Kokouksen lista on melko lyhyt, mutta pitää sisällään tärkeää asiaa. Jousenkaaren uuden koulun hankesuunnitelma etenee, toistaiseksi ollaan valtuuston asettamassa aikataulussa, että valmista olisi syksyllä 2021. Hyväksyttävänä myös Espoonlahden urheilupuiston huoltorakennusksen hankesuunnitelma.

Selostuksissa sisäilma-asioiden lisäksi Metsolan päiväkoti, Träskändan kartano sekä Espoon asunnot ja asunto-ohjelman seuranta.

Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Jousenkaaren vuonna 1960 valmistunut kaksikerroksinen alakoulu korvataan uudisrakennuksella, joka sijoitetaan nykyisen koulun urheilukentän kohdalle. Rakennusta varten joudutaan hakemaan poikkeama rakennusalasta ja kerrosalan ylityksestä.

Vanhassa koulussa on todettu pitkälle edennyt kosteusvaurio ja koulu on ollut vuodesta 2016 alkaen väistötiloissa Espoonlahdessa Rehtorintiellä. Koulu pääsee siirtymään tulevana syksynä lähemmäs Tapiolaa Uusikumpuun valmistuvaan uuteen väistötilaksi kunnostettavaan kiinteistöön odottamaan uuden koulun valmistumista. Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että Jousenkaaren uusi koulu on valmis syksyllä 2021.

Jousenkaaren vanha koulukokonaisuus kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (Tapiola, RKY 2000). Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa. Koulun ja opettajien asuntojen purkamisesta käydään neuvotteluja museoviraston kanssa. Jotta uuden koulun valmistuminen ei viivästyisi, on päädytty ratkaisuun että uusi koulu rakennetaan vanhan viereen.

Uuteen kouluun on tulossa 480 oppilaspaikkaa (uusia 132). Jousenkaaren uusi koulu on 3-sarjainen alakoulu, jossa annetaan painotettua opetusta musiikissa vuosiluokilla 3.-6. Iltaisin, viikonloppuisin ja koulun loma-aikoina koulun tiloja hyödynnetään kuntalaiskäytössä.

Saatto- ja huoltoliikenne järjesteään Urheilupuiston läpi kulkevalle uudelle ajoväylälle, jonka viereen rakennetaan myös uusi kevyen liikenteen reitti.

Tässä ratkaisussa koulun tontille ei mahdu suurta liikuntakenttää vaan ulkoliikunta osoitetaan urheilupuiston kentille. Urheilupuiston kapasiteetin lisäämiseksi Jousenkaaren koulun tarvetta vastaavaksi sekä luomaan edellytykset Uusikummun ja Niittykummun koulujen ulkoliikunnan järjestämiselle, esitetään Tontunmäen kentän rakentamista. Tontunmäen liikuntakentän rahoitusta selvitetään.

Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 19,7 me.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt Jousenkaaren koulun tarveselvityksen kokouksessaan 19.9.2018 ja antanut lausunnon hankesuunnitelmasta kokouksessaan 20.3.2019. Jaoston käsittelyn jälkeen hankesuunnitelma etenee kaupunginhallitukseen 15.4. ja kaupunginvaltuustoon 29.4.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kiinnittänyt huomiota koulun piha-alueiden riittävyyteen, turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen sekä huolto- ja saattoliikenteen ja jalan ja pyörällä kouluun saapuvien turvallisuuteen. Kysyn vielä näistä.

Lisäksi kysyn vanhan koulurakennuksen kohtalosta ja ennen kaikkea sen aikataulusta. Ei ole tarkoituksenmukaista, että vanha koulu seisoo tyhjillään vuosikausia. Asiaa on syytä tarvittaessa kiirehtiä. Sama koskee Aarnivalkean koulua.

Tästä Jousenkaaren koulusta olen joutunut vääntämään vuosia. Nyt hanke näyttäisi etenevän valtuuston päättämässä aikataulussa. Paras ratkaisu olisi ollut rakentaa uusi koulu vanhan paikalle, mutta riski aikataulun venymisestä valitusten takia olisi ollut ilmeinen. Toisaalta aikaa on hukattu vetkutteluun, mikä turhauttaa. Vauhtia saada myös vanhan koulun purkamiseen, vaikka uusi koulu nyt sijoitetaankin sen viereen. Tämä prosessi ei ole ollut kunniaksi kaupungille. Mutta tärkeää, että Jousenkaaren koulu on nyt saamassa asianmukaiset uudet tilat Tapiolaan.

– Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kyseessä on huoltorakennus, jonka tarkoituksena on palvella erityisesti tekojään ja pesäpallokentän käyttäjiä. Siihen tulee neljä pukuhuonetta, varastotilaa sekä toimisto-kioskitila.

Uusi huoltorakennus tarvitaan, koska Espoonlahden urheilupuiston nykyiset puku-, pesu- ja wc-tilat ovat jo nykyisellään riittämättömiä runsaasti kasvaneelle kävijämäärälle. Nykyiset pukuhuonetilat palvelevat noin puolta urheilupuiston ulkoliikuntapaikkojen käyttäjistä.

Hankkeeseen kuuluu myös kentän jäädytyksen vaatima jäänhoitokoneiden halli ja koneiden vaatima huoltopiha. Kentän jäädytyslaitteen vaatima kontti sijoitetaan kentän eteläpäätyyn erikseen ja sen hankinta kuuluu kaupunkitekniikan keskukselle.

Tavoitehinta uudisrakennukselle ja peruskorjaukselle on 1,0 me. Valmista pitäisi olla toukokuussa 2020.

– Neljän lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/ Asokodit hakee korkotukilainan puoltoa Nygrannaksentie 3 asumisoikeustalohankkeen perusparantamista varten. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1992. Kohteessa on 13 asuntoa (1 483 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 1 374 012 euroa.

Espoon Asunnot Oy hakee Niittykumpuun Tonttumuori asemakaava-alueelle korkotukilainaa kahdelle hankkeelle:

Nuttukuja 4- hankkeessa on 59 asuntoa (3 500 k-m2). Korkotulilainaa haetaan 12 691 000 euroa. Nuttukuja 10- hankkeessa on 30 asuntoa (1 600 k-m2). Hanke toteutetaan neuvottelu-urakkana Lujatalo Oy:n kanssa. Korkotukilainaa haetaan 6 246 600 euroa.

Espoon Asunnot Oy:n vuokratalohanke Niittykummuntie 12 A sisältää 70 asuntoa (4 050 k-m2). Hanke on tarkoitus toteuttaa neuvottelu-urakkana Hartela Etelä-Suomi Oy:n kanssa. Korkotukilainaa haetaan 15 080 300 euroa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)
– Hankeselvitys, Metsolan päiväkoti / korvaava uudisrakennus (Maija Lehtinen)
– Hankeselvitys, Träskändan kartano (Maija Lehtinen)
– Asunto-ohjelman 2018 – 2021 toimenpiteiden toteutumisen seuranta (Jaakko Kammonen)
– Espoon Asuntojen ajankohtaiskatsaus (Anne Savolainen)