Haluan tehdä eduskuntatyötä mahdollisimman avoimesti. Kokoan puolivuosittain yhteen osallistumiseni täysistuntotyöskentelyyn, tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, kaikki sovitut tapaamiset sekä maakuntamatkat omassa vaalipiirissä kotikaupunkini Espoon ulkopuolella.

Koronakriisin takia eduskunnan kevät oli aivan poikkeuksellinen. Valiokunnissa ja täysistunnoissa on käsitelty korona-asioiden lisäksi vain kiireisiä tai muuten välttämättömiä asioita. Monia muita kokouksia on peruttu tai lykätty. Edessä on kiireinen syksy, kun kertynyttä hallituksen esitysten, kansalaisaloitteiden ja muun työn sumaa puretaan. 

Eduskunnassa on ollut hiljaista, kun valtaosa työntekijöistä ja osa edustajista on ollut etätöissä eikä taloon ole saanut tuoda vierailijoita. Itse olen pysynyt terveenä ja ollut fyysisesti läsnä eduskunnassa, koska valiokuntien kokoukset ovat edellyttäneet läsnäoloa. Täysistunnoissa on voinut olla läsnä neljännes edustajista kerrallaan.

Koronan takia keväältä peruuntui lukuisia tapaamisia ja tapahtumia. Akuutin kriisivaiheen jälkeen monia kohtaamisia ja tilaisuuksia on onneksi pystytty järjestämään etäyhteyksien välityksellä.

Kansanedustajan työssä yksi hyvin merkityksellinen asia on juuri kohtaamiset. Toivottavasti syksyllä pääsemme taas tekemään eduskuntatyötä livekokouksissa, kasvokkain lounastapaamisissa sekä paikan päällä tapahtumissa ja tilaisuuksissa ihmisiä tavaten.

***

Valtiopäivätoimet:

Täysistunnoissa pidetyt puheenvuorot 33 kpl: puheenvuorot löytyvät eduskunnan sivuilta.

Kirjalliset kysymykset ja niihin saadut vastaukset:

 

Valiokuntatyö:

Toimin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana, hallintovaliokunnan jäsenenä, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenenä sekä 3.4.2020 alkaen maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenenä.

Olen ollut läsnä kaikissa ympäristövaliokunnan ja hallintovaliokunnan kokouksissa.

 

Muut toimet eduskunnassa:

 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen (vihreiden edustaja). Ryhmä kokoontui keväällä kolme kertaa.
 • Asuntopoliittisen kehittämisohjelman parlamentaarisen ryhmän jäsen (vihreiden edustaja). Ryhmä kokoontui keväällä kolme kertaa.
 • Eduskuntatyön uudistamistyön kansanedustajien palveluiden alatyöryhmän jäsen. Ryhmä kokoontui keväällä kerran.
 • Kansanedustajien sisäilmaryhmän johtokunnan jäsen. Ryhmä kokoontui keväällä kerran.
 • Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Neuvottelukunta kokoontui keväällä kaksi kertaa.

 

Nimikkoyrittäjä ja tutkijakummi:

Minulla on Suomen Yrittäjien kautta oma nimikkoyrittäjä, espoolaisen Janne Järvenojan, joka toimii Nordcheck Oy:n toimitusjohtajana. Tapasimme kevään aikana kerran.

Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) kautta sain tutkijakummiksi ilmastotutkija Arto Miettisen Helsingin yliopistosta. Tapasimme kevään aikana kaksi kertaa.

 

Maakuntamatkat omassa vaalipiirissä:

Kevään aikana kiersin piiriä seuraavasti. Korona-aikana matkoja ei luonnollisesti ollut.

 • Korso-Koivukylän Vihreiden ystävänpäivätilaisuus 14.2.2020
 • Siuntion Vihreiden vuosikokous 29.2.2020

 

Tapaamiset, eli ketkä minua lobbasivat:

Tapaamispyyntöjä tulee paljon, joten ihan jokaiseen ei pysty vastaamaan. Pyrin priorisoimaan niitä tapaamisia, jotka liittyvät valiokuntatyöhöni. Koronakriisin alkuajoilta tapaamiset jouduttiin perumaan, eikä tapaamisia ole koronakevään aikana pystynyt järjestämään tavalliseen tahtiin. Koronarajoitusten aikana järjestetyt tapaamiset on toteutettu etäyhteyksien välityksellä.

 • 10.1.2020 toimitusjohtaja Susanna Makaroff, Homekonsultti
 • 21.1.2020 viestintä- ja edunvalvontapäällikkö Mari Kamaja, Suomen tekstiili & muoti
 • 24.1.2020 toimitusjohtaja Paula Laine ja sidosryhmäjohtaja Saara Mattero, Valtion kehitysyhtiö Vake
 • 28.1.2020 asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi & liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Kuntaliitto
 • 28.1.2020 hankintajohtaja Jouni Pekonen, Kotkamills, Public Affairs Director Tuomas Tierala & Public Affairs -harjoittelija Vivi Rosenlew, Kreab
 • 30.1.2020 Toimitusjohtaja Auli Hänninen & viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Vesikallio, Perheyritysten liitto
 • 30.1.2020 tutkija Arto Miettinen, Helsingin yliopisto
 • 31.1.2020 Tiina Elon ja Saara Hyrkön kaupunkipolitiikan pyöreä pöytä
  • erityisasiantuntija Emma Terämä, VM
  • apulaispormestari Jaakko Stenhäll, Tampereen kaupunki
  • puheenjohtaja Olli Kolehmainen, World Student Capital
  • toiminnanjohtaja Matti Koistinen, Pyöräliitto ry
  • Pasi Mäenpää, Suomen kylät ry:n korttelijaoston puheenjohtaja; kaupunkisosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
  • yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus RT
  • hallituksen jäsen, Joonas Pulliainen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
  • Tea Taivalkoski, Kaupan liiton  asiantuntija sekä Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies
  • toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu , Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
  • ryhmäpäällikkö Aarno Kononen, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL)
  • hallituksen jäsen Tua Videman, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
  • projektipäällikkö Aino Hatakka, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  • vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen, Invalidiliitto ry, Esteettömyyskeskus ESKE
  • kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara
  • johtaja Aija Tasa, RAKLI ry
  • kaupunginsihteeri Mari Immonen, Espoon kaupunki
  • asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi, Kuntaliitto
  • kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunki
 • 10.2.2020 Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä: Seppo Savolainen (sijoittajasuhteet, PPA), Megatuuli Oy ja toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi, ABO Wind
 • 12.2.2020 asiantuntija Heidi Lettojärvi, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • 18.2.2020 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry 
 • 27.2.2020 toiminnanjohtaja Matti Koistinen, Pyöräliitto ry
 • 3.3.2020 toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry
 • 5.3.2020 toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva, Isännöintiliitto
 • 9.3.2020 toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel
 • 8.4.2020 toimitusjohtaja Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
 • 20.4.2020 johtaja (yhdyskunta ja infra) Kimmo Kurunmäki, RAKLI
 • 21.4.2020 yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus
 • 4.5.2020 toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
 • 6.5.2020 toimitusjohtaja Janne Järvenoja, Nordcheck Oy 
 • 15.5.2020 toiminnanjohtaja Matti Koistinen, Pyöräliitto ry
 • 29.5.2020 yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus RT
 • 17.6.2020  akatemiasihteeri Arto Miettinen, Suomen Tiedeakatemia
 • 23.6.2020 biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus

 

Viikkoraportit:

Ensimmäisen eduskuntavuoden aikana olen tiivistänyt sunnuntaisin viikon tärkeimmät tekemiseni, päätökset ja vaikuttamisen paikat blogissani julkaistaviin viikkoraportteihin. Jatkoin näin kuntapolitiikasta tuttua raportointikäytäntöä. 

Kevätistuntokauden alussa totesin, että raporttien kirjoittaminen viikonloppuisin on kuormittavaa, eikä ehkä kuitenkaan lopulta ole fiksuin tapa kertoa eduskuntatyöstä. Niinpä olen sen sijaan keskittynyt kertomaan tekemisistäni viikon mittaan sosiaalisen median päivityksin ja teemakohtaisin blogikirjoituksin. 

Kevään aikana julkaistut viikkoraportit:

Viikko 6    Viikko 7     Viikko 8    Viikko 9