Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Ennakkotilinpäätöksen luvut kertovat kasvukaupungin haasteista. Espoo ei ole haasteiden kanssa yksin.

Vielä joitakin vuosia sitten pidimme 4000 asukkaan kasvutahtia kovana. Viime vuonna Espoon kasvoi 6 100 asukkaalla.

Toimintamenojen ja verotulojen kasvun suhde on huolestuttava: Nettotoimintamenot kasvoivat 5,8 prosenttia, kun samaan aikaan verotulot kasvoivat vain 1,3 prosenttia.

Tämä epätasapaino johti siihen, että uutta lainaa nostettiin investointien rahoitukseen 220 miljoonaa euroa ja rahastoja purettiin 15 miljoonalla eurolla.

Kasvavassa kaupungissa menopaineet ovat kovat, kun uusillekin asukkaille on tarjottava palvelut, ja sitä varten on rakennettava muun muassa koulut, päiväkodit ja toimiva joukkoliikenne.

Taloushaasteista huolimatta tai erityisesti niiden takia meidän on pidettävä kirkkaana mielessä, että kaupunki on olemassa asukkaita varten. Tärkein tehtävämme on turvata jokaiselle hyvän elämän, kasvun ja työnteon edellytykset.

Nostan esiin kaksi huomiota:

Laadukkaiden palveluiden takana ovat ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät.

Työvoiman vuokraukseen käytettiin viime vuonna 34,7 miljoonaa euroa. Se on 14,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tiedämme, että meillä on pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen, opetuksen, hoiva-alan sekä sosiaalityön osaajista.

Varhaiskasvatuksessa ollaan pahimmillaan tilanteissa, joissa vanhempia pyydetään pitämään lapsia kotona, kun päiväkodissa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Tämä ei tue perheen ja työelämän yhteensovittamista.

YLE uutisoi tänään vanhusten kotihoidon ongelmista, jotka jatkuvat, eivätkä työntekijät koe saavansa tarvitsemaansa apua ja tukea. Jotta voimme onnistua vanhusten hoivassa, työolosuhteet ja johtaminen on saatava kuntoon.

Tiedän, että paljon on jo tehty näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Meidän on edelleen jatkettava yhdessä ponnisteluja sen eteen, että saamme työpaikat täytettyä ja ihmiset jaksamaan vaativissa töissään.

Arvoisa puheenjohtaja,

Toisena huomiona nostan kaupungin ilmastotyön. Huoli ilmastotoimien riittävyydestä on suuri, kun tämä talvi on ollut yhtä marraskuuta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedot eivät kerro meille juuri mitään siitä, miten olemme onnistuneet ilmastopäästöjen vähentämisessä. Teimme valtuutettu Hyrkön kanssa lokakuussa 2018 valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista.

Aloitteessa esitämme, että tilinpäätökseen sisällytetään arviointi ilmastovaikutuksista ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta.
Toivottavasti pääsemme jatkossa arvioimaan tilinpäätösten yhteydessä kattavasti myös ilmastotyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.