Valtuusto keskusteli kaupungin ilmastotyön etenemisestä Risto Nevanlinnan (vihr.) valtuustokysymyksen pohjalta. Keskustelu oli varsin rakentavaa ja sparraavaa.

Korostin omassa puheessani, että paljon hyvää työtä tehdään jo mutta lisätoimia tarvitaan kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Myös kaupungin ilmastotyön johtaminen kaipaa vielä terävöittämistä.

*****

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Asetimme syyskuussa 2017 kunnianhimoisen tavoitteen, että Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa päästöjen vähentämistä 80 % verrattuna vuoteen 1990 sekä loppujen 20 % kompensoimista.

Tavoitteen asettamisesta on kulunut kaksi vuotta, ja meillä on aikaa sen saavuttamiseen vielä 10 vuotta. Tällä hetkellä Espoon päästöt ovat vielä vuoden 1990 tasoa korkeammat. Tekemistä siis riittää.

Viime syksynä Espoolle laadittiin kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma (Secap), johon on kirjattu keskeiset hiilineutraaliustoimenpiteet ja niille päästölaskelmat, joilla Espoo pystyy saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelma osoittaa, että Espoon hiilineutraaliustavoite on vaativa, mutta mahdollinen. Suunta on oikea, mutta vauhti ei vielä riitä. Tarvitsemme ripeästi lisää päätöksiä toimista, joilla tavoite voidaan saavuttaa.

Espoossa tehdään paljon hyvää työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi niin Kestävä Espoo ohjelmaryhmän johdolla yhdessä kumppaneiden kanssa, kuin toimialoilla kaupungin omassa organisaatiossa. Kaupungin ilmastotyön johtaminen kaipaa kuitenkin vielä terävöittämistä.

On tärkeää, että niin meidän luottamushenkilöiden kuin asukkaidenkin on helppo seurata ilmastotyön etenemistä.

Teimme valtuutettu Hyrkön kanssa yli vuosi sitten valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista. Aloitteen tarkoituksena oli juuri ilmastojohtamisen parantaminen.

Secap-suunnitelmaa hyväksyessään kaupunginhallitus päätti, että askelmerkit ilmastotavoitteen saavuttamiseksi valmistellaan ensi syksyn talousarvioon tiekartan muodossa. Tiekartta tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmastotyön selkiyttämiseen.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kunnilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa alueellaan syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Esimerkiksi kaavoituksen, julkisten hankintojen, omistajaohjauksen ja taloudellisten ohjauskeinojen tarjoamia mahdollisuuksia voisimme Espoossakin hyödyntää nykyistä vaikuttavammin.

Espoon maankäyttö muuttuu vauhdilla. Kaupunkirakenne on ohjattava tukemaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä, jotta saamme liikenteen päästöt alas. Julkisissa hankinnoissa on otettava systemaattisesti käyttöön ilmasto- ja kiertotalouskriteereitä.

Muun muassa nämä näkökulmat on tärkeää ottaa huomioon hiilineutraaliuden tiekarttaa laadittaessa.

Hyvät valtuutetut,

On tärkeää, että valtuusto pystyy seuraamaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Jotta ilmastotyö pysyy vahvasti myös valtuuston agendalla, kannatan valtuutettu Nevanlinnan toivomusta:

“Valtuusto toivoo, että osana hiilineutraaliuden tiekarttaa valtuustolle tuodaan vuosittain tiedot hiilineutraalisuustavoitteen etenemisestä.”