannekatsaus
– PPP-hankkeen tilannekatsaus

Maaliskuu
– Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelma
– Espoonlahden aluekirjaston hankesuunnitelma
– Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelma
– Luukin leirikeskuksen päärakennuksen hankeselvitys (selostus)

Huhtikuu
– Jousenkaaren koulun hankesuunnitelma
– Espoolaisten talon tarveselvitys
– Metsolan päiväkodin hankeselvitys (selostus)
– Träskändan kartanon hankeselvitys (selostus)
Tiistilän koulun hankeselvitys (selostus)

Hyvä että hankkeet etenevät. Tätä aikataulua seuraamme. Työohjelma päivitetään elokuussa. Maaliskuulle lisättiin pyynnöstäni Espoon asuntojen tilannekatsaus ja joulukuulle tilannekatsaus Tietotien tilatehokkuudesta.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Tällä kertaa vain yksi selostus:

Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)