Nyt päätöksentekoon tuleva Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hanke on tärkeä ja odotettu. Samalla saadaan Kalajärvelle uusi urheilukenttä. Olen saanut palautetta, että liikuntasali olisi muutaman metrin liian pieni jalkapallolle ja sählylle. Tätä vielä selvitän.

Selostuksissa ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi mm. Jousenkaaren koulun hankkeen valmistelun tilanne. Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on työsuunnitelman mukaan tulossa hyväksyttäväksi jaoston kokoukseen 8.4.
Selostuksissa mm. Jousenkaaren kouluhankkeen valmistelutilanne ja koulujen oirekyselyjen tulokset.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Nykyisen koulun 1972 rakennetut A ja B osat sekä vuonna 1972 rakennettu päiväkoti on tarkoitus purkaa ja rakentaa yhtenä uudisosana peruskorjattavien C ja D osien yhteyteen. Samalla rakennetaan uusi liikuntakenttä koulun tontille. Kouluun tulee 580 oppilaspaikkaa ja päiväkotiin 210 varhaiskasvatuspaikkaa.

Hanke on suunniteltu niin, että päiväkoti ei tarvitse väistötiloja, vaan se saa uudet tilat käyttöönsä ensimmäisen vaiheen, koulu- ja päiväkotitilat käsittävän uudisrakennuksen valmistuessa. Tähän uuteen rakennukseen siirtyvät myös ala-asteen oppilaat koulutilojensa peruskorjauksen ajaksi väistöön vuonna 2022 ja he palaavat peruskorjattuihin tiloihin hankesuunnitelman mukaisesti syksyllä 2023. Samoin uuden ulkoliikuntakentän on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Väistötila tarvitaan yläkoulun opetusta varten. Oppilaat siirtyvät elokuussa 2020 Järvenperän koulun väistötiloihin ja palaavat sieltä valmistuneisiin uusiin koulutiloihin hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2023 syksyllä.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että urakan monimuotoisuus huomioiden, tulee viivästysvarauksena väistösuunnittelussa huomioida väistäminen vuoden 2023 loppuun saakka.

Tavoitehinta uudisrakennukselle ja peruskorjaukselle (sisältäen päiväkodin) on noin 27,3 me. ilman purkukuluja ja ulkoliikuntakentälle 2,9 me. Kustannukset ovat 2 405 euroa/brm2, joka alittaa Espoon aiempien perusparannus- ja laajennushankkeiden toteutuneita kustannuksia 2 656 euroa/brm2.

Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 20 me. Lisäksi investointiohjelmaneuvotteluissa varattiin vuosille 2019 – 2022 rahat viidelle vielä nimeämättömälle päiväkodille (6 me/päiväkoti). Valtuuston 10.9.2018 päätökseen kirjattiin näin:

”lisätään 30 milj. euroa varaus toimitilaohjelman ulkopuolelta viiden päiväkodin peruskorjaukseen/uudisrakennuksiin alueille, joissa varhaiskasvatuksen paikkatarve on suurin”

Ongelma tässä kuviossa on, että Kalajärven päiväkotia ei uusita paikkapulan takia, vaan siksi, että se on kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää koulun korjauksen yhteydessä. Näin saadaan urheilukenttä fiksuun paikkaan nykyisen päiväkodin tontille. Hanke on järkevä, mutta rahoitus ei ole linjassa valtuuston päätöksen kanssa.

Ja vielä toinen selvitettävä asia:

Kalajärven koulun liikuntasaliin liittyen on tullut palautetta, että liikuntasaliin pitäisi saada metri lisää leveyttä ja neljä pituutta, jotta se palvelisi myös jalkapalloa ja salibandya. Liikunta- ja nuorisolautakunta ei ole tästä asiasta lausunut mitään.

Tuntuisi järkevältä tehdä liikuntasali kerralla riittävän suureksi palvelemaan laajasti eri liikuntamuotoja. Varsinkin kun Pohjois-Espoossa ei harrastusmahdollisuuksia ja tiloja liikaa ole. Harmillista tietysti, että muutostarve tulee ilmi näin myöhäisessä vaiheessa.

– Espoonlahden tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kohde on yhteishanke tekojään ja pesäpallokentän käyttöön. Tavoitteellinen ajankohta huoltorakennuksen valmistumiselle on 05/2020.

Hankkeen laajuus on 275 hym2 ja 345 brm2. Huoltorakennuksessa on neljä pukuhuonetta, varastotilaa sekä toimisto- kioskitila. Hankkeeseen kuuluu kentän jäädytyksen vaatima jäänhoitokoneiden halli ja koneiden vaatima huoltopiha. Kentän jäädytyslaitteen vaatima kontti sijoitetaan kentän eteläpäätyyn erikseen ja sen hankinta kuuluu Kaupunkitekniikan keskukselle.

Talvikäytössä painetta uusien puku-, pesu- ja huoltotilojen rakentamiseen tuo erityisesti ison koko Espoonlahden suuraluetta palvelevan tekojään rakentaminen.

Kesäkäytössä uusi huoltorakennus palvelee kaikkia urheilupuiston käyttäjiä. Urheilupuistossa on 5 isoa kenttää (sisältäen Koulumäen kentän) sekä erilaisia lähiliikunta-alueita mm. skeittipaikka,
pienpelikentät, kuntoilualueet, pumptrack-alue jne. Urheilupuiston nykyinen puku- ja pesutilojen määrä on alimitoitettu suhteessa kävijämääriin.

Tavoitehinta uudisrakennukselle ja peruskorjaukselle on 1,0 me. Uuden kokonaisuuden toimitilavuokra on arviolta 85 600 euroa vuodessa ja toimintakulut n. 80 000 euroa vuodessa.

Tämä vaikuttaisi olevan ok. Vaikka onhan miljoona iso raha. Kyse on kuitenkin muustakin kuin pelkästä huoltorakennuksesta.

– Kolmen lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Avain Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa Espoon Alberganesplanadi 13 asumisoikeustalohankkeen perusparantamista varten Etelä-Leppävaaraan. Kohde on valmistunut vuonna 1998 ja siinä on 41 asuntoa (2 954 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 2 790 337 euroa.

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Lippajärven asemakaava-alueelle vuokratalohankkeelleen Kolkekannaksentie 1. Paikalle on suunniteltu 139 asuntoa (8 800 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 26 877 900 euroa.

Samassa osoitteessa TA-Asumisoikeus Oy hakee puoltoa asumisoikeustalohankkeelleen. Hanke sisältää 106 asuntoa (6 950 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 18 995 000 euroa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilapalvelut-liikelaitoksella oli kaksi sitovaa tulostavoitetta:

– Liikelaitoksen vuoden 2018 tulostavoite on 19,9 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia
– Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti

Tulostavoitteet eivät toteutuneet.

Tavoitetta liikelaitoksen tulokseksi alennettiin osavuosikatsauksen II yhteydessä 5 me niin, että tavoite on 14,9 me. Tuloksen toteuma on 4,5 me. Liikevaihto oli budjetin mukainen. Muut tuotot ylittyivät 4,3 me.

Toimintamenoissa ylitys budjetoituun nähden oli 3,4 me, jotka kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 me. Toimintamenojen ylitys johtui lisääntyneistä korjaustöistä, ostopalveluista sekä ulosmaksettavista vuokramenoista. Poistot ylittyivät 11,3 me, johtuen kertaluonteisista purettujen rakennusten poistoista sekä arvonalentumista, joista suurin oli Tapiolan uimahalli 6,8 me.

Toteutuneet investointimenot olivat 69,9 me, investointibudjetin ollessa 82,6 me. Sitovasta tulostavoitteesta toteutui 84,1 %.

Tuloksessa näkyy, että tilojen huono kunto tuo edelleen suuria paineita Tilapalveluiden toimintaan eikä kaikkea pystytä ennakoimaan ja tekemään suunnitelmallisesti.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)
Tähän yhteyteen saadaan selostus Metropolia ammattikorkeakoulun tyhjenevistä tiloista Leppävaarassa.

– Hankeselvitys, Luukin leirikeskuksen päärakennus (Maija Lehtinen)

– Koulujen oirekyselyjen tulokset, vaihe 1. (Maija Lehtinen)

– Tilapankin tilannekatsaus (Maija Lehtinen)

– Jousenkaaren koulun hankkeen valmistelun tilanne (Maija Lehtinen)
Jousenkaaren uuden koulun hankesuunnitelma on tulossa työsuunnitelman mukaan jaoston käsiteltäväksi 8.4. kokoukseen.