Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jousenkaaren koulun hankesuunnitelman. Alla puheenvuoroni, jossa kävin vielä lyhyesti läpi hankkeen surkeaa historiaa ja peräänkuulutin avoimuutta jatkovalmistelun osalta. Jätimme Jousenkaaren koulun vanhan koulun ja opettaja-asuntolan kohtalosta Mari Anthohin (vihr.) kanssa valtuustokysymyksen, koska emme ole saaneet vastauksia kysymyksiimme.

Tärkeintä, että hanke nyt etenee. Edelleen pitää vahtia, että koulu valmistuu valtuuston asettaman aikataulun mukaan syyslukukauden 2021 alkuun mennessä.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Jousenkaaren koulu on asia, joka on työllistänyt minua tajan puheenjohtajana viimeisen kolmen vuoden aikana todella paljon. Uuden koulurakennuksen saaminen on vaatinut todella sinnikästä vahtimista ja vaikuttamistyötä.

Prosessin kuluessa on käynyt selväksi, että virkamiehet olisivat mieluummin jättäneet koulun rakentamatta ja korvanneet sen Uusikummun koululla.

Olenkin tyytyväinen siihen, että meillä on nyt hyväksyttävänä hankesuunnitelma, jonka mukaisesti Jousenkaaren koululle saadaan uudet tarkoituksenmukaiset tilat vanhan koulun tontille. Edelleen on vahdittava, että hanke etenee valtuuston asettamassa aikataulussa siten, koulu on valmis syyslukukauden alussa 2021.

Jos asia olisi edennyt aikanaan jaoston päätöksen mukaisesti, Jousenkaaren koululle olisi tilattu syksyllä 2016 siirtokelpoiset tilat ja käynnistetty vanhan koulun purkuselvitys. Kaupunginhallitus kuitenkin kumosi päätöksen ja päätti, että Jousenkaaren kouluun tehdään elinkaarta pidentävät korjaukset ja sinne palataan tammikuussa 2018.

Hyvät valtuutetut,

Olen edellyttänyt joka vaiheessa, että Jousenkaaren koululle on saatava uudet tilat Tapiolaan mahdollisimman pian. Tämä on ollut perheiden ja koulun henkilökunnan vahva toive.

Kun virkavalmistelu esitteli joulukuussa 2018 ratkaisuksi, että uusi koulu rakennetaan Jousenkaaren koulun nykyisen tontin luoteisosaan lähemmäs urheilukenttää ja että vanhan koulun tulevaisuus ratkaistaan myöhemmin alueen kaavoituksen yhteydessä, olin valmis tämän ratkaisun hyväksymään.

Tuolloin edellytimme, että rakennukseen on tehtävä oma liikuntasali, vaikka urheilupuisto on lähellä. Samoin korostin, että tilaratkaisuissa on huomioitava Jousenkaaren koulun musiikkipainotus. Nämä asiat on hankesuunnitelmassa huomioitu.

Hyvät valtuutetut,

Tietoa Jousenkaaren kouluhankkeen etenemisestä on pyynnöistä huolimatta ollut vaikeaa saada ja prosessin hidas eteneminen on herättänyt paljon kysymyksiä niin vanhempien, koulun henkilökunnan kuin luottamushenkilöiden keskuudessa.
Jotta saamme myös asukkaiden pyytämiä vastauksia, olemme tehneet valtuutettu Mari Anthonin kanssa valtuustokysymyksen, joka kiertää salissa.

Avoimen ja mahdollisimman reaaliaikaisen viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa, niinpä teen sen jälleen kerran. Hoidetaan hanke nyt loppuun niin, että sen etenemisestä kerrotaan reaaliaikaisesti ja kysymyksiin vastataan avoimesti.

Kiitos!