Julkaistu Länsiväylässä 22.4.2020

Koronavirus on muuttanut viime viikkoina poikkeuksellisella tavalla meidän kaikkien elämää. Tärkeintä on nyt löytää parhaat keinot auttaa niin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kuin koko yhteiskuntaa kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin menetyksin.

Samalla, kun teemme kaikkemme koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi, riittävän hoidon turvaamiseksi ja yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi, on katsottava pidemmälle tulevaisuuteen. Miten nousemme kansakuntana tästä kriisistä ekologisesti kestävällä tavalla siten, että kaikki pysyvät mukana.

Viruspandemian keskelläkin on tärkeää muistaa, että ilmastonmuutos ja luonnon lajikato ovat aikamme suurimmat, koko ihmiskuntaa koskettavat kriisit. Myös ne tulevat aiheuttamaan poikkeusoloja ja laajoja talousvaikeuksia, mikäli emme tee riittäviä toimia niiden hillitsemiseksi.

Koronasta toipuminen edellyttää mittavia elvytystoimia. Hallitus on sitoutunut siihen, että taloutta elvyttävät toimet on valittava niin, että ne tukevat Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035, irtautumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen. Näin turvataan se, että ihmisillä on töitä ja Suomen talous on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa.

Raideinvestoinnit ovat hyvä esimerkki työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia tukevista ilmastotoimista. Ne luovat työpaikkoja, mahdollistavat entistä sujuvamman liikkumisen ja vähentävät liikenteen ilmastopäästöjä. Esimerkiksi Espoon kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen olisi valmis toteutettavaksi.

Vihreille on keskeistä, että valitessamme vaikuttavia toimia yhteiskunnan kriisistä toipumiseen tutkimus- ja asiantuntijatietoa hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Tämä koskee ympäristö- ja talousvaikutusten lisäksi myös inhimillisiä vaikutuksia.

Tarve kestävälle ja reilulle muutokselle kohti parempaa on tällä hetkellä entistä akuutimpi. Siihen Suomella on kaikki valmiudet. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia.

Tiina Elo

kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja (vihr.)

Maria Ohisalo

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri