Julkaistu Helsingin Sanomissa 26.6.2020

Koronakevät on osoittanut, miten tärkeitä lähiluonto ja retkeilyalueet ihmisille ovat. Maisema-arkkitehti Katariina Peltola kuvasi hyvin (HS Mielipide 18.6.) lähivirkistysalueiden asukkaille tarjoamaa hyvinvointia. Nämä viheralueet ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuudelle.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaa erityisesti elinympäristöjen tuhoutuminen esimerkiksi rakentamisen ja tehometsätalouden vuoksi. Vaikka monimuotoisuuden väheneminen on globaali uhka, toimet sen estämiseksi ovat usein paikallisia.

Kunnilla on käsissään ratkaisun avaimet luontokadon pysäyttämiseen, sillä ne päättävät maankäytöstä alueellaan sekä vastaavat omistamiensa metsien ja muiden luontoalueiden hoidosta. Yhä useampi kunta haluaakin tehdä enemmän luonnon suojelemiseksi. Myös valtio tahtoo kunnat vahvemmin mukaan puolustamaan ainutlaatuista luontoamme. Valtion tehtävänä on tukea kuntia luonnonsuojelussa ja tarjota siihen riittävät resurssit sekä toisaalta ohjata lainsäädännön keinoin luonnon monimuotoisuuden ja riittävien virkistysalueiden säilyttämiseen.

Hallitus on lisännyt rahallista tukea kuntien luontotyöhön. Helmi-elinympäristöohjelmaan avattiin erillinen Kunta-Helmi, josta kunnat voivat hakea rahoitusta omin luonnon ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiinsa. Tähän on varattu kolme miljoonaa euroa.

Metsien suojeluun tarkoitetun METSO-ohjelman kautta kunnat ja seurakunnat saavat korvausta arvokkaiden metsiensä suojelusta. Kuntien ja seurakuntien omistamissa metsissä on tutkitusti paljon luontoarvoja, ja ne ovat asukkaille tärkeitä virkistysalueita. METSO-ohjelmaa yhdessä kehittämällä saamme nämäkin alueet paremmin suojelun piiriin.

Tämän vuoden neljännessä lisätalousarviossa varattiin valtion retkeilyalueisiin ja kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen yhteensä 23 miljoonaa euroa. Tämäkin on tarpeellinen lisätuki kuntien luontotyölle.

Kuntien roolia ja vastuita luonnonsuojelussa on vahvistettava myös lainsäädännöllä. Vireillä olevassa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksessa kiinnitetään huomiota kuntien mahdollisuuksiin edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa kuntien rooli viheralueiden verkoston turvaamisessa on olennainen kysymys. Myös kuntien välinen yhteistyö on avainasemassa. Ympäristöministeriön Luontoviisaat kunnat -hankkeessa vahvistetaan kuntien verkostoitumista, jaetaan hyviä käytäntöjä ja kannustetaan tarttumaan toimiin luonnon tilan parantamiseksi.

Kunnat ovat jo ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä. Luotamme kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina ja haluamme osaltamme vahvistaa tätä työtä. Samalla voimme turvata myös asukkaille rakkaat lähivirkistysalueet.

Krista Mikkonen
ympäristö- ja ilmastoministeri (vihr)

Tiina Elo
ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja (vihr)