Espoon valtuustossa tehtiin historiaa, kun käsittelyssä oli ensimmäinen kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteen saaminen valtuuston käsittelyyn edellyttää, että sen on allekirjoittanut vähintään 2 prosenttia kunnan asukkaista.

On hienoa ja kunniaksi Espoon historialle, että tämä aloite koskee Espoon arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimista ja yhden Espoossa vaikuttaneen voimanaisen, Aurora Karamzinin perinnön kunnioittamista.

Aloite käynnistettiin elokuussa 2016, eli takana on kolmen vuoden projekti. Vielä kerran lämmin kiitos Jari Kujalalle ja Laura Laakkoselle, jotka aloitteen tekivät – ja ennen kaikkea kaikille, jotka ovat olleet tavalla tai toisella edistämässä asiaa näiden vuosien aikana.

Niin  aloitteesta kuin kaikesta Aurora Karamzinin ja Träskändan kartanon ympärillä virinneestä toiminnasta ja tekemisestä välittyy rakkaus omaan kotiseutuun ja ennen kaikkea kunnioitus ja arvostus Aurora Karamzinin arvokasta työtä kohtaan. 

Osaavaa, sinnikästä ja suurella sydämellä tehtyä vapaaehtoistyötä ja kansalaisaktiivisuutta saamme kiittää siitä, että kartano vihdoin korjataan ulkopuolelta ja rapistuminen saadaan pysäytettyä. Vielä pitää kuitenkin ratkaista kartanon tuleva käyttö ja laittaa myös sisätilat kuntoon.

On ollut ilo olla pieneltä osin mukana tässä projektissa. Työtä riittää vielä ja sitä vauhdittamaan tein seuraavan toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

“Valtuusto toivoo, että kartanon tulevaa käyttöä suunnitellaan kaupungin johdolla yhteistyössä asukkaiden, järjestötoimijoiden ja yrittäjien kanssa Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen siten, että kartano ja sen pihapiiri pysyvät kuntalaisille avoimina. Valtuusto toivoo, että valmistelun etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.”

Riemastuksekseni huomasin, että hyväntekijä, aristokraatti ja Träskändan kartanon emäntä Aurora Karamzin on myös Twitterissä ja valmistelee Träskändassa 13.-15.9. pidettäviä loistavia juhlia. Kuinka hieno ajoitus – Tapaamisiin kartanolla!

Alla valtuustossa pitämäni puheenvuoro.

 

***

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

olemme historiallisen asian äärellä: Tämä on kautta aikojen ensimmäinen kuntalaisaloite Espoossa, joka on valtuuston käsittelyssä. 

Kiitos kaikille vajaalle 6000 asukkaalle, jotka olette allekirjoittaneet  aloitteen. Harmillista, ettei aloitetekstiä ole sähköisen valtuuston esityslistan liitteenä. Kuntalaisaloite.fi -sivulta se löytyy.

Kiitos Träskändan kartanon ystäville, Espoon perinneseuralle, alueen asukasyhdistyksille sekä kaikille aktiiveille, jotka olette nimien keräämisen lisäksi järjestäneet kartanon pihapiirissä kymmeniä tapahtumia, ideoineet eri tahojen kanssa kartanon tulevaa toimintaa ja kartoittaneet mahdollisia toimijoita ja rahoittajia. 

Olette osoittaneet juuri sellaista osallistumista, aktiivisuutta ja vaikuttamistyötä, jota elävä kaupunki tarvitsee kehittyäkseen asukkailleen hyväksi paikaksi.

Kiitos myös kaupungin kulttuuritoimelle, joka nähnyt toiminnan tärkeyden ja tukenut Träskändan kartanon ystävien toimintaa mahdollistaen lukuisat kulttuuritapahtumat kartanon pihapiirissä. 

Tapahtumien ja niihin osallistuneen yleisön runsaus  ovat osoittaneet, että yhteisölliselle kulttuuri- ja muulle toiminnalle on kartanolla  kysyntää.

Hyvät valtuutetut,

Kiitos positiivisen, innostuneen ja sinnikkään kansalaisaktiivisuuden olemme vihdoin tilanteessa, että kartano kunnostetaan ulkopuolelta ja näin varmistetaan, ettei rakennuksen rapistuminen etene. 

Vielä on kuitenkin ratkaisematta se tärkein: Kartanon tuleva käyttö.

Ymmärrän, että kaupungille helpointa olisi löytää yksityinen toimija, joka ottaisi vastuulleen kaikki rakennukset ja maksaisi merkittävän osan kunnostuskustannuksista. 

Sellaista toimijaa on etsitty useamman vuoden tuloksetta. 

Träskändan kartanon ystävät ovat visioineet ja keränneet asukkailta ideoita siitä, millaista toimintaa kartanossa voisi olla. Näitä ideoita kannattaa hyödyntää.

Minusta on tärkeää, ettemme sulje pois vaihtoehtoja, joissa kaupungilla olisi rooli tilojen vuokraajana ja ylläpitäjänä. Tärkeintä on, että upeat ja arvokkaat tilat saadaan käyttöön Aurora Karamzinin henkeä kunnioittaen.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupunginjohtaja painottaa usein, että onnistumme siinä, mihin saamme espoolaiset mukaan. 

Nyt meillä on näytön paikka siinä, että onnistumme antamaan Träskändan kartanolle uuden elämän yhdessä asukkaiden kanssa, jotka ovat lähteneet omaehtoisesti työhön kartanon puolesta valtavalla tarmolla ja suurella sydämellä. 

Siksi teen toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 7:

“Valtuusto toivoo, että kartanon tulevaa käyttöä suunnitellaan kaupungin johdolla yhteistyössä asukkaiden, järjestötoimijoiden ja yrittäjien kanssa Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen siten, että kartano ja sen pihapiiri pysyvät kuntalaisille avoimina. Valtuusto toivoo, että valmistelun etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.”

Kiitos!