Hallitusohjelma alkaa muuttua todeksi: lakiesitys opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen määrän nostamisesta 10 prosentista 15 prosenttiin on parhaillaan eduskunnan ja ympäristövaliokunnan käsittelyssä. 

Johdin säätytalolla asuntopolitiikkaa koskevia neuvotteluja. On hienoa huomata, että siellä sovitut asia etenevät.

Muutoksen tavoitteena on lisätä opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista. Asunnot tulevat todella tarpeeseen. Avustuksen nostolla on suuri merkitys, koska käytännössä kaikki Suomen opiskelija-asunnot rakennetaan ja peruskorjataan valtion korkotukemilla lainoilla ja investointiavustuksilla. 

On tärkeää, että muutos tehdään nopeasti. Riskinä on, että kun avustuksen korotus on tiedossa, opiskelija-asuntoyhteisöt jäävät hankkeidensa kanssa sitä odottamaan. Jos eduskunta käsittelee esityksen ripeästi, se voisi tulla voimaan jo marraskuun alusta.

Ympäristövaliokunta kuuli tänään asiantuntijoita lakiesityksen tiimoilta. Annetut lausunnot ovat pääosin kiittäviä, joten ei ole estettä asian ripeälle eteenpäin viemiselle.

Miksi opiskelija-asuntojen rakentamista kannattaa tukea?

Vuonna 2018 opiskelija-asuntoihin osoitettiin ARA:n (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) investointiavustusta 17 miljoonaa euroa. Sillä rakennetaan 1 000 uutta asuntoa ja peruskorjataan 1 150 asuntoa. Vuosien 2005-2013 avustuksilla käynnistettiin 8 500 opiskelija-asunnon rakentaminen. 

ARA:n mukaan pelkästään pääkaupunkiseudulla opiskelija-asuntojen määrää tulisi lisätä vähintään noin 6 000 asunnolla seuraavan 10 vuoden aikana kysyntään vastaamiseksi. Tähän tarpeeseen investointiavustuksen korotus osaltaan vastaa.

Opiskelijoiden asuntotilanne on heikko useissa yliopistokaupungeissa. Pääkaupunkiseudun tilanne on erityisen vaikea. Kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarjolla läheskään kaikille niitä tarvitseville.  Yliopisto-opiskelijoista opiskelija-asunnoissa asuu vain kolmannes ja ammattikorkeakouluopiskelijoista noin viidennes.

Valtaosa opiskelijoista asuu vapailta markkinoilta vuokratuissa asunnoissa, joiden vuokrat ovat suuren kysynnän vuoksi korkeita. Vapaiden markkinoiden tuhansien eurojen takuuvuokrasummat ovat monelle opiskelijalle ylivoimaisia. Siirtyminen opiskelijoiden asumislisästä yleiseen asumistukeen on nostanut monen opiskelijan tulotasoa, mutta on myös paljon opiskelijoita, jotka jäävät esimerkiksi puolison tulojen vuoksi kokonaan vaille asumistukea. 

Lakiesityksen mukainen korkeampi investointiavustus vähentää asuntokohteen rahoitusmenoja, mikä näkyy opiskelijalle alempana vuokrana.  Valtion asumistukikustannukset laskevat, jos yhä useampi opiskelija pääsee asumaan edulliseen opiskelija-asuntoon. Ja mitä suurempi osa opiskelijoista asuu opiskelija-asunnoissa, sitä enemmän vapaiden markkinoiden asuntoja vapautuu muille tarvitseville.

Pääkaupunkiseudulla tilanne on se, että kaikille opiskelijoille ei löydy minkäänlaista asuntoa heidän maksukykynsä rajoissa kohtuullisten kulkuyhteyksien päässä opiskelupaikasta. Monen nuoren aikuisen muutto pois lapsuudenkodista viivästyy, kun asunnon tarvetta ei katsota kiireelliseksi.

Opiskelijoiden keskuudessa suurin kysyntä kohdistuu edullisiin yksiöihin. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, mikseivät soluasunnot kelpaa opiskelijoille. On luonnollista, että aikuinen ihminen kaipaa mieluummin omaa kotia tai kimppakämppää itse valitsemiensa henkilöiden kanssa. Eihän muillekaan vähävaraisille ihmisryhmille tarjota tänä päivänä ensisijaiseksi ratkaisuksi soluasumista.

Koti, jossa on opiskelurauha, edistää opiskelijan hyvinvointia ja opintojen valmistumista ajallaan. Opiskelija-asuntojen määrän lisääminen helpottaa opiskelijoiden ja nuorten asuntopulaa parantaen samalla päätoimisen opiskelun taloudellisia edellytyksiä. 

On myös muistettava, että osa opiskelijoista on perheellisiä. Tarvetta on siis yksiöiden lisäksi myös suuremmille opiskelija-asunnoille. 

Opiskelija-asuntojen lisäksi erityisryhmien investointiavustuksella rahoitetaan myös nuorisoasuntoja. Ne on tarkoitettu työssäkäyville tai työelämään hakeutuville, 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille. On tärkeää, että nuorille on tulevaisuudessa tarjolla enemmän esimerkiksi Nuorisoasuntoliiton sekä Y-säätiön asuntoja. Omilleen muutto on suuri elämänmuutos, jossa tuki on monille nuorille tarpeen.