Jaoston kokous sujui rivakasti ja kaikki asiat päätettiin muutamin viilauksin esitysten mukaisesti. Hyvä huomata, että Tilapalveluiden toiminta on monessa kohtaa kehittynyt parempaan suuntaan. Sisäilmaongelmiin liittyviin palvelupyyntöihin reagoimista on nopetettu perustamalla viiden hengen tarkastusryhmä, joka käy nopealla tahdilla tarkistamassa kohteita.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion tavoitekustannuksen muuttaminen (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion hankkeiden tavoitekustannuksen nosto yhteensä 62 me → 69 me.

Päätöksen perustaksi saatiin kattava selvitys kustannusten kasvun syistä. Yleisinä syinä ovat rakennusindeksin muutos sekä rakennusbuumi. Viherlaaksossa yksi peruskorjattavista rakennuksista osoittautui ennakoitua huonokuntoisemmaksi ja lisäksi valitukset ovat viivästyttäneet hanketta.

Kirstin koulun osalta ovat realisoituneet liki kaikki peruskorjauksen riskit (korjattavaa enemmän kuin ennakkoon arvioitiin). Lisäksi viivästystä ja kustannuksia aiheutti ilkivaltainen tulipalo.

Valmistumisajankohdat tämän hetkisen arvion mukaan ovat Kirstin koulun osalta 6/2019 ja Viherlaakson koulun osalta 7/2020. Viherlaakson koulun liikuntasalirakennus ja kenttä valmistuvat alkusyksyksi 2021.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Tuomarilan ja Laajalahden koulujen tavoitekustannuksen muuttaminen (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin Tuomarilan ja Laajalahden koulun hankkeidn tavoitekustannusten nosto yhteensä 43,44 me → 46 me.

Hankkeet on kilpailutettu marras – joulukuussa 2018. Hankkeista saadut tarjoukset ylittivät investointibudjetin, mutta olivat hyvin linjassa aiempien elinkaarikohteiden kanssa. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on muun muassa kustannustason nousu ja tarjoajien arvioitua suurempi riskilisä.

Molemmat ovat peruskorjauskohteina haastavia, koska vanhoilla koulurakennuksilla on sujeluarvoja. Laajalahden koulun kaavasta on tehty valitus.

Todettiin, että nämä tapaukset osoittavat peruskorjauskohteiden ongelmallisuuden elinkaarikohteina. Tarjoajat eivät halua kantaa elinkaarivastuuta peruskorjauskohteista, joiden todellinen kunto selviää vasta kun työhön ryhdytään.

– Postipuun lastensuojelupalveluiden uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti tavoitekustannuksen nousu 6,5 me → 7,45 me.

Kyseessä on Lippajärvellä sijaitsevan Auroran lastensuojelupalvelujen korvaava uudisrakennus. Hanke on jouduttu kilpailuttamaan kolme kertaa kelpoisten tarjoajien puuttuessa. Viimeisin kilpailutus on tehty joulukuussa 2018. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on kustannustason nousu. Ja tosiaan ylipäänsä tarjoajia on ollut hankala saada tämän kokoiselle hankkeelle. Nyt päästään vihdoin eteenpäin.

– Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman hyväksyminen (Pöydälle 10.12.2018)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esityksen mukaisena. Toimintasuunnitelmassa kartoitetaan energiansäästöpotentiaalit ja kuvataan, mitä kaupunki tulee tekemään saavuttaakseen ohjeellisen 7,5 % energiansäästötavoitteen sopimusjaksolla 2017 – 2025.

KETS-suunnitelma on käsittelyn kuluessa parantunut, mutta edelleen toimenpiteet jäävät osin epäselviksi. Jotta pääsemme jaostona seuraamaan suunnitelman toimeenpanoa, päätettiin että keväällä laadittava tarkempi toimenpidesuunnitelma tuodaan jaostolle tiedoksi toukokuun loppuun mennessä.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Puollettiin esityksen mukaan Avain Asumisoikeus Oy:n korkotukilainahakemusta Espoon Tikankolo 1 asumisoikeustalohankkeen perusparantamista varten. Kohteessa on 19 asuntoa. Korkotukilainaa haetaan 1 287 058 euroa.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2019

Täydennettiin työohjelmaa siten, että tilannekatsaus Tapiolan uimahallista tuodaan jaostolle toukokuussa ja energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimeenpanosta raportoidaan joulukuusssa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin Tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista.

Sisäilmaongelmiin reagoimista on tehostettu edelleen perustamalla Tilapalveluihin viiden hengen tarkastusryhmä, joka on marras-joulukuusta lähtien käynyt tarkistamassa kohteet, joista on tehty ilmoituksia. Tarkastustiimin raportin perusteella tilataan tarvittavia korjaustoimia. Viime vuonna sisäilmapalvelupyyntöjä tuli 74 kpl ja reaktiovasteaika hiihin oli 8,62 päivää. Koska sisäilmapyynnöt ovat kovin erilaisia, tälle palvelulle ei ole asetettu tarkkaa tavoiteaikaa.

Ensimmäisen oirekyselyerän tulokset ovat vihdoin valmistuneet ja ne esitellään tila- ja asuntojaostolle 4.2. kokouksessa. Loppujen koulujen ja päiväkotien osalta kysely toteutetaan tammi-helmikuussa.

Nostan esiin muutaman kohteen:

– Pakankylän koulu
Vanha koulurakennus on nyt päätetty korjata ja korjauskustannuksiksi on arvioitu noin 700 000 euroa. Joulukuussa jaostolle kerrottiin, että alustavien selvitysten perusteella vanhan huonokuntoisen siirtokelpoisen rakennuksen korvaava uusi siirtokelpoinen rakennus on aikataulullisesti toteutettavissa 8/2019 mennessä. Syyksi kerrottiin, että hankinta joudutaan kilpailuttamaan.

– Viherkallion päiväkoti
Päiväkodin tilanne on huolestuttava. Selostuksessa todetaan, että Espoon seudun ympäristöterveys on pyytänyt selvitystä 31.12.2018 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin kiinteistön omistaja aikoo ryhtyä tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella.

On jo päätetty, että Viherkallion ja Viherrannan päiväkodit (on jo väistössä) korvataan uudella isommalla. Sitä varten tarvitaan kaavamuutos, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Investointiohjelmaan on hankkeelle varattu rahat vuosille 2019-2021.

– Leppävaaran lukio
Helmikuussa saadaan tutkimustulokset. Lukiossa toimii sisäilmaryhmä, jonka seuraava kokous on 28.1. Tarvittaviin lisätiloihin liittyen sivistystoimen kanssa on pidetty kaksi palaveria. Leppävaaran llueen toimijat on kutsuttu yhteiseen työpajaan 23.1. tilojen kartoittamiseksi. Peruskorjauksen aikatauluun otetaan kantaa seuraavassa investointiohjelman käsittelyssä kesäkuussa.