Arvoisa puhemies,

Suomalaiset lapset ja nuoret käyvät nyt toista viikkoa koulua etäopetuksessa kotoa käsin. Haluan kiittää kaikkia opettajia, jotka olette venyneet nopealla aikataululla luoviin ratkaisuihin opetuksen järjestämiseksi. Myös hallitus on joutunut toimimaan kovan aikapaineen alla ja korjaamaan aiempaa linjausta 1-3. vuosiluokkien osalta, koska yhteiskunnan kannalta kriittisiä aloja  ei ollut määritelty tarkkarajaisesti. Ongelma päädyttiin ratkaisemaan siten, että asetuksista poistettiin maininta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisistä aloista.

Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään, että se pitää havaitsemansa säännöksen viivytyksetöntä korjaamista asianmukaisena. On tärkeää, että poikkeusoloissakin lainsäädäntöä tehdään huolellisesti. Haluankin kiittää perustuslakivaliokuntaa perusteellisesta työstä. Samoin kiitos ministerille ja hallitukselle asian nopeasta korjaamisesta.

Tästä muutoksesta huolimatta perheille suositellaan lasten pitämistä kotona etäopetuksessa, jos se mitenkään on mahdollista. Näin valtaosa perheistä on  myös toiminut, eivätkä oppilasmäärät kouluissa ole muutoksen jälkeen merkittävästi kasvaneet. Tässä kysytään myös työnantajien joustavuutta, jotta etätyön ja lasten etäopiskelun yhteensovittaminen on mahdollista. 

Arvoisa puhemies,

Digitalisaatiosta on puhuttu paljon. Nyt on pakon edessä jouduttu ottamaan konkreettisia harppauksia eteenpäin. Moni opettaja käyttää sujuvasti etätyökaluja ja on päivittäin yhteydessä oppilaisiinsa. Toisille sähköiset välineet saattavat olla vieraita ja yhteydenpito saattaa jäädä Wilman varaan. Opettajat, koulut ja kunnat tarvitsevat tähän työhön edelleen tukea.

Arvoisa puhemies,

Moni on tässä salissa korostanut oppilashuollon merkitystä.  Meidän on pidettävä huoli siitä, että oppilaat ja opiskelijat saavat myös tässä poikkeustilanteessa tarvitsemaansa tukea. On tärkeää, että koulukuraattorit ja -psykologit ovat helposti etäyhteyden päässä lasten ja nuorten ulottuvilla. Koulunkäyntiavustajien lomauttamisesta on kuulunut kunnista huolestuttavia uutisia. Heille olisi tarvetta etäopiskelun tukena. Tähän on tärkeää luoda toimivia malleja.

On myös muistettava, että kaikille koti ei ole turvallinen paikka. Lastensuojelun keskusliitto on ilmaissut huolensa, että lastensuojelun asiakasmäärät voivat kasvaa koronaepidemian vuoksi. Tästäkin syystä on tärkeää, että opettajat ovat päivittäin yhteydessä lapsiin ja nuoriin.

Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja lasten ja nuorten tukemiseen. Koulupsykologien ja -kuraattorien lisäksi lastensuojelun ja nuorisotyön etäpalveluita on nyt tärkeää kehittää. Moni auttava puhelin on jo tehostanut toimintaansa. 

Arvoisa puhemies,

Perustuslakivaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota myös siihen, että asetus ei sisällä sääntelyä kouluruokailusta. Täällä salissakin on useaan kertaan todettu, että kouluruoalla on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Aivan liian monelle se on päivän ainoa lämmin ateria. 

Nyt kunnat pohtivat vaihtoehtoja tarjota ruokaa myös sitä tarvitseville etänä opiskeleville lapsille ja nuorille. Kotikaupungissani Espoossa etäopetuksessa oleville koululaisille ja opiskelijoille aletaan tarjota eväitä maanantaista 30.3. lähtien. Huoltajat ja opiskelijat ilmoittautuvat eväiden hakijoiksi Wilmassa. Tämän osalta on tärkeää löytää ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Niin opetusministeriössä kuin kunnissa tehdään tälläkin hetkellä hartiavoimin töitä, jotta lasten ja nuorten opetukseen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut saadaan turvattua ja toimimaan. Kaikki tuki sille työlle!