Valtuustossa käytiin hyvä keskustelu paremmasta joukkoliikenteestä minun ja Inka Hopsun valtuustokysymyksen pohjalta. Tahtotila on selvä: B-vyöhyke on ulotettava kulkemaan kehä III:sta pitkin myös Espoossa. Näin kaikki Espoon viisi kaupunkikeskusta olisivat samalla hyöhykkeellä. Tämä on myös Espoon kanta, jonka konsernijaosto yksimielisesti linjannut. HSL:n varapuheenjohtaja Sirpa Hertell (vihr.) nosti keskustelussa esiin tasatariffin pidemmän aikavälin tavoitteena. Se toisi kaikki espoolaiset saman maksun piiriin. Meillä on Espoossa kovat ilmastotavoitteet ja Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Siihen tarvitaan tehokasta ja houkuttelevaa joukkoliikennettä. Valtuusto hyväksyi keskustelun päätteeksi yksimielisesti toivomukseni: ”Valtuusto toivoo, että vyöhykemallin vaikutustarkastelut aloitettaisiin heti syksyllä 2019, jotta HSL voisi vuoden 2020 keväällä sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmaan ehdotuksia vyöhykkeiden rajojen muutoksista sekä kysyä linjauksista näkemyksiä eri kunnilta.” Alla kokouksessa pitämäni puheenvuoro. * * * Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, teimme tämän valtuustokysymyksen yhdessä valtuutettu Hopsun kanssa. Käytän ensimmäisen puheenvuoron meidän molempien puolesta Inkan johtaessa puhetta. Uudet vyöhykkeet ovat olleet käytössä nyt reilun kuukauden ajan. Moni espoolainen on hyötynyt uudistuksesta: Kun AB tai BC vyöhykkeen lippu riittää, matkakulut puolittuivat. Uudistus on kuitenkin aiheuttanut myös pahaa mieltä. Se jakaa espoolaiset kahteen kastiin: niihin, jotka pääsevät Helsingin keskustaan nyt noin puoleen hintaan ja niihin, joiden kustannukset hieman kallistuivat. Valitettavasti merkittävä osa heistä, jotka eivät hyötyneet uudistuksesta rahallisesti, ovat heitä joiden osalta joukkoiikenteen palvelutaso heikkeni olennaisesti Länsimetron liikenteen käynnistyttyä ja suorien bussien lopetettua liikennöinnin. Asiakastyytyväisyysluvut ovat miinuksella niillä alueilla, joilla suorat lakkautettiin. Matkustajakilometrien tippuminen Espoossa kokonaisuutena on myös tosiasia. HSL:n on pystyttävä tarjoamaan läntisen ja Keski-Espoon asukkaille parempaa. Konsernijaosto on yksimielisesti linjannut, että suorat linjat on palautettava myös Latokaski-Nöykkiö-Tillinmäki alueelle ja Finnoontienvarrelle. Arvoisa puheenjohtaja, Vyöhykekarttaa katsoessa on helppo nähdä, että B-vyöhyke on leveämpi idässä kuin lännessä. Tätä on vaikeaa selittää millään järkiperusteella. Erityisen vaikeaa on perustella, miksi vyöhykeraja kulkee Koivuhovin ja Espoon keskuksen välissä. Koivuhovi ei toimi minkäänlaisena liityntäasemana. Siksi konsernijaosto onkin yksimielisesti esittänyt, että ”HSL tarkistaa BC-vyöhykerajaa viimeistään Länsimetron jatkeen valmistumisen yhteydessä niin, että kaikki Espoon viisi kaupunkikeskusta, Länsimetro ja Espoon kaupunkirata sijoittuvat B-vyöhykkeelle.” HSL vastaa, että tämä tarkoittaisi todennäköisesti tasatariffiin siirtymistä. Karttaa katsoessa voidaan kuitenkin todeta, että vaikka laajennus tehtäsiin Espoon esittäämällä tavalla, B-vyöhykkeen raja kulkisi edelleen kaarimaisesti Kehä III:sta pitkin kuten Helsingin ja Vantaan puolella. Hyvät valtuutetut, Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi pidämme tärkeänä, että konsernijaoston linjauksen mukainen valmistelu B-vyöhykkeen laajentamisesta aloitetaan heti, jotta HSL-kuntia voidaan kuulla ja päätöksiä tehdä jo HSL:n seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Teimme valtuutettu Hopsun kanssa tämän valtuustokysymyksen, jotta konsernijaoston yksimielinen linja pysyy kirkkaasti mielessä ja valmistelun agendalla. Joukkoliikenteen käyttöastetta on nostettava merkittävästi, jotta Espoo saavuttaa kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Se onnistuu vain tekemällä joukkoliikenteestä houkuttelevaa niin palvelutason kuin kustannusten osalta. Valtuustokysymyksen allekirjoitti lisäksemme 47 valtuutettua. Se osoittaa, että valtuuston vankka enemmistö on asian takana. Siksi teen toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 4: ”Valtuusto toivoo, että vyöhykemallin vaikutustarkastelut aloitettaisiin heti syksyllä 2019, jotta HSL voisi vuoden 2020 keväällä sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmaan ehdotuksia vyöhykkeiden rajojen muutoksista sekä kysyä linjauksista näkemyksiä eri kunnilta.” Ja käytän vielä tilaisuuden vielä kiittää niin valtuutettuja kuin virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä, jota olen saanut viimeisen kuuden vuoden ajan tehdä kh:n vpj:n ja tajan pj:n roolissa. Ja samalla toivotan onnea ja menestystä tänään kh-tehtäviin valituille. Kiitos!