Jousenkaaren koulu Tapiolassa on ollut sisäilmaongelmien takia tyhjillään syksystä 2016 lähtien. Lokakuussa 2016 kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti äänin 5-4, että Jousenkaaren koululle hankitaan siirtokelpoiset väistötilat ja koulun purkaminen selvitetään. Kaupunginhallitus kumosi päätöksen äänin 9-6 ja päätti virkavalmistelun pohjalta, että Jousenkaaren kouluun tehdään elinkaarta pidentävät korjaukset ja sinne palataan 1.1.2018.

Tarkemmat selvitykset osoittivat, ettei huonokuntoista ja sisäilmaongelmaista koulurakennusta kannata korjata. Toukokuussa 2017 tila- ja asuntojaostolle raportoitiin, että vanhan koulun purkamista selvitetään ja purkulupahakemusta valmistellaan.

Joulukuussa 2018 jaostolle esiteltiin ratkaisu, että Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus rakennetaan koulun nykyisen tontin luoteisosaan lähemmäksi urheilukenttää ja että vanhan koulun tulevaisuus ratkaistaan myöhemmin alueen kaavoituksen yhteydessä. Tämän ratkaisun kerrottiin mahdollistavan koulun valmistumisen valtuuston asettamassa aikataulussa syyslukukauden alkuun 2021.

Tietoa Jousenkaaren kouluhankkeen etenemisestä on ollut pyynnöistä huolimatta vaikeaa saada ja prosessin hidas eteneminen on herättänyt paljon kysymyksiä niin vanhempien, koulun henkilökunnan kuin luottamushenkilöiden keskuudessa. Nyt lisähuolta ja turvattomuutta aiheuttaa se, että pitkään tyhjillään seisseiden rakennusten ympäristöstä on löytynyt huumeruiskuja ja harjoituspatruunojen hylsyjä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

– Millä aikataululla vanhojen rakennusten purkaminen etenee? Miten purkamista aiotaan kiirehtiä rakennuksissa ilmenneiden häiriöiden poistamiseksi?

– Miksei purkulupaa ole haettu, vaikka kaupungin tahtotila rakennusten purkamisen osalta on ollut pitkään selvä ja asiaa on jaostolle raportoidun mukaan valmisteltu ainakin vuoden ajan?

– Miksei neuvotteluissa museoviranomaisten kanssa ole edetty johtopäätöksiin lukuisista kiirehtimispyynnöistä huolimatta? Kuka tai ketkä kaupungin puolelta ovat neuvotteluja käyneet ja mikä on neuvottelutilanne tällä hetkellä? Miksei rakennusten purkamisesta ole pyydetty virallista museoviranomaisen lausuntoa?

– Onko tehty kaikki mahdollinen, jotta uusi koulurakennus olisi saatu vanhan koulun tontille valtuuston edellyttämässä aikataulussa? Vai onko suunnitelma vanhan koulutontin mahdollisesta käyttämisestä asuntorakentamiseen ohjannut suunnittelemaan uuden koulun nykyisen urheilukentän päälle?

– Onko kaavaprosessi vanhan koulun ja opettaja-asuntolan tontin osalta jo vireillä? Mikä on arvio kaavamuutoksen valmistumisaikataulusta?

Espoossa 29.4.2019

Mari Anthoni, Tiina Elo + 36 allekirjoittajaa