Valtuusto keskusteli tänään luonnon monimuotoisuudesta, kun käsittelimme Risto Nevanlinnan (vihr.) tärkeää valtuustokysymystä lajikadon ja uhanalaisuuskehityksen hillitsemiseksi.

Vastaus Nevanlinnan kysymykseen on perusteellinen ja osoittaa, että ympäristökeskuksen asiantuntijat tekevät ansiokasta työtä pienillä resursseilla.

Kaupungin on kannettava vastuu omalta osaltaan ja varmistettava, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Se edellyttää johdon sitoutumista sekä osaamista ja riittäviä resursseja koko organisaatiolta.

Alla puheenvuoroni sekä tekemäni toivomus, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti:

”Valtuusto toivoo, että virtavesiselvitys päivitetään mahdollisimman pian ja huolehditaan kattavasta luontotietojen päivityksestä.”

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos valtuutettu Nevanlinnalle erittäin tärkeästä ja valitettavan ajankohtaisesta valtuustokysymyksestä. Ilmastonmuutos ja luonnon lajikirjon väheneminen etenevät vääjäämättä, ellemme ryhdy määrätietoisesti konkreettisiin toimenpiteisiin.

Keväällä julkaistu Suomen kolmas lajien uhanalaisuusarviointi osoitti, että Suomen luonto köyhtyy edelleen. Arvioiduista 22 000 lajista liki 12 prosenttia on uhanalaisia.

Lajikadon symboliksi nousi tuttu metsälintumme hömötilainen. Raportin julkistamisen jälkeen hömötilaisen ääni sykähdyttää joka kerta aivan erityisellä tavalla. Hömötilainen tiaisparvessa ei ole enää itsestäänselvyys.

Tällaisen metsiemme yleislinnun kannan romahtaminen on hälyttävää ja kertoo karua kieltä metsiemme tilasta. Meillä on vastuu hömötilaisesta ja muista uhanalaisista lajeista sekä niiden elinympäristöistä myös Espoossa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Haluan kiittää valmistelijoita perusteellisesta vastauksesta. Se osoittaa, että ympäristökeskuksessa ollaan hyvin kartalla Espoon luonnon monimuotoisuuden tilasta ja sen kohentamiseen tarvittavista toimista.

Työtä tehdään kuitenkin varsin niukoilla resursseilla ja haastavissa olosuhteissa. Espoo kasvaa vauhdilla ja luontoarvojen säilyttäminen maankäytön nopeiden muutosten paineissa edellyttää kattavia selvityksiä – ja ennen kaikkea niiden huomioimista.

Pelkkä ympäristökeskuksen asiantuntemus ei siis riitä, vaan olennaista on luonnonsuojelunäkökulman sisällyttäminen kaikkeen maankäyttöön liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan.

Hyvät valtuutetut,

Tällä hetkellä luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet eivät sido kaupungin johtoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on kuitenkin asia, joka edellyttää kaupungin johdon sitoutumista samaan tapaan kuin on sitouduttu kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vastaus osoittaa, että tarvitsemme koko kaupunkia sitovat, asianomaisten lautakuntien käsittelemät ja valtuuston hyväksymät luonnonsuojelun toimenpiteet.

Vain siten niiden vaikuttavuus ja sitovuus voidaan taata. Meidän on kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkina pidettävä huoli, että olemme etujoukoissa myös luonnon lajikirjon säilyttämisessä.

Lopuksi kannatan Nevanlinnan tekemää toivomusta ja teen seuraavan luontoselvityksiä koskevan toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että virtavesiselvitys päivitetään mahdollisimman pian ja huolehditaan kattavasta luontotietojen päivityksestä.”

Kiitos!