Arvoisa puhemies,

viime viikot ovat olleet todella poikkeukselliset. Maassamme vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeustila, joka mullistaa yhteiskuntaamme monella tavalla. Tämän on perustuslakivaliokunta vahvistanut.

Olemme päättämässä valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ensimmäistä kertaa ikinä. Se osoittaa, miten todella poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa viheliäisen viruksen kanssa olemme. Ja niin on koko maailma.

Hallitus linjasi asiantuntijoiden näkemyksiin perustuvan huolellisen harkinnan pohjalta mittavan listan järeitä toimia, joilla suojataan kansalaisia sekä turvataan yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa. 

Kuten täällä on todettu, on tärkeää, että hallituksella on jatkuvasti käytössään päivittyvä ja laajaan tutkimustietoon perustuva tilannekuva taudin leviämisestä. On myös tärkeää, että koko eduskunta pidetään ajan tasalla tilanteen kehittymisestä ja tarvittavista lisätoimista. 

Selviämme tästä kriisistä, kun soudamme eduskuntana samaan suuntaan. Perustuslakivaliokunnan huolellinen työ ja yksimieliset mietinnöt ovat hyvä pohja tälle työlle.

Arvoisa puhemies,

Samalla kun teemme välttämättömiä toimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, meidän on varmistettava, että toimien vaikutukset ihmisten arkeen ja toimeentuloon eivät ole kohtuuttomia. Tästä tulee nyt paljon huolestuneita kysymyksiä, joihin meidän pitää pystyä tarjoamaan vastauksia.

Kuntia ja niiden henkilökuntaa on tuettava siinä, että ne pystyvät suoriutumaan tehtävistään. Opetuksen järjestäminen etänä on valtava ponnistus opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle. Perheissä etätyön ja lasten koulunkäynnin yhdistäminen on haastava yhtälö.

On myös muistettava, että kaikille koti ei ole turvallinen paikka. Lasten ja nuorten hyvinvointi on pystyttävä turvaamaan myös poikkeustilanteessa. 

Nyt tarvitaan kunnille selkeitä ohjeistuksia, jotta voidaan vähentää epätietoisuutta ja turvata kansalaisten yhdenvertaisuus. On myös tärkeää varmistaa, että hyvät käytännöt saadaan jaettua, kun kunnissa painitaan samojen ongelmien kanssa.

Emme tiedä, kuinka pitkään tämä poikkeustilanne tulee kestämään.

Arvoisa puhemies,

Kannan huolta myös ihmisten toimeentulosta. Korona iskee erityisen kipeästi pienyrittäjiin. Esimerkiksi kulttuurialalla koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on tukala. Monen pienen yrityksen toiminta on nyt vaakalaudalla.

On tärkeää, että löydämme eri tilanteisiin toimivat tukimuodot. Sosiaaliturvaan on viipymättä tehtävä tarvittavat muutokset, jotta se tarjoaa turvaa tässä poikkeustilanteessa. Tämä kriisitilanne avaa myös mahdollisuuden arvioida perusturvan uudistustarpeita uudesta näkökulmasta.

Tarvitaan monia toimia ihmisten taloudellisten huolten ja ahdingon helpottamiseksi. Tänään opetusministeri Li Andersson on todennut tiedotustilaisuudessa, että vaikka varhaiskasvatuslain mukaisista maksuista päättävät edelleen kunnat, pidetään erittäin toivottavana, että maksuja ei tässä vaiheessa peritä. Tämä toisi tärkeää helpotusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen. Esimerkiksi kulttuurialan freelancereiden tilannetta voitaisiin helpottaa osoittamalla heille 1-3 kuukauden apurahoja. 

Arvoisa puhemies,

valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotto on poikkeuksellinen toimi, jolla halutaan hidastaa taudin leviämistä ja suojella vanhuksia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia taudilta, joka voi olla heille kohtalokas. On tärkeää, että menettelyt tehdään kiireestä huolimatta huolella. 

Samaan aikaan kun hoidamme akuuttia kriisiä, on valmistauduttava myös siihen, miten näistä rajoituksista aikanaan hallitusti luovutaan. Ja miten varmistamme yhteiskunnan toimimisen niin poikkeustilassa kuin sen jälkeen niin hyvin kuin mahdollista.

Kriisitietoutta tarvitaan, jotta ihmiset ymmärtävät, että jokaisen on nyt kannettava vastuuta rajoittavien toimien noudattamisessa ja sosiaalisten kontaktien välttämisessä. Samalla meidän on pystyttävä luomaan uskoa ja toivoa siihen, että tästä poikkeustilasta ja kriisistä selvitään. Ja kannustaa ihmisiä jatkamaan mahdollisimman normaalia elämää niissä rajoissa kuin se nyt on mahdollista.