Teimme Risto Nevanlinnan (vihr) kanssa valtuustoaloitteen Espoon keskuspuiston laajentamiseksi. Keskuspuistoa nakerretaan asemakaava kerrallaan, akuuttina uhkana Espoonväylän linjaus, joka pirstoisi Keskuspuiston nelkikaistaisella valtaväylällä.

Aloitteessa esitämme, että selkeästi Keskuspuistoon kytkeytyvät ja käytössä vakiintuneet virkistysalueet liitetään osaksi Espoon Keskuspuistoa. Nämä ovat alueita, jotka ovat olleet asukkaiden virkistyskäytössä vuosikymmenien ajan ja jotka mielletään yleisesti osaksi Keskuspuistoa.

Aloitteen allekirjoitti lisäksemme 27 valtuutettua. Yksikään kokoomuslainen ei nimeään siihen laittanut. Espoon keskuspuisto on rakas lähiliikuntapaikka ja virkistyksen lähde tuhansille espoolaisille ja sen merkitys tulee vain kasvamaan asutuksen tiivistyessä. Nyt on oikea hetki turvata yhtenäinen metsäalue siinä laajuudessa kuin asukkaat sen keskuspuistoksi mieltävät.

Alla aloiteteksti kokonaisuudessaan. Vastaus on tuotava valtuuston käsittelyyn puolen vuoden kuluessa.

*   *   *

Valtuustoaloite Keskuspuiston laajentamisesta

Espoon Keskuspuisto on eteläisen Espoon laajin yhtenäinen metsäalue. Se on lukemattomille espoolaisille tärkeä virkistyskohde sekä monipuolinen ja merkittävä luontoalue, johon kuuluu myös useita suojelualueita.

Keskuspuiston merkitys ekosysteemipalveluita tarjoavana luonto- ja virkistyskohteena korostuu kaupungin kasvun painottuessa yhä voimakkaammin Espoon eteläosiin. Samaan aikaan Keskuspuiston yhtenäinen metsäalue pienenee vuosi vuodelta erilaisten asemakaavahankkeiden seurauksena.

Espoon Keskuspuiston rajat on osoitettu kahdessa osayleiskaavassa (Keskuspuisto I ja II), mutta yhtenäinen metsä- ja luontoalue on näitä osayleiskaavoja laajempi. Nykytilanteessa osayleiskaavojen ulkopuolelle jää metsäalueita, jotka ovat olleet asukkaiden virkistyskäytössä vuosikymmenien ajan ja jotka mielletään yleisesti osaksi Keskuspuistoa.

Espoo-tarinassa eli Espoon strategiassa olemme sitoutuneet huolehtimaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä kaupungin kasvaessa. Mahdollisimman laajan ja yhtenäisen Keskuspuiston turvaaminen on tärkeää myös virkistyskäytön näkökulmasta. Näin voimme kohottaa Keskuspuiston asemaa eteläisen Espoon ”keuhkoina”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että selkeästi yhtenäiseen metsäalueeseen kytkeytyvät ja käytössä vakiintuneet virkistysalueet sekä voimassaolevissa asemakaavoissa virkistysalueeksi merkityt alueet liitetään osaksi Espoon Keskuspuiston osayleiskaavoja.

Espoossa 25.2.2019

Tiina Elo, Risto Nevanlinna + 27 muuta allekirjoittajaa