Olemme tottuneet pitämään Suomea turvallisena hyvinvointiyhteiskuntana ja pienten tuloerojen maana. Sitä se edelleen onkin moneen muuhun maahan verrattuna. Karu totuus kuitenkin on, että eriarvoisuus kasvaa meilläkin. Siihen on määrätietoisesti puututtava.

On tärkeää, että köyhyydestä puhutaan ja että sitä tutkitaan. Tutkimukset osoittavat, että köyhien lapsiperheiden määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tällä hetkellä Suomessa elää 135 000 köyhää lasta. Lähes kolmannes köyhistä lapsista elää yksinhuoltajaperheissä.

Näitä faktoja ei voi ohittaa. Perhetausta ja alueelliset erot näkyvät entistä vahvemmin lasten oppimistuloksissa. Suomessakin voidaan puhua lasten luokkayhteiskunnasta.

Lapsiperheköyhyydessä ei ole kyse pelkästään lasten inhimillisestä kärsimyksestä. Köyhyys ja sen seuraukset siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Vaarana on, että köyhyys lapsena johtaa moniongelmaiseen aikuisuuteen.

Yksi seuraavan hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja eriarvoistumisen pysäyttäminen. Se on inhimillistä, vastuullista ja kestävän tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.

Vihreät askeleet onnelliseen ja yhdenvertaiseen lapsuuteen -ohjelmaan on koottu vihreät keinot lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Meillä on varaa säilyttää pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Se edellyttää herkkyyttä tunnistaa epäkohdat ja kykyä asettua toisen asemaan. Yhteiskunta voi hyvin ja on turvallinen, kun kaikki pidetään mukana.