Arvoisa puhemies,

Suomen kestävän kasvun ohjelma on valtava 2,3 miljardin euron kokonaisuus, joka rahoitetaan EU:n elpymisvälineen kautta. Tässäkin salissa on kyseenalaistettu elpymisvälineen käyttö Euroopan unioinin jäsenmaiden elvytystoimiin koronan aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta nousemiseksi. Koko EU:n elpyminen on Suomenkin etu. Suomen kaltaiselle pienelle vientivetoiselle maalle Euroopan sisämarkkinoiden toimivuus on ensiarvoisen tärkeää.

Arvoisa puhemies,

Tämä 2,3 miljardin euron kokonaisuus on meille ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä suuri käänne kohti kestävämpää Suomea ja Eurooppaa. Me vihreät kannatamme reilua muutosta eli sitä, että vähennämme päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa samaan aikaan. Tällä ohjelmalla pystymme samaan aikaan elvyttämään koronan runtelemaa taloutta ja vauhdittamaan reilua siirtymää kohti hiilineutraalia, luonnoltaan rikasta ja asukkaistaan huolta pitävää Suomea. Tällä ohjelmalla panostamme puoli miljardia euroa osaamisen kartuttamiseen ja autamme ihmisiä selviämään koronan yli.

Vähintään puolet rahasta käytetään ilmastokriisin torjuntaan ja vihreään siirtymään. Tärkeä lähtökohta on, ettei yksikään euro mene ilmaston tai ympäristön kannalta haitallisiin hankkeisiin. Vihreiden tavoitteena on, että EU:n elpymisvarat käytetään kokonaisuudessaan Agenda 2030 mukaisiin kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Tämä onkin selontekoon kirjattu.

Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevilla luontopohjaisilla ratkaisuilla tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Lisäksi tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja saavuttaa vesien hyvä tila. Tärkeää on myös se, että elvytystoimissa huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset.

Olennaista on, että hankkeiden priorisoinnissa painotetaan myönteisten ympäristövaikutusten ohella vaikutuksia työllisyyteen, kilpailukykyyn sekä julkisen talouden kestävyyteen. Nämä eivät ole vastakkaisia toisilleen, vaan päinvastoin tukevat toinen toisiaan. Teollisuuden uudistamisen ohella meidän on tuettava myös luovia aloja, matkailua ja kulttuuria, jotka ovat kärsineet ja kärsivät edelleen koronasta. Nämä alat ovat merkittäviä työllistäjiä ja luovat hyvinvointia yhteiskuntaamme.

Arvoisa puhemies,

Meillä on nyt miljardin euron paikka toteuttaa energiajärjestelmän muutos, jolla irrottaudumme fossiilisista polttoaineista. Se tarkoittaa polttoon perustumattomia lämmitysjärjestelmiä sekä puhtaan energian tuotantoa ja varastointia.  Biomassan laajamittainen käyttö sähkön- ja lämmöntuotantoon ei ole kestävä vaihtoehto. Tähän muutokseen tarvitsemme teollisuuden uudistumista ja investointeja. 

Eri teollisuudenalat ovatkin jo tehneet omat hiilineutraalisuustiekarttansa, joiden toteuttamiseen tätä elpymispakettia kannattaa fiksusti hyödyntää. Tavoitteena tulee olla ilmastopäästöjen mittavan vähentämisen ja energiatehokkuuden parantamisen lisäksi uuden vientivetoisen liiketoiminnan synnyttäminen sekä uusien työpaikkojen ja uuden yrittäjyyden luominen. Myös kiertotaloudessa piilee valtava potentiaali materiaalien uudelleenkäytön ja kierrossa pitämisen merkittävään kasvattamiseen ja uuteen työhön.

Arvoisa puhemies,

Kestävä tulevaisuus edellyttää koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan satsaamista. Osaamisen kasvattaminen on Suomen reitti takaisin kasvun tielle. Tarvitsemme nuorillemme lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Siksi on tärkeää, että koulutus, jatkuva oppiminen sekä panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin ovat ohjelman yhtenä painopisteenä. 

Erittäin tärkeää on myös nuorten työmarkkinoille pääsyn vauhdittaminen Ohjaamo-palveluita parantamalla ja sekä tukemalla lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden aikuistumista. Meidän on nyt vahvistettava nuorten tulevaisuudenuskoa.

Arvoisa puhemies,

Meillä oli jo ennen koronaa suuri haaste kasvavien mielenterveysongelmien ja hoitoon pääsyn ongelmien kanssa. Korona on tilannetta vain pahentanut. Mielenterveyden hoitovelkaa on purettava viipymättä. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja terapiatakuu toisivat tähän kaivatun ratkaisun. Vihreät ovat esittäneet näiden palveluiden rahoittamista osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.