Pyöräilyn suosio on kasvanut korona-aikana, mikä on näkynyt myös uusien pyörien myynnissä. Hallitus on tehnyt toimia pyöräilyn edistämiseksi muun muassa lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman rahoitusta lisätalousarviossa. Sähköpyörien hankintatuki olisi tehokas keino lisätä kaikenikäisten suomalaisten pyöräilyä ja liikenteen sähköistymistä. Samalla riski saada koronavirustartunta vähentyisi, koska erityisesti suurissa kaupungeissa voisi välttää julkisen liikenteen ruuhkia taittamalla matkoja sähköpyörällä.

Sähköpyöräilyllä on tutkimusten mukaan merkittäviä ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Sähköpyörien lisääminen on nopea ja helppo tapa sähköistää liikennettä ja näin laskea liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Yli 40 prosenttia suomalaisten automatkoista on alle viiden kilometrin mittaisia. Tutkimusten mukaan sähköpyörillä korvataan erityisesti automatkoja.

Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan sähköpyörä korvasi 61 prosenttia automatkoista ja vain 21 prosenttia perinteisistä pyörämatkoista. Norjalaistutkimuksen mukaan sähköpyörän hankinta lisäsi pyöräilyä 12–18 kilometriä viikossa ja sillä korvattiin eniten yksityisautoilla tehtyjä matkoja. Kuluttajille suunnattu sähköpyörien hankintatuki edistää tutkitusti ilmastoystävällistä liikkumista.

Terveysnäkökulmasta pyöräliikenteen yleistymisen suurin hyöty tulee arkiliikunnan lisäämisestä ja sitä kautta sairastavuuden ja kuolleisuuden alenemisesta. UKK-instituutin arvion mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain 3,2–7,5 miljardin euron kustannukset.

Sähköpyöräily sopii pidemmille lenkeille ja työmatkoille sekä myös sellaisille henkilöille, joilla on tavallista polkupyöräilyä rajoittavia tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai hengitys- ja verenkiertoelimistön ongelmia. Lisäksi sähköpyörä voi helpottaa ikäihmisten liikkumista, koska sähköavusteisuus tekee pyöräilystä kevyempää. Onkin arvioitu, että sähköpyöräilyn yleistymisen kansanterveydelliset hyödyt ylittäisivät hankintatuesta aiheutuvat kustannukset.

Sähköpyörän hankintatuki on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Itävallassa ja Espanjassa. Tuen muoto ja taso vaihtelee maittain. Tuki on joko prosentuaalinen (20–33%) tai kiinteä summa, jolloin se vaihtelee 200 eurosta noin 600 euroon. Viime hallituskaudella valmisteltu sähköpyörän hankintatuki oli 400 euroa. Suomessa sähköauton hankintaan myönnetään 2000 euron hankintatuki, jonka voi saada yksityishenkilö, joka ostaa uuden alle 50 000 euroa maksavan täyssähköauton. Olisi perusteltua, että myös sähköpyörän hankintaan saisi tukea, koska se vauhdittaisi liikenteen sähköistymistä. Muissa Euroopan maissa sähköpyörän hankintatuki on tutkitusti ollut vaikuttava keino liikenteen sähköistyksessä.

Sähköpyöräily on tehokasta arkiliikuntaa. Se vähentää liikenteen päästöjä ja ruuhkia sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Sähköpyöräilyn yleistyminen olisi yksi keino hillitä koronaviruksen leviämistä, koska yhä useampi suomalainen voisi taittaa matkansa pyöräillen.

Jätimme tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluodon ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitkon kanssa kirjallisen kysymyksen, jossa kysymme:

Aikooko hallitus edistää pyöräilyä ja liikenteen sähköistymistä ottamalla käyttöön sähköpyörän hankintatuen?