(Julkaistu Länsiväylässä 22.8.2020)

Joukkoliikenne kärsii koronan aiheuttamasta kurjistumiskierteestä. Kun monet tekevät etätöitä kotona, on vähemmän matkustajia ja lipputuloja. Kun tulot laskevat, koitetaan karsia menoja vähentämällä vuoroja ja lakkauttamalla linjoja. Koronariskin pelossa moni valitsee mieluummin oman auton kuin täyden bussin tai junan.

Joukkoliikenne on arjen sujuvuuden ja myös päästövähennysten mahdollistaja. Monelle kaupunkilaiselle joukkoliikenne on ainoa tapa päästä töihin, kouluun ja palveluiden äärelle. Koronan takia Espoossa on jo heikennetty monien joukkoliikennettä lakkauttamalla muun muassa linjojen 238 ja 244K liikennöinti.

HSL on pyytänyt alueen kunnilta lausunnot ensi vuoden talousarviosta: nostetaanko lipunhintoja, vähennetäänkö vuoroja vai voisivatko kunnat maksaa suurempaa tukea joukkoliikenteelle. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti omassa lausunnossaan, että nyt ei ole oikea aika korottaa matkalippujen hintoja. Tämän tulisi mielestämme olla myös Espoon kanta.

Maan hallitus päätti lisätalousarvoissaan tukea joukkoliikennettä 100 miljoonalla eurolla. Raha on jaettava joukkoliikenteen järjestämisen suhteessa siten, että tuki kohdistuu sinne, missä menetykset ovat suurimmat. Kaupunkien ja kuntien talous on ahdingossa koronan takia. On selvää, että valtion lisätukea tullaan tarvitsemaan etätyösuositusten ja matkustajakadon jatkuessa.

Joukkoliikenteen turvallisuus ja palvelutaso on turvattava myös koronakriisin aikana. Siten mahdollistamme arjen sujuvuuden ja ihmisten liikkumisen kestävästi. Tämä vaatii kuntien, HSL:n ja valtion hyvää yhteistyötä.

Espoo haluaa olla Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungilla ilman sujuvaa joukkoliikennettä ei ole kestävää tulevaisuutta.

Tiina Elo
Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja (vihr.)

Sirpa Hertell
HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja (vihr.)

Tiina Pursula
Kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja (vihr.)