Eduskunnassa käytiin 17.9.2019 lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta mikromuovien käytön kieltämiseksi kosmetiikassa.

Lämmin kiitos kansalaisaloitteen käynnistäjille ja kaikille sen allekirjoittaneille tärkeän asian esiin nostamisesta. Vihreiden ryhmä kannattaa ja on valmis edistämään aloitetta. Mikromuovit ovat uhka niin ympäristölle kuin ihmisten terveydelle. Niiden pääsyä luontoon tulee kaikin keinoin rajoittaa.

Myös EU on tarttunut toimeen: parhaillaan käsittelyssä on asetus, jonka mukaan mikromuovit kiellettäisiin kosmetiikassa koko EU:ssa. Asetus kattaisi myös muut merkittävät primäärisen mikromuovin lähteet kuin kosmetiikan ja tulisi voimaan vaiheittain vuoteen 2026 mennessä.

Jatkamme kansalaisaloitteen käsittelyä ympäristövaliokunnan julkisessa kuulemistilaisuudessa 24.9. On tärkeää, että tarkastelemme muoviongelmaa ja mikromuoviongelmaa myös laajempana kokonaisuutena. Siihen hallitusohjelmaan kirjattu kansallisen muovitiekartan toimeenpano antaa hyvän pohjan.

Alla puheenvuoroni täysistunnossa aloitteen lähetekeskustelussa.

Arvoisa puhemies,

Mikromuovit ovat uhka ympäristölle sekä ihmisen terveydelle. Niiden pääsyä luontoon ja ihmiseen tulee kaikin keinoin rajoittaa. 

Haluan myös kiittää kansalaisaloitteen käynnistäjiä ja allekirjoittaneita tärkeän asian esiin nostamisesta.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että mikromuovia sisältävän kosmetiikan maahantuonti, myynti ja valmistaminen Suomessa kielletään. Vihreiden ryhmä tukee kansalaiasaloitetta.

Moni suomalainen valmistaja on jo vaihtanut mikromuovin biohajoaviin ainesosiin, mutta maahan tuodaan paljon mikromuovia sisältäviä tuotteita.

Mikromuovihelmiä on monissa kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa, kuten kuorinnoissa, hammastahnoissa, hius- ja suihkugeeleissä sekä meikeissä, esimerkiksi kuorinta- ja sidosaineena, massan lisääjänä, sähköisyyden tai paakkuuntumisen poistajana sekä kimalteena.

Tuotteessa voi olla satojatuhansia muovihelmiä, jotka kulkeutuvat jäteveden mukana vesistöihin. Siellä ne päätyvät äyriäisten ja kalojen ruoaksi. Pahimmillaan eläin kuolee, kun muovihiukkaset tukkivat sen ruuansulatuksen.

Yleisin poishuuhdeltavassa kosmetiikassa käytetty mikromuovi on polyeteeni. Muita ovat esimerkiksi polyuretaani ja polymetyylimetakrylaatti. Näiden materiaalien tiedetään voivan aiheuttaa ihmisille terveyshaittoja. Lisäksi mikromuovihiukkaset keräävät vedessä itseensä ympäristömyrkkyjä, jopa miljoonakertaisia määriä ympäröivään veteen verrattuna.

Arvoisa puhemies,

Mikromuoveja päätyy myös ihmisen elimistöön. Emme vielä tiedä, kuinka vaarallista tämä on muovin itsensä sisältämien haitallisten kemikaalien sekä mikromuovin keräämien myrkkyjen takia.

Tutkijoiden mukaan mikromuovia kulkeutuu ruuansulatuskanavan ulkopuolelle hyvin vähän ja sen aiheuttama kemikaalikuorma on pieni. Tiedot kuitenkin perustuvat siihen muovipartikkelien kokoluokkaan, joka nyt tunnetaan.

Altistumisesta pienemmille muovihiukkasille ei tiedetä, koska niille sopivia mittausmenetelmiä ei ole. Muovi hajoaa luonnossa jopa alle 0,001 millimetrin kokoisiksi nanomuoveiksi.

Lisää tutkimusta mikromuovin haitallisista vaikutuksista tarvitaan.

Useat maat ovat jo kieltäneet mikromuovin kosmetiikassa. EU aikoo kieltää kosmetiikan ja pesuaineiden mikromuovit asteittain vuoteen 2026 mennessä. 

Euroopan kemikaalivirasto ECHA teki tänä vuonna aloitteen primääristen eli tarkoituksella lisättyjen mikromuovien rajoittamiseksi REACH-asetuksella. Aloite kattaa myös muut merkittävät primäärisen mikromuovin lähteet kuin kosmetiikan. 

Asetus voisi tulla voimaan jo ensi vuonna, jolloin ensimmäisenä kiellettäisiin mikrohelmet poishuuhdottavassa kosmetiikassa ja puhdistusaineissa. Tärkeää, että asiaa edistetään myös EU:n tasolla.

Arvoisa puhemies,

Suositukset tai valmistajien vapaaehtoisiin toimiin luottaminen eivät riitä mikromuovien poistamiseksi. Tarvitsemme täyskiellon kosmetiikan mikromuoveille. 

Kannatettavia ovat myös täällä käytetyt puheenvuorot siitä, että tarkastelemme muoviongelmaa ja mikromuoviongelmaa laajempana kokonaisuutena. Muovitiekartan toimeenpano antaa tähän hyvän pohjan.