Julkaistu Länsiväylässä 29.11.2020

Nuorisoseura Logen valmistelee noin 27 miljoonaa euroa maksavan Kameleonten Urheiluhallin rakentamista Leppävaaraan. Seuran tarkoituksena oli rahoittaa hanke muuttamalla omistamansa Viherlaaksossa sijaitseva tontti kerrostaloalueeksi.

Päättäessään lainatakauksesta urheiluhallille vuonna 2019 kaupunginvaltuusto edellytti hallihankkeen rahoituksen irrottamista Logenin tontin kaavoituksesta.

Nyt, vuotta myöhemmin, nuorisoseura Logen on kuitenkin tehnyt samansisältöisen kaavahakemuksen kaupungille. Saamamme tiedon mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta päättää joulukuussa siitä, käynnistetäänkö kaavoitus hakemuksen pohjalta vai ei.

Maanomistajan hurjimmissa suunnitelmissa perinteiselle pientaloalueelle rakennettaisiin 8-kerroksisia kerrostaloja sekä pysäköintitaloja useille sadoille uusille asukkaille. Toteutuessaan suunnitelmat tuhoaisivat nykyisen pientaloalueen ja sen vieressä olevan luonnontilaisen metsäalueen. Kaupunki ei ole näihin suunnitelmiin sitoutunut.

Nuorisoseura Logenin tontilleen tekemät suunnitelmat herättivät asukkaissa järkytystä tullessaan ensimmäisen kerran julkisuuteen, eikä tilanne ole muuttunut. Asukkaat ovat syystä kyseenalaistaneet voimakkaasti sen, että yksityisen maanomistajan tontin kaavoituksen lähtökohtana olisi saada tietty tuotto toisen hankkeen rahoittamiseen. Kaavoituksen on lähdettävä alueen ominaispiirteistä ja avoimesti asukkaat osallistaen.

Viherlaakson kehittämistarpeet on tunnistettu ja Viherlaakson pohjoisosien kokonaissuunnittelu on käynnistetty. Asukkaat ovat ehdottaneet ratkaisuksi ongelmaan, että myös Turuntien eteläpuolinen Viherlaakso kytketään mukaan kokonaissuunnitteluun. Tällä tavoin on mahdollista löytää alueelle sopiva ratkaisu, jossa otetaan huomioon alueen luonne, luontoarvot sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Tarkastelemalla koko Viherlaakso eteläinen -aluetta taataan myös maanomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Tatja Jukuri, alueen asukas, kuntavaaliehdokas (vihr.)
Tiina Elo , kansanedustaja, k aupunginvaltuutettu (vihr.)