Eduskunta käsitteli eilen täysistunnossa kansalaisaloitetta lentoveron käyttöönottamisesta. Suomalaisten lentomatkoista kertyy koko maailmassa asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä. Lentomatkojen määrän ja sitä myötä niiden päästöjen odotetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä.

Lentämisen päästöt ovat ylikansallinen ongelma. Ensisijainen tavoite ratkaisuksi on globaali tai edes EU:n laajuinen vero lentopolttoaineelle. Vaihtoehtoisesti olisi parannettava EU:n päästökauppaa.  Ennen kuin kansainväliset toimet etenevät, voimme kuitenkin kansallisella lentoverolla osaltamme vauhdittaa tätä kehitystä ja kirittää globaaleja toimijoita.

Lue koko puhe alta.

***

Arvoisa puhemies,

alkuun kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tärkeästä työstä lentoliikenteen aiheuttamien ilmastopäästöjen vähentämiseksi. 

Kansalaisaloitteiden voima on siinä, että ne nostavat asioita vahvasti julkiseen keskusteluun ja myös eduskunnan käsittelyyn.

Lentoliikenne tuottaa nykyisellään noin 2-3 prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä. 

Ala kuitenkin kasvaa siihen tahtiin, että päästöjen ennustetaan jopa kolminkertaistuvan lähivuosikymmeninä.

Lentoliikenne kasvaa muun muassa siksi, että lentoja tuetaan voimakkaasti – kansainvälisten lentojen lipuista ei peritä arvonlisäveroja ja lentoliikenteen polttoaine on verotonta.

Vertailun vuoksi esimerkiksi perusbensiinin hinnasta veroja on noin kaksi kolmasosaa.

Lentämisen päästöihin on pystyttävä puuttumaan nykyistä voimakkaammin osana ilmastopolitiikan kokonaisuutta. 

Se tarkoittaa niin lentämisen päästöjen vähentämistä kuin vaihtoehtoisten liikkumistapojen määrätietoista kehittämistä.

Kannusteet ilmastoystävälliseen liikkumiseen eivät tällä hetkellä ole kohdallaan. 

On ilmaston kannalta kestämätön tilanne, että junalippu maksaa enemmän kuin lentolippu. Yksi liikkumismuoto ei voi olla ilmastopäästöjä aiheuttava vapaamatkustaja. 

Ensisijainen tavoite toki on globaali tai edes EU:n laajuinen vero lentopolttoaineelle. Vaihtoehtoisesti olisi parannettava EU:n päästökauppaa. 

Ennen kuin kansainväliset toimet etenevät, voimme kansallisella lentoverolla osaltamme vauhdittaa tätä kehitystä ja kirittää globaaleja toimijoita.

Arvoisa puhemies,

Lentoverolle on myös kansan tuki. Yli puolet suomalaisista kannattaa lentoveroa. 

Olennaista veron hyväksyttävyyden kannalta on, että sen tuotot korvamerkitään vähäpäästöisen liikenteen kehittämiseen.

Esimerkiksi Ranskassa käyttöön otetusta lentoverosta kertyvät varat aiotaan käyttää ympäristöystävällisempien matkustusmuotojen, kuten raideliikenteen kehittämiseen.

Tarvitsemme Suomessa määrätietoisia toimia liikenteen siirtämiseksi ilmasta raiteille. Tarvitsemme koko maan kattavan raideverkoston sekä nopeampia raideyhteyksiä. Myös pohjoiseen.

Kansallinen lentovero on yksi keino tämän siirtymän vauhdittamiseen.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että lentoala pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjään ja kompensoimaan niitä. Kiitos Finnairille uusista avauksista ja ponnisteluista päästöjen vähentämiseksi.

Päästöjen kompensonnissa on tärkeä huolehtia siitä, että kompensaatio on aitoa.

Se tarkoittaa, että toisaalla rahoitettu päästövähennys on todellinen, pysyvä ja lisäinen, eli sitä ei olisi tapahtunut ilman päästöyksikön myyntiä. 

Lopuksi totean vielä, että tärkeintä on löytää tehokkaimmat keinot lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen edellyttää, että kaikki toimialat osallistuvat päästövähennyksiin. Siksi vihreät ovat kannattaneet myös kansallista lentoveroa.

On tärkeää, että kansalaisaloite saa eduskunnassa perusteellisen käsittelyn. 

Jo nyt voidaan nähdä, että sillä on ollut merkitystä lentoliikenteen ilmastopäästöistä käytävään keskusteluun ja luonut painetta lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen.