Uuden eduskuntaryhmän ensimmäinen kesäkokous suuntautuu Hämeenlinnaan. Kahden päivän aikana tutustumme Aulangon luonnonsuojelualueella Hugo Standertskjöldin luomaan englantilaistyyppiseen puistometsään sekä Turengin jäätelötehtaaseen, jossa valmistuvat esimerkiksi markkinoiden ensimmäiset suomalaisesta kaurasta valmistetut jäätelöpuikot.

Medialle avoimessa kokouksessa kaikki edustajat kertoivat lyhyesti oman vastuuvaliokuntansa ajankohtaisista asioista. Nostin omassa puheenvuorossani esiin suurten kaupunkien roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kerroin, että ensitöikseen Ympäristövaliokunta pääsee käsittelemään hallituksen esitystä nuoriso- ja opiskelija-asuntojen rakentamisavustuksen nostamisesta.

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana tulen seuraamaan ja vaikuttamaan erityisesti luonnon- ja ympäristönsuojeluun, ilmastokysymyksiin sekä asuntopolitiikkaan. Seuraavaksi ryhmällä edessä ensi vuoden talousarvion käsittely.

Alla pitämäni puheenvuoro.

———–

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana odotan syksyä ja koko vaalikautta mielenkiinnolla. Kuten täällä on jo todettu, hallitusohjelma antaa hyvän pohjan tehdä vaikuttavaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja sitä me todella tarvitaan. 

Ympäristövaliokunnan agendalle kuuluu myös asuntopolitiikka, josta vedin neuvotteluja Säätytalolla.

Valiokuntaan on tällä kaudella tulossa isoina asioina muun muassa luonnonsuojelulain uudistus ja ilmastolain päivitys.

Suomen on kannettava vastuunsa luonnon lajikirjon säilyttämisestä. Emma ja Krista tätä jo hyvin korostivat. Luonnonsuojelun rahoitusta on nostettava 100 miljoonaa euroa vuodessa hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Lähtökohdan tulee olla nyt ja tulevaisuudessa, että Suomella on vahva, itsenäinen ympäristöministeriö ja ympäristöhallinto ja että luonnonsuojelusta vastaavien viranomaisten toimintaa vahvistetaan. Vain näin voimme turvata luonnon- ja ympäristönsuojelun riittävän tason.

Hallitusohjelman kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa kunnilla ja erityisesti suurilla kaupungeilla on keskeinen rooli. Tämä on tunnistettu hallitusohjelmassa.

Parhaillaan neuvotellaan valtion ja suurten kaupunkien välisiä MAL-sopimuksia (maankäyttö, asuminen, liikenne). Sopimukset ovat hyvä esimerkki valtion ja kaupunkien välisestä kumppanuudesta.

MAL-sopimusten tavoitteena on rakentaa hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta.

Valtion roolina on varmistaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon riittävyys, torjua osaltaan asuinalueiden eriarvoistumiskehitystä ja tukea kaupunkiseutujen joukkoliikennehankkeita, erityisesti raiteita. 

Kaupunkien välisten nopeiden raideyhteyksien lisäksi tarvitsemme lisää lähijunaliikennettä sekä  kaupunkiseutujen sisäisiä pikaraitioteitä. On tärkeää, että valtio tarjoaa nähin tukea kaupunkien kasvattaessa asuntotuotantoaan.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on hallitusohjelmassa varattu 41 miljoonaa euroa. Tämä raha on nyt saatava nopeasti käyttöön. Esimerkiksi kaupunkipyörät ovat ottaneet jo monessa kaupungissa paikkansa osana kestäviä liikenneratkaisuja. 

Nuorten ja opiskelijoiden iloksi voin todeta, että jo syksyllä ympäristövaliokunnan käsittelyyn on tulossa hallituksen esitys nostaa nuoriso- ja opiskelija-asuntojen rakentamisavustus 10 %:sta 15 %:iin. Tällä halutaan vauhdittaa opiskelija-asuntojen rakentamista.

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana tulen eduskuntatyössä  keskittymään erityisesti luonnon- ja ympäristönsuojeluun, ilmastokysymyksiin ja asuntopolitiikkaan.