Eduskunta käsitteli eilen kansalaisaloitetta verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella. Aloite keräsi heinäkuussa vaadittavan määrän allekirjoituksia vain kahdessa päivässä.

Aloitteessa esitetään verkkokalastuksen kieltämistä kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla. Vihreiden kanta on, että norpille vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettava koko norpan elinalueella ja näitä rajoituksia on laajennettava vähintään koko heinäkuun mittaiseksi. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on asettanut työryhmän valmistelemaan asiaa.

Olen itsekin nähnyt saimaannorpan livenä, kun olimme melontaretkellä Kolovedellä. Yksi unohtumattomista luontoelämyksestä, joka oli hienoa jakaa koko perheen kanssa.

Alla lähetekeskustelussa pitämäni puheenvuoro.

Arvoisa rouva puhemies,

Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella keräsi heinäkuussa tarvittavan määrän allekirjoituksia kahdessa päivässä.

Se osoitti, että kuuttien kuolema ja saimaannorpan suojelu koskettavat suomalaisia. Kiitos aloitteen tekijöille ja aloitteen allekirjoittajille tärkeästä työstä saimaannorpan puolesta.

Kiitos edustaja Järviselle todella asiantuntevasta puheenvuorosta. On hienoa, että meillä on eduskunnassa todellisia norppa-asiantuntijoita.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji ja maailman uhanalaisin hylje. Sen kokonaiskanta on vain noin 400 yksilöä. Saimaannorpan kanta on vahvistunut, aktiivisten ja tuloksellisten suojelutoimien ansioista. Mutta laji on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Suuri uhka pyydyskuolemien lisäksi on leudot talvet, jotka heikentävät pesimisolosuhteita. Tämä on yksi vakava osoitus siitä, miten vakavia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Norppakanta on siis erityisen herkkä ja kaikki keinot on otettava käyttöön sen turvaamiseksi.

Saimaannorppa elää vain Suomessa, joten olemme yksin vastuussa norpan säilymisestä. Suomella on velvollisuus suojella norppakantaa myös EU:n luontodirektiivin nojalla.

Saimaannorpan suojelu tähtää kannan kasvuun ja leviämiseen myös niille alueille, joilta se on ihmisen toimesta hävinnyt. Siksi verkkokalastuskieltoa on laajennettava niin alueellisesti kuin ajallisesti.

Arvoisa rouva puhemies,

Saimaannorpan yleisin kuolinsyy on kalapyydyskuolema.

Verkkokalastus norpan elinalueilla on nykyisin kielletty valtioneuvoston asetuksella kesäkuun loppuun saakka. Kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi viime heinäkuussa ainakin viisi kuuttia hukkui kalaverkkoihin.

Norppakannan suojelemiseksi on tärkeää, että norpille vaarallisten pyydysten käyttöä rajoitetaan koko norpan elinalueella ja näitä rajoituksia laajennetaan vähintään koko heinäkuun mittaiseksi.

Luonnonsuojelutoimissa on tärkeää, että nojaudumme parhaaseen olemassaolevaan tutkimustietoon. Se on hyvä lähtökohta myös tämän kansalaisaloitteen käsittelylle ja norpan suojelutoimien tehostamiselle.

Haluan kiittää kaikkia tahoja, kansalaisia, kalastajia, järjestöjä ja tutkijoita, jotka ovat vapaaehtoisesti tehneet arvokasta työtä saimaannorpan suojelemiseksi.

Tehdään me oma osuutemme lainsäätäjinä täällä eduskunnassa.