Kun puhutaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta, ollaan politiikan ytimessä. Ihmisoikeudet eivät toteudu, ellei niitä aktiivisesti vaalita. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii asenteiden muuttumista ja pitkäjänteistä työtä. Myös yhteiskunnan rakenteita on muutettava.

Kansanedustajana olen huolestunut poliittisen kielenkäytön kovenemisesta. Avoin rasismi ja vihapuhe nostavat Suomessakin päätään. Se heijastuu myös eduskunnan toimintaan ja on uhka demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vihapuheen tavoitteena on pelon lietsominen ja toisten vaientaminen. Annammeko rasismin ja vihapuheen hiipiä osaksi poliittista keskustelua?

Eduskunta käsittelee tällä viikolla valtakunnansyyttäjän pyyntöä asettaa kansanedustaja Mäenpää syytteeseen puheestaan eduskunnassa. Joudumme äänestämään kansanedustajan syytesuojan purkamisesta, eli siitä, voiko kansanedustaja joutua vastuuseen sanoistaan oikeudessa. 

Perustuslakivaliokunnan enemmistö esittää, että syytesuoja tulee purkaa. Tämä kanta perustuu asiantuntijoiden lausuntoihin. Perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista yksikään ei kannattanut kansanedustaja Mäenpään syytesuojan säilyttämistä. Päätösvalta on kuitenkin eduskunnalla, ja päätökseen vaaditaan 5/6 enemmistö. Perussuomalaiset voivat halutessaan yksin estää tämän.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on vakava rikos, joka uhkaa perustuslain takaamaa ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta. Vakavimmissa muodoissaan vihapuheen on katsottu pyrkivän tekemään tyhjäksi demokraattisen yhteiskunnan perustavia arvoja. 

Kysymys on periaatteellisesti merkittävästä asiasta. Siitä, pitääkö myös kansanedustajien toimintaa voida tutkia, jos on epäily, että se on lainvastaista. Minusta pitää, eikä tämä ole ristiriidassa kansanedustajan sananvapauden suojan kanssa. 

Poliisi tekee vuosittain selvityksiä viharikollisuudesta Suomessa. Poliisin esiin nostamien tutkimusten mukaan vain noin 20 prosenttia viharikosten uhreista ilmoittaa rikoksista poliisille tai jollekin muulle taholle. Viharikoksiin liittyvää koulutusta sekä satsauksia viharikosten tunnistamiseen ja torjumiseen tarvitaan lisää:  poliisi luokitteli viharikoksiksi vain noin neljäsosan tuoreimmassa, vuoden 2018 raportissa viharikoksiksi määritellyistä tapauksista.

Yhdysvaltalaisen George Floydin kuolema toukokuun lopussa järkytti laajasti ja vaikuttaa katkaisseen kamelin selän kansainväliseltä rakenteellisesta rasismista vaikenemiselta. Black Lives Matter -liike on ollut viime viikkoina näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa ja havahduttanut ihmiset ilmiöön myös täällä Suomessa.

On äärimmäisen tärkeää, että maat ympäri maailman tarttuvat määrätietoisesti rasismin kitkemiseen. Ei anneta tämän keskustelun unohtua. Rasismi on vakava ongelma myös Suomessa. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreen selvityksen mukaan neljä viidestä afrikkalaistaustaisesta on kokenut Suomessa syrjintää ihonvärinsä takia.

Hallintovaliokunnassa ihmisoikeuskysymykset nousevat esiin erityisesti, kun käsittelemme maahanmuuttoon liittyviä asioita. Nostan tähän kaksi käsittelemäämme hallituksen esitystä tältä keväältä: 

Turvapaikanhakijoiden työskentelymahdollisuuksia kausityövoiman puutteesta kärsivillä aloilla päätettiin helpottaa määräaikaisesti, jotta mahdollisimman moni Suomessa oleskeleva voisi kantaa kortensa kekoon koronakriisistä selviytymiseksi. Perussuomalaiset vastustivat tätä esitystä.

Alaikäisenä yksin Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta saada tarvittaessa lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastettavia tukipalveluita kotoutumisen varmistamiseksi muutettiin siten, että ikäraja nostettiin 21 vuodesta 25 vuoteen. Tämä vastaa lastensuojelun asiakkaiden tilannetta ja parantaa siten yhdenvertaisuutta. Perussuomalaiset vastustivat tätäkin esitystä.

Molempien asioiden kohdalla käytettiin täysistunnossa puheenvuoroja, joissa leimattiin kokonaisia ihmisryhmiä. Käytin molemmista asioista salissa puheenvuoron ja sain sen tiimoilta kansalaispalautetta sähköpostiini. 

Meillä kansanedustajilla on suuri vastuu siitä, että jokaisella ihmisellä Suomessa on yhtäläiset ihmisoikeudet, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Vihapuhetta ja rasismia ei voi eikä pidä verhota sananvapauden kaapuun.