Otettiin Kirkkonummen vihreän ehdokkaan Saara Huhmarniemen kanssa kantaa Espoon kaupunkiradan ja Läntisen Uudenmaan raideliikenteen parantamisen puolesta.

Uudenmaan väkiluvun odotetaan kasvavan puolella miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa kasvusta on uusia asukkaita, jotka etsivät koteja hyvillä sijainneilla. Samaan aikaan Uudellemaalle syntyy uutta kasvua tavoittelevaa yritystoimintaa. Tämä kehitys vaatii panostuksia alueen infrastruktuuriin, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia joukkoliikenteen kehittämiseen.

Uusimaa pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja monilla alueen kunnilla on kunnianhimoisempia hiilineutraalius-tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uudet asuin- ja liiketoiminnan alueet tukeutuvat vahvasti kestäviin liikennemuotoihin. Tarvitsemme investointeja raideverkon parantamiseen, uusiin raideliikenteen yhteyksiin ja asemien avaamiseen.

Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Kauklahteen on tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan raideliikenteen kokonaisuuden kannalta merkittävin hanke ja pääkaupunkiseudun kestävän kasvun näkökulmasta välttämätön. Espoon kaupunkirata on edellytys Tunnin junayhteyden rakentamiselle Helsingistä Turkuun. Samalla kaupunkirata mahdollistaa nopean lähiliikenteen yhteyden, Länsiradan, rakentamisen välille Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja. Näiden lisäksi Espoon kaupunkirata on edellytys Rantaradan kehittämiselle.

Raideliikenteen palvelutason parantaminen on tärkeää koko alueen talouden, hyvinvoinnin ja ilmastotavoitteiden kannalta. Helsingin seudun ratkaisuilla on merkitystä myös koko Suomen päästötavoitteiden kannalta, kun Suomi seuraa kaupungistumisessa muuta Eurooppaa.