Tänään käytiin lähetekeskustelu hallituksen ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Hallitus on istunut vasta kolme viikkoa, joten nyt on kyse nopeista korjausliikkeistä, ei koko valtion talousarvion avaamisesta.

 Liikenneinfran puolella laitetaan tässä vaiheessa liikkeelle useita pienempiä hankkeita ja erityisesti raidehankkeita. Pääpaino raiteiden korjausvelan kuromisessa umpeen.
 
Espoon kaupunkiradan sekä nopeiden lännen, pohjoisen ja idän suunnan raideyhteyksien valmistelu etenee hallitusohjelman linjausten mukaisesti ja niistä päästään toivottavasti päättämään mahdollisimman pian.
 
Vuosille 2020-2022 liikenneinfraan lisätään rahaa reilu 600 miljoonaa (259 miljoonaa perusväylän pitoon ja 352 miljoonaa liikenteen kehittämishankkeille).
 
Koulutuksessa kiireellisin panostus tehdään ammatillisten oppilaitosten opettajien palkkaamiseen. Tähän osoitetaan 20 miljoonaa euroa.
 
Luontomatkailukin saa osansa, kun suositun Helsingin Vallisaaren retkeilyolosuhteita kehitetään.
 
Blogista löytyy pitämäni puheenvuoro, jossa nostin esiin kaksi läntistä Uuttamaata palvelevaa ja kauan odotettua ratahanketta: rantaradan parantamisen sekä Hanko-Hyvinkää radan sähköistyksen.
 
Muistutin myös, että että hallitusohjelmaan tehtiin painavat kirjaukset kaupunkiseutujen kestävän kaupunkirakenteen edistämisestä MAL-suunnitelmien avulla.
 
MAL-sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja niihin on tärkeää sisällyttää keskeiset kaupunkiseutujen raideinvestoinnit hyvässä yhteistyössä kaupunkien kanssa.
 
Lisätalousarviosta tehdään päätökset perjantain täysistunnossa. Töitä riittää, mutta tästä on hyvä jatkaa.

* * *

Arvoisa rouva puhemies,

hallitus lähtee jo tällä ensimmäisellä lisätalousarviolla määrätietoisesti vähentämään liikenteen ilmastopäästöjä panostamalla raideliikenteeseen.

Tällä paketilla rakennetaan sujuvampia raideyhteyksiä, vähennetään raideliikenteen häiriöitä, nopeutetaan matkantekoa ja alennetaan kuljetuskustannuksia.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää mittavia muutoksia liikenteeseen ja liikkumistapoihimme. Se ei tapahdu hetkessä, mutta tällä lisätalousarviolla otetaan tärkeitä askelia oikeaan suuntaan.

Listalla on monta raidehanketta, joita on odotettu pitkään. On tärkeää, että ne laitetaan nyt liikkeelle. On myös ollut hyvä kuulla, että oppositiokin niitä laajasti kiittelee.

Nostan esiin kaksi läntistä Uuttamaata koskevaa hanketta: Helsinki-Turku rantaradan parannustyöt sekä Hanko-Hyvinkää -rataosan sähköistyksen.

On välttämätöntä, että parannamme olemassa olevien ratojen kuntoa ja varmistamme näin, että junat kulkevat ajallaan ja ihmisten työ- ja asiointimatkat sujuvat. Vain toimiva ja riittävän tiheä raideliikenne on aito vaihtoehto omalle autolle.

Myös nykyisten ratojen varsien ja asemanseutujen potentiaali kannattaa hyödyntää täysimääräisesti, kuten edustaja Pitko (vihr) puheessaan hyvin perusteli.

Helsingin ja Turun välisen rataosuuden parantamiseen osoitetaan lisätalousarviossa 60 miljoonaa euroa.

Hanko-Hyvinkää -rataosuus on Etelä-Suomen ainoa sähköistämätön rataosuus ja rahtiliikenne Hangon satamasta tapahtuu nyt pääasiassa rekoilla kaupungin läpi. Radan sähköistys tulee palvelemaan myös Hangon ja Karjaan välistä henkilöliikennettä. Hankkeen hintalappu on 62 miljoonaa euroa ja se on määrä käynnistää ensi vuonna.

Arvoisa rouva puhemies,

Yhdeksän lisätalousarvioon sisällytettyä raidehanketta ovat hyvä alku. Nopeat ratahankkeet länteen, itään ja pohjoiseen tulevat myös (myöhemmin) hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Espoon kaupunkiradasta on puhuttu tänään paljon ja hyvä niin. Se on keskeinen hanke pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan raideliikenteen kehittämiselle ja edellytys niin Turun tunnin junalle kuin rantaradan kehittämiselle.

On tärkeää, että näiden mittavien ratahankkeiden kiirehtimiselle on myös opposition laaja tuki.

Muistutan vielä, että hallitusohjelmaan tehtiin merkittävät kirjaukset kaupunkiseutujen kestävän kaupunkirakenteen edistämisestä MAL-suunnitelmien avulla. MAL-sopimukset ovat väline rakentaa hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta.

MAL-sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja niihin on tärkeää sisällyttää keskeiset kaupunkiseutujen raideinvestoinnit hyvässä yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Arvoisa rouva puhemies,

Lopuksi totean, että on äärimmäisen tärkeää, että hallitusohjelmassa on osoitettu 20 miljoonan euron lisäys ammatillisen koulutuksen opettajaresursseihin. Koulutus on investointi tulevaisuuteen ja ammatillisessa koulutuksessa on edellisen hallituksen leikkausten jäljiltä akuutein tarve.