Valtuusto hyväksyi juuri selvin numeroin Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Raide-Jokeri tuotiin uudelleen valtuuston päätettäväksi, kun kustannukset nousivat aiemmin päätetystä. Espoon osuus kustannuksista on 92,5 me, josta aiemmin päätettyyn verrattuna nousua 16 me.

Alla pitämäni puheenvuoro, jossa perustelen miksi kannatan Raide-Jokerin toteuttamista kustannusten noususta huolimatta.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Raide-Jokeri on Espoolle ja koko Helsingin seudulle tärkeä joukkoliikennehanke. Se parantaa joukkoliikennettä, vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja houkuttelee Espooseen uusia yrityksiä ja investointeja. Kaikki Espoo-tarinan mukaisia tavoitteita.

Raide-Jokeri lisää kiistatta Otaniemen, Keilaniemen ja Aalto-yliopiston vetovoimaa ja tuo laadukkaan joukkoliikenneyhteyden Länsimetron ja kaupunkiradan välille sekä Leppävaarasta edelleen Helsingin puolelle. Siksi hanke kannattaa toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Olisi onnetonta, että Espoo irtautuisi tässä vaiheessa hankkeesta, jolle on valtion rahoitusta ja jonka Helsinki jokatapauksessa toteuttaa omalle puolelleen.

Vihreiden ryhmä ei ole ollut valmis karsimaan Raide-Jokerin laatutasosta. Joukkoliikenteen käytön on oltava sujuvaa ja miellyttävää, jotta se on houkutteleva käyttäjille. Kaupunginhallituksessa korostimme matka-ajan merkitystä Raide-Jokerin laatutekijänä. Kaupunginhallitus kehottikin kiinnittämään hankkeen johtamisessa erityistä huomiota keskinopeuden merkitykseen keskeisenä laatukriteerinä.

Otaniemen-Keilaniemen välisen osuuden poisjättämisestä säästökeinona on käyty keskustelua. Vihreiden ryhmä ei sitä kannata. On tärkeää kytkeä myös Keilaniemi rantarataan sekä Leppävaaran ja Pitäjänmäen työpaikka-alueisiin. Raide-jokeri toimii myös Keilaniemi-Otaniemi -alueen sisäisenä liikenteenä.

Hyvät valtuutetut,

Espoo haluaa olla hiilineutraali vuonna 2030. Se edellyttää merkittäviä satsauksia joukkoliikenteeseen.
Tarvitsemme Helsingin seudulle merkittäviä lisäsatsauksia joukkoliikennehankkeisiin ja myös valtion lisäpanoksia. Tärkeimpänä ja kiireellisimpänä kaupunkiradan jatko Espoon keskukseen. Tässä asiassa on tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen myös eduskunnassa.

Kiitos!