Saara Hyrkkö ja Tiina Elo. Kuva: Marko Knuutila

Kannanotto 21.2.2019
Espoon vihreät: Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden

Viime viikkoina on keskusteltu yksityisten hoivapalveluyritysten vakavista virheistä ja laiminlyönneistä ja niihin puuttumisesta. Epäkohtien laajamittaisuus ja vakavuus ovat järkyttäneet monia.

“Hyvää hoivaa on oltava tarjolla jokaiselle tarvitsevalle. Tämän pitää toteutua riippumatta siitä, tarjoaako hoitoa yksityinen vai julkinen toimija. Toistuvien epäkohtien takia julkisuudessa olleilla yrityksillä on kova työ ansaita takaisin menetetty luottamus”, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui puheenjohtajansa Saara Hyrkön kutsusta ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään ikääntyneiden hoivakotien valvontaa ja valvonnan kohteena olevien yksiköiden tilannetta. Vaikka Espoossa hoivakotien tilanne on pääsääntöisesti hyvä ja valvonta tiukkaa, on epäkohtiin saatava nollatoleranssi. Lautakunta linjasi yksimielisesti, että valvontaa lisätään ja tiivistetään. Tämä on myös Vihreiden linja.

“Jokainen elämä on arvokas loppuun asti. Hoivaa on saatava kun omat voimat eivät enää riitä. Hoitajat tekevät hoivakodeissa korvaamattoman arvokasta hoitotyötä. Työ on raskasta, mutta siihen sitoutuneet ammattilaiset tekevät työtään voimiaan säästämättä. Loputtomiin hekään eivät pysty venymään. Hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi tarpeeseen nähden”, linjaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vanhustenhoidon laatuun tarvitaan myös valtakunnallisia toimenpiteitä. Sitovan hoitajamitoituksen lisäksi on huolehdittava kuntien riittävistä resursseista sekä osaavan henkilökunnan koulutuksesta ja saatavuudesta.

***

VIHREITÄ ASKELIA HYVÄÄN HOIVA-ASUMISEEN

– Jokaiselle on löydyttävä kodinomainen paikka asua, kun kotona olo ei enää ole inhimillinen vaihtoehto.
– Hoivan laatu on turvattava riittävällä henkilökunnalla ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tehostetun palveluasumisen hoitajamitoituksen minimitasoksi on säädettävä valtakunnallisesti 0,7 ja hoitajia on koulutettava riittävästi kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.
– Henkilökunnan, asukkaiden ja läheisten kynnystä tuoda turvallisesti esiin epäkohtia on madallettava. Valtakunnallisesti Vihreät on esittänyt hoivahälytys-järjestelmän luomista.
– Erityisesti yksityisiä palveluntuottajia on valvottava tiiviisti. Yllätysvalvontakäyntejä on lisättävä.
– Kaupungin päättäjille ja julkisuuteen on raportoitava säännöllisesti esiin nousseista epäkohdista, reklamaatioista, sanktioista ja korjaustoimenpiteistä.
– Kaupungin pitäisi pystyä seuraamaan myös yksityisten palveluntuottajien henkilöstön työhyvinvointia, jotta mahdolliset epäkohdat voidaan huomata varhain.
– Erikokoiset palveluntuottajat, asukkaat, henkilökunta ja läheiset on otettava vahvemmin mukaan palveluiden kehittämiseen.
– Varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus elää täyttä elämää ikääntyneenä. Kuntoutus, hyvä ravitsemus ja osaava lääkehoito auttavat pysymään pidempään terveenä.