Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreät lähtivät neuvotteluihin torjumaan koulutusleikkauksia, puolustamaan kulttuuria ja lähikirjastoja sekä vahvistamaan kaupungin ilmastotoimia. Erityisesti koronakriisin keskellä on tärkeää, että tasapainotamme taloutta viisaasti ja niin, että vahvistamme sitä, mikä Espoossa on hyvää ja ainutlaatuista.

Neuvottelutulos on vaikeisiin olosuhteisiin nähden kohtuullinen. Olen kuitenkin huolissani erityisesti opetukseen lisäysten jälkeenkin kohdistuvista säästöistä. Korona on koetellut rankasti monia lapsia ja nuoria. Meidän on pidettävä huoli siitä, että yksikään heistä ei putoa kelkasta koronan takia.

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaupungin henkilöstöä tärkeästä työstä ja venymisestä koronakriisin keskellä.

Lähikirjastojen merkitys on kirkastunut neuvottelujen kuluessa. Näissä neuvotteluissa saimme Viherlaakson kirjaston pelastettua ja työ lähikirjastojen puolesta jatkuu.

Sen sijaan olen pahoillani siitä, että Kalajärven koulun suuremmalle liikuntasalille ei löytynyt riittävästi tukea ja äänestys hävittiin niukasti tila- ja asuntojaostossa. Keväällä 2019 päätimme kaupunginhallituksessa vartavasten suurentaa liikuntasalin asukkaiden toiveesta. Tämä on lyhytnäköistä säästämistä ja ymmärrän pohjois-espoolaisten asukkaiden pettymyksen. Kyse on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista, joita olisi voitu parantaa muutaman miljoonan euron lisäsatsauksella.

Hyvät valtuutetut,

Tämän talousarvion valopilkkuja on se, että liikenneinvestoinneissa on tapahtunut Vihreiden pitkään peräänkuuluttama kestävä käänne: rahaa on siirretty tiehankkeista raiteisiin. Kaupunkirata etenee ja sen yhteydessä rakennetaan kauan kaivattu radanvarren pyöräbaana. Keskuspuiston halkaiselvalta Espoonväylältä sen sijaan on otettu rahat pois.

Sitkeä työ pyöräilyn edistämiseksi alkaa tuottaa tulosta. Talvipyöräilyn edistämiseen ja turvallisuuden parantamiseeen saimme 50 000 euroa. Sillä saamme ainakin Länsiväylän varren harjasuolauksen toteutettua.

Korona on lisännyt pyöräilyä ja sähköpyörien yleistyminen tekee pyöräilystä vaihtoehdon yhä useammalle. Tätä kehitystä meidän on tuettava. Siksi teen toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 4:

“Valtuusto toivoo, että kaupunkitekniikan keskus jatkaa pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman toimeenpanoa laatimalla viipymättä kohteista tarkemmat suunnitelmat sekä selvittämällä eri tapoja rahoittaa investointeja, kuten taseyksiköiden kautta sekä hakemalla aktiivisesti valtiontukea. Toimenpiteet pyritään mitoittamaan sen mukaan, että kaupunki saavuttaa asettamansa tavoitteen pyöräilyn kulkutapaosuuden kaksinkertaistamisesta vuodesta 2014 vuoteen 2024 mennessä (nykyisestä noin 8 prosentista 15 prosenttiin). Lisäksi valtuusto toivoo, että toimien etenemisestä, tarvittavista resursseista ja kulkutapaosuuden kehittymisestä raportoidaan vuosittain talousarvion yhteydessä.”