Kirjoitus on julkaistu alun perin Vihreiden Naisten blogissa.

Suomesta on puhuttu jo pitkään tasa-arvon mallimaana. Sukupuolten tasa-arvo on kuitenkin viime vuosina lähinnä junnannut paikoillaan tai ottanut takapakkia.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE julkisti vuonna 2017 tasa-arvoindeksin, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvo oli heikentynyt Suomessa poliittisen ja taloudellisen vallankäytön sekä ajankäytön osalta. Naisten euro on kiikkunut vuosikausia 80 sentin tietämillä – viimeisin luku on 84 senttiä. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei ole saatu kitkettyä, vaan se on päinvastoin saanut uusia muotoja, kuten kunniaväkivalta ja verkossa tapahtuva väkivalta.

Kaiken huipuksi Sipilän hallitusohjelma totesi ykskantaan, että tasa-arvo on Suomessa toteutunut, eikä panostanut tasa-arvotyöhön. Sen sijaan perhevapaauudistus kaatui ja varhaiskasvatuksesta leikattiin.

Nyt vihreät ovat hallituksessa ja  toinen ääni kellossa: hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi aidosti tasa-arvon kärkimaaksi. Saimme hallitusohjelmaan tärkeitä kirjauksia sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja perheissä.

Työelämän tasa-arvo ei todellakaan ole vielä valmis. Naiset tekevät valtaosan määräaikaisista ja osa-aikaisista töistä. Naiset sijoittuvat miehiä useammin matalapalkka-aloille. Naisten palkat ja palkkakehitys jäävät miehistä jälkeen. Raskaussyrjintää ja rekrytointisyrjintää tapahtuu aivan liian paljon. Lasikatot ovat yhä todellisia esteitä naisten urien etenemiselle. Naiset pitävät leijonanosan perhevapaista.

Näitä epäkohtia lähdemme nyt hallituksessa korjaamaan muun muassa seuraavin keinoin:

  • Lisäämme palkka-avoimuutta ja henkilöstön mahdollisuuksia puuttua palkkasyrjintään lailla. Työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset arvoidaan osana samapalkkaisuusohjelmaa.
  • Selvitämme anonyymin työnhaun mahdollisuuksia.
  • Täsmennämme lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaat eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.
  • Parannamme perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa.
  • Toteutamme työn ja perhe-elämän tasa-arvoa lisäävän perhevapaauudistuksen.
  • Tuemme tasa-arvoista vuorovanhemmuutta.
  • Teemme koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavia.
  • Laadimme naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman, jolla muun muassa nostetaan turvakotien resursointi EU:n edellyttämälle tasolle. Perustamme naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän.

Pidän erityisen tärkeänä myös sitä, että Suomi ei tyydy tasa-arvon parantamiseen vain omien rajojensa sisällä. Suomen on kannettava globaalia vastuuta tekemällä vaikuttavaa tasa-arvotyötä erityisesti siellä, missä tyttöjen ja naisten oikeudet ovat kaikkein heikoimmat. Se tarkoittaa kehitysyhteistyövarojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttämistä kaikkeen kehitysyhteistyöhön.

Hallitusohjelman toteutuessa  sukupuolten tasa-arvo ottaa Suomessa aimo harppauksia eteenpäin. Hallitusohjelman tasa-arvokirjauksien muuttaminen tasa-arvoteoiksi vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Sitä työtä haluan osaltani olla kansanedustajana tekemässä.

Kiitos kaikille, jotka olette sinnikkäästi tehneet ja teette kanssamme työtä  tasa-arvon edistämiseksi.

Tehdään yhdessä Suomesta todellinen tasa-arvon mallimaa!