Kokouksessa kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Kaksi tuntia kuitenkin kului keskustellessa eri hankkeista.

Pakankylän koulun osalta totesimme, että arvio Pakankylän koulun tilatarpeesta (siirtokelpoisen rakennuksen tarve) on muuttunut joulukuussa esitetystä ja kehotimme opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaa arvioimaan Pakankylän koulun toimintaedellytykset esitetyllä tilaratkaisulla.

Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on tulossa jaoston käsittelyyn huhtikuussa. Pyysimme asiasta päätöksentekoa pohjustavan selostuksen maaliskuun kokoukseen.

Alla lyhyt raportti. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tilapalvelut-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2018

Merkittiin tiedoksi ennakkotilinpäätös. Varsinainen tilinpäätös tulee hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 käyttötalouden osalta

Hyväksyttiin käyttösuunnitelma esityksen mukaisesti. Se on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Tulostavoite vuodelle 2019 on 24,3 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokralla sekä palvelumaksuilla. Varsinaista voittoa liikelaitos ei siis tee.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma 2019

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma 2019 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtaosa korjaus- ja kunnostustoimista kohdistuu koulujen, päiväkotien ja muiden toimitilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Vuosikorjauksiin on varattu 14,4 me, josta sisäilmaa parantaviin korjauksiin 5,7 me. Lisäksi pieniin perusparannuksiin on varattu 9,0 me. Elinkaarta jatkaviin investointeihin on varattu 13,2 me. Lisäksi varaudutaan käyttämään elinkaarta jatkaviin korjauksiin tarvittaessa muista investointihankkeista säästyneitä rahoja.
Listassa on valtavasti korjaushankkeita. Kysyimme Tilapalveluiden kykyä valvoa niiden kaikkien asianmukaista suorittamista. Vastaus oli, että kaupunki käyttää oman toiminnan tukena ulkopuolista ostopalvelua hankkeiden valvontaan. Näin olemassa olevat resurssit on saatu riittämään.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Hankeselvitys, Rödskogs skola
Uusi siirtokelpoinen rakennus hankitaan siten, että se on käytössä ensi syksynä. Hankeselvityksessä on kyse vanhasta koulurakennuksesta. Se on osoittautunut niin huonokuntoiseksi, että Tilapalvelut esittää sen purkua. Purulla ei kuitenkaan ole kiire. Vanhaa rakennusta on voinut käyttää kaksi tuntia päivässä. Ympäristöterveys odottaa nyt Tilapalveluiden selvitystä vanhan koulun tulevasta käyöstä ja mitä toimia se edellyttää. Sen jälkeen ympäristöterveys ottaa kantaa siihen, onko käyttö turvallista. Jos vanhan koulun käyttö loppuisi kokonaan, se tarkoittaisi oppilaiden kuljettamista joillekin tunneille Lagstadin kouluun.

– Hankeselvitys, Rehtorintien koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjaus
Rehtorintielle suunnitellaan peruskorjausta. Hankesuunnitelma on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan huhtikuussa ja meille jaostoon toukokuussa. Tämän hetken kustannusarvio on 14 me. Muistutin, että talousarvion yhteydessä hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän mukaan on selvitettävä myös purkuvaihtoehto. Toistaiseksi purkuvaihtoehto ei ole ollut esillä.

Nostin esiin myös saamani palautteen, että tiloissa oireillaan tällä hetkellä vakavasti. On surkeaa, että Jousenkaaren koulun oppilaat ja henkilökunta ovat joutuneet kärsimään huonosta sisäilmasta myös väistötiloissa.

Käyttäjäpalautteen keräämistä kuulemma käynnistetään. Rakennuksessa on tehty sisäilman seurantamittauksia, joilla selvitetään sisäilman mikrobipitoisuuksia. Tutkimustulokset valmistuvat helmi-maaliskuun aikana. Niistä tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

– Monikon tilannekatsaus
Kuultiin hankkeen etenemisestä.

– Espoolaisten talon tilannekatsaus
Tarveselvitys on vasta alkuvaiheessa. Tilatarpeita kartoitetaan eri käyttäjiltä ja tehdään sen pohjalta kustannuslaskentaa. Tarkoitus on tarkastella Espoon keskuksen radan pohjoispuolta kokonaisuutena. Asia on jollain aikataululla tulossa laajempaan luottamushenkilökäsittelyyn. Samassa yhteydessä ratkaistaan myös valtuustotalon kohtalo.

– PPP-hankkeen tilannekatsaus
PPP-hankkeella toteutetaan viisi koulua ja neljä päiväkotia. Kolme tahoa on ilmoittautunut mukaan ja kevään aikana käydään neuvottelu- ja kehitysvaihe. Tämän vuoden aikana on tarkoitus valita toteuttajataho. Aikataulu on sikäli haastava, että ensimmäisten kohteiden on määrä olla valmiina jo vuonna 2022.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Alla muutama nosto. Sisäilmaselostus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Träskändan kartano
Tämä oli nostettu listalle uutena kohteena. Tälle vuodelle kartanon kunnostukseen on varattu 500 000 euroa ja ensi vuodelle on tarkoitus esittää lisää. Erittäin alustava kustannusarvio on 5,5 me. Uutta käyttötarkoitusta kartanolle ei vielä ole löydetty, mutta tärkeää, että peruskorjaus vihdoin käynnistetään.

Saunalahden koulu
Tämä oli ikävämpi uusi nosto. Vuonna 2012 valmistuneeseen kouluun joudutaan tekemään korjauksia arviolta 500 000 – 700 000 euron edestä, mm. koko koulun uudelleen säätö ilmanvaihdon ja lämmityksen osalta. Korjausten osalta käynnistetään selvitys 10 vuoden takuukorvauksista. No tärkeää, että koulu laitetaan nyt kuntoon.

Pakankylän koulu
Joulukuussa meille raportoitiin, että vanha koulu korjataan ja huonokuntoisen siirtokelpoisen rakennuksen tilalle hankitaan uusi. Vuoden vaihteen jälkeen sivistystoimi ilmoittikin, että koulun oppilasmäärä pienenee ensi lukuvuodeksi nykyisestä 107:stä 83 oppilaaseen ja seuraavana vuonna vielä enemmän. Eli siirtokelpoista rakennusta ei tarvitakaan. Jotta asia tulee huolella arvioitua, jaosto päätti esityksestäni seuraavaa:

”Tila- ja asuntojaosto toteaa, että arvio Pakankylän koulun tilatarpeesta (siirtokelpoisen rakennuksen tarve) on muuttunut joulukuussa esitetystä ja kehottaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaa arvioimaan Pakankylän koulun toimintaedellytykset esitetyllä tilaratkaisulla.”

Jousenkaaren koulun uudisrakennus
Jousenkaaren koulun uudisrakennus ei ollut kokouksessa esillä. Jaoston työohjelman mukaan hankesuunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi huhtikuun kokoukseen. Jaosto kirjasi esityksestäni pöytäkirjaan, että seuraavaan kokoukseen tuodaan selostus Jousenkaaren koulun hankesuunnitelman tilanteesta. Näin pystymme tarvittaessa evästämään valmistelua ja huhtikuun kokouksessa päästään toivottavasti sujuvasti asiassa eteenpäin.