Arvoisa puhemies

Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen kriisi koettelee voimakkaasti muun muassa yrittäjiä, palvelualojen työntekijöitä ja kulttuurialaa, mutta heijastuu koko ajan laajemmalle yhteiskuntaamme.

Hallitus tukee monin tavoin niitä ihmisiä, joihin kriisi on osunut. Kaikille halutaan turvata perustoimeentulo. Sosiaaliturvassa olevia aukkoja tukitaan sitä mukaa kun niitä tulee ilmi. Tässä talousarviossa esitetään uutena tukimuotona tukea niille vanhemmille, jotka ovat palkatta poissa ansiotyöstä hoitamassa kotona olevia alle 10-vuotiaita lapsia. 

Kaiken kaikkiaan lisätalousarviossa osoitetaan 1,5 mrd euroa lisää rahaa ihmisten toimeentulon turvaamiseen.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen toinen lisätalousarvio koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin lieventämiseksi tuo helpotuksia monille sellaisille aloille, jotka eivät vielä ole saaneet tukea epidemian aiheuttamiin tulonmenetyksiin. 

Kuntien hätään on reagoitu ja ne saavat ensimmäisen tukipakettinsa. Valtaosa kunnista poti heikkoa taloustilannetta jo ennen koronaa. Kuntaliitto on arvioinut, että korona heikentää kuntataloutta tänä vuonna ainakin 1,5 miljardilla eurolla. Kuntien vero- ja maksutulot pienenevät samalla kun sosiaali- ja terveysmenot kasvavat. 

Tällä lisätalousarviolla kunnille kompensoidaan verotulojen lykkäyksiä 547 miljoonan euron edestä. Tämä on tärkeä ensiapu, mutta vielä tärkeämpi on toukokuun lisätalousarviossa osoitettava vähintään miljardin euron tukipaketti kunnille. Yksistään Uudellamaalla HUS on arvioinut koronavirusepidemian taloudelliseksi kokonaisvaikutukseksi noin 200 miljoonaa euroa.

Nyt tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja luottamuksen rakentamista. Toukokuun tukipaketin sisältöä on konkretisoitava mahdollisimman pian yhdessä kuntien kanssa, jotta kunnat pystyvät huomioimaan tukitoimet omissa suunnitelmissaan. 

Epidemia kohtelee eri kuntia eri tavalla. On tärkeää, että tukieurot pystytään kohdentamaan todellisten menojen ja tarpeiden mukaan.

Arvoisa puhemies,

Toiseksi haluan nostaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tukemisen. Lisätalousarvio tuo 60 miljoonaa euroa tukea näille aloille.

Kulttuuri ja urheilu ovat aloja, joilla työskennellään paljon freelancereina sekä apurahojen ja sponsoreiden turvin. Se tekee niistä haavoittuvia koronakriisin keskellä. Hallitukset tuet esimerkiksi pääsylipputulojen menetyksen kompensoimiseksi ja urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi tulevat todella tarpeeseen.

Kulttuurin ja liikunnan merkitys ihmisten hyvinvoinnille korostuu fyysisen eristyksen aikana. Kiitos kaikille kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoille, jotka ovat luoneet poikkeusoloissa uudenlaisia kulttuurin ja liikunnan muotoja sähköisiin kanaviin. Tämä lisätalousarvio luo osaltaan näille toimille taloudellisia edellytyksiä. 

On tärkeää varmistaa, että meillä on eri alojen taiteen taiteentekijöitä ja urheilijoita, monipuolista museotoimintaa  sekä kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia myös koronakriisin jälkeen.

Nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille myönnettäviin avustuksiin esitetään 2,5 miljoonan euron lisäystä ja nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön 1,5 miljoonaa euroa lisää. Nuorisotyön ammattilaiset tekevät korvaamatonta työtä huolehtiessaan nuorten hyvinvoinnista ja ehkäistessään syrjäytymistä tilanteissa, joissa nuori on eristyksissä turvattomissa kotioloissa, koulunkäynti etänä takkuaa, yksinäisyys ahdistaa ja tulevaisuus pelottaa.  

Näillä aloilla myös kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan rooli on erittäin tärkeä ja se on turvattava.

Arvoisa puhemies,

Kolmantena nostan esiin lisätuet yrittäjille ja erityisesti yksinyrittäjien aseman.

Lisätalousarvio mahdollistaa lisää tukia yrittäjille, joiden asiakkaat ja tulot korona on vienyt. On todella tärkeää varmistaa, että kaikkien tukien hakeminen on yrittäjille yksinkertaista ja sujuvaa. Monien palautteiden perusteella yksinyrittäjille hakuprosessi on edelleen liian hankala ja hidas.

Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business vetoavat tämänpäiväisellä kannanotollaan hallitukseen, jotta naisten asema yrittäjinä turvataan. Esimerkiksi tuoreet yksinyrittäjät ja hiljattain perhevapaalla olleet ovat vaarassa jäädä ilman tukia. 

On tärkeää, että nämä huolet ja tukiprosessien ongelmakohdat huomioidaan ja prosesseja edelleen parannetaan, jotta kaikki tukea tarvitsevat yritykset niitä myös saavat. On tärkeää, ettemme anna koronan takia vaikeuksiin joutuneiden yritysten kaatua. 

Arvoisa puhemies,

Tämä lisätalousarvio kaikkinensa tukee sitä, että saamme turvattua ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimeentuloa yli koronakriisin.

Samalla on tärkeää luoda Suomelle exit-strategia, jolla tästä kriisistä selvitään mahdollisimman vähin inhimillisin ja taloudellisin vaurioin. Tässä työssä laajalla testauksella ja tartuntaketjujen jäljityksellä on suuri merkitys.

Hallitus vahvisti viime viikolla myös, että se pitää kiinni hallitusohjelman ilmastotavoitteista. On tärkeää, että myöhemmin linjattavat talouden elvystystoimet tukevat samaan aikaan ihmisten työllistymistä ja Suomen siirtymää hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi.