HSL:n vyöhykeuudistus on tulossa voimaan tänä keväänä. Kaksi Espoon kaupunkikeskuksista, Espoonlahti ja Espoon keskus ovat jäämässä C-vyöhykkeelle. Se tarkoittaa, että lippu Helsingin keskustaan A-vyöhykkeelle tulee maksamaan nykyisen seutulipun verran. B-vyöhykkeeltä Helsinkiin pääsee puoleen hintaan.

Tämä on koettu Espoossa epäreiluksi. Varsinkin kun metron tulon myötä joukkoliikenteen taso on näillä alueilla laskenut. Kaksinkertainen rangaistus asukkaille, eikä tue Espoon tavoitetta lisätä joukkoliikenteen käyttöä.

Espoon yksimielinen kanta on, että B-vyöhykkeen raja tulee siirtää Espoossa kulkemaan Kehä III:sta pitkin viimeistään kun länsimetron jatke on valmis. Tämä ei meille riitä, siksi kysyimme valtuustoryhmän pj. Inka Hopsun kanssa paljonko maksaa ja mitä edellyttää, jos vyöhykerajansiirto tehtäisiin mahdollisimman pian.

Alla valtuustokysymys kokonaisuudessaan. Sen allekirjoitti lisäksemme 47 valtuutettua laajasti eri ryhmistä. Se on hyvä pohja asian edistämiselle.

*   *   *

Valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle

HSL:n vyöhykeuudistus on tulossa voimaan tämän kevään aikana. Espoo on esittänyt toistuvasti kantanaan, että B vyöhykkeen tulisi Espoossakin seurata Kehä III:n linjausta siten, että myös Espoon keskuksen ja Espoonlahden suuralueet kuuluisivat B vyöhykkeelle. Tällä hetkellä B vyöhykkeen ulkoraja kulkee Helsingissä ja Vantaalla Kehä III:sta pitkin, mutta Espoossa B vyöhyke on kapeampi. Vyöhykemallin myötä seutulippujen jyrkkä hintaporras siirtyy Helsingin ja Espoon rajalta keskelle Espoota ja asettaa Espoon asukkaat pidemmillä seudullisilla matkoilla keskenään eriarvoiseen asemaan.

Espoon konsernijaosto otti asiaan yksimielisen kannan viimeksi 24.8.2018 lausuessaan HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 – 2021. Lausunnossa Espoo esitti, että ongelman lieventämiseksi HSL tarkistaa BC-vyöhykerajaa viimeistään Länsimetron jatkeen valmistumisen yhteydessä niin, että kaikki Espoon viisi kaupunkikeskusta, Länsimetro ja Espoon kaupunkirata sijoittuvat B-vyöhykkeelle.

Vyöhykeuudistuksesta nyt tehdyt ja konsernijaostolle esitellyt vaikutusarviot osoittavat, että joukkoliikenteen käyttö vähenee uudistuksen myötä erityisesti Suur-Espoonlahden alueella. Kuitenkin Espoon kasvun on arvioitu olevan voimakkainta juuri Espoonlahdessa, joka on jo asukasmäärältään Espoon toiseksi suurin kaupunkikeskus Leppävaaran jälkeen. Myös Espoon keskuksen alueelle on tulossa merkittävää täydennysrakentamista. Joukkoliikenteen on oltava kokonaisuudessaan houkuttelevaa myös näillä alueilla. Nyt uudistuksen vyöhykeraja ohjaa ihmisiä ajamaan autolla B-vyöhykkeelle puolet halvempien joukkoliikennelippujen piiriin. Junaradan varressa viimeinen B-vyöhykkeelle sijoittuva asema on pieni Koivuhovin seisake.

Espoo on linjannut strategiassaan valtuustokauden tavoitteeksi, että joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa. Tätä tavoitetta edistetään strategian mukaan varmistamalla riittävä joukkoliikenteen palvelutaso, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja pitämällä lippujen hinnat kohtuullisina.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

1.) Mikä on arvioitu vaikutus Espoon kuntaosuuteen, jos B-vyöhyke siirretään kulkemaan myös Espoossa Kehä III:sta pitkin?
2.) Mikä on vyöhykerajan siirron arvioitu vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen?
3.) Koska aikaisintaan Espoon esittämä vyöhykerajan siirto voidaan toteuttaa ja mitä päätöksiä se edellyttää?
4.) Millä keinoin muutoksen aikataulua voidaan nopeuttaa niin, että vyöhykerajan siirto saataisiin voimaan mahdollisimman pian?

25.2.2019

Inka Hopsu,  Tiina Elo + 47 muuta allekirjoittajaa