Arvoisa puhemies,

Olemme joutuneet tekemään ensi vuoden talousarvion koronakriisin keskellä ja ehdoilla. Kuitenkin tunnelin päässä kajastaa valoa: toivo siitä, että ensi vuoden aikana maailma normalisoituu koronarokotteen ansiosta.

Tällaisina aikoina hallituksen on kenties tärkeämpää kuin koskaan punnita politiikkansa vastuullisuutta eri näkökulmista. Korona on kurittanut eri aloja hyvin eri tavalla. Kaupat ja ravintolat voivat olla auki samaan aikaan, kun kulttuuritoimijat ovat menettäneet ansaintamahdollisuutensa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta joutuu venymään kuukausi toisensa perään äärirajoilla. Opettajat ja muu koulujen henkilökunta vastaavat lähi- ja etäopetuksesta haastavassa tilanteessa ja muuttuvien suositusten keskellä. Hallitus tekee työtä sen eteen, että apu ja taloudellinen tuki kohdistuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja että samaan aikaan pystymme rakentamaan kestävää polkua ulos tästä kriisistä. Tässä työssä meillä on vielä parannettavaa. Esimerkiksi musiikista saa elantonsa yli 30 000 ihmistä, jotka tarvitsevat näkymän tulevaisuuteen. 

Samaan aikaan, kun pelastamme työpaikkoja ja huolehdimme ihmisten toimeentulosta, on pidettävä kirkkaana mielessä, että toisiinsa kiinteästi sidoksissa olevat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, luontokato, etenevät ja uhkaavat myös ihmiskunnan hyvinvointia. Valtion talousarvion määrärahoja ja elvytystoimia on arvioitava systemaattisesti niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta.  Lähtökohdan tulisi olla, että emme toimillamme tee vahinkoa luonnolle tai ympäristölle. Tässä meillä on korkean osaamisen kansakuntana mahdollisuus olla edelläkävijöitä siten, että luomme samalla uutta työtä ja toimeentuloa.

Arvoisa puhemies,

Korona on vaikuttanut suuresti lasten oppimiseen. Tällä talousarviolla satsaamme niin varhaiseen tukeen kuin koko koulutuspolkuun. Vahvistamme varhaiskasvatusta, jotta se antaisi jokaiselle lapselle hyvän alun koulupolulle. Erityisen tärkeää on, että varhaiskasvatukseen luodaan oma, esi- ja peruskoulusta tuttu kolmiportaisen tuen malli, jotta jokainen tukea tarvitseva lapsi sitä myös saisi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun pääsee ensi syksystä alkaen mukaan 10 000 viisivuotiasta lasta eri puolilla Suomea. Nämä ovat tärkeitä panostuksia oppimisen varhaisiin vuosiin.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja maksuton toisen asteen koulutus astuvat voimaan ensi syksynä ikäluokka kerrallaan. Tämä on historiallinen uudistus, joka on toimeenpantava huolella. Meille Vihreille on ollut uudistuksessa tärkeää varmistaa, että samalla kun velvoitteita opiskella lisätään, myös nuoren saamaan tukeen ja ohjaukseen satsataan. Opinto-ohjausta kohdennetaan erityisesti niille nuorille, joilla on vaara keskeyttää opintonsa.

Arvoisa puhemies,

oppositio on aivan oikein perännyt hallitukselta kunnianhimoa työllisyystoimiin. Kaikki kivet on käännettävä ja ehdotukset työllisyyden parantamiseksi selvitettävä, jotta työllisyys saadaan kestävästi kasvuun ja ihmisille työtä ja toimeentuloa. Näihin hallitus onkin luvannut palata.

Erityisesti kannan huolta nuorten työllisyystilanteesta, jota korona on heikentänyt. Meidän on luotava nuorille toivoa ja varmistettava, että jokainen nuori löytää paikkansa ja pääsee kiinni työelämään. Tähän työllisyyden kuntakoikeilut tuovat toivottavasti uusia ratkaisuja.

Arvoisa puhemies,

vielä muutama sana eduskunnan 40 miljoonan euron joululahjarahoista, jotka täydentävät vuoden 2021 varsinaista budjettia. Saimme mukaan monta vihreille tärkeää asiaa. Erityisen iloinen olen Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen 600 000 euron lisärahoituksesta. Ilman sitä museo olisi joutunut ensi vuonna lopettamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviään. Lisäraha antaa mahdollisuuden selvittää ensi vuoden aikana, miten Luomuksen kansalliset tehtävät turvataan myös pidemmällä tähtäimellä.

Arvoisa puhemies,

Korjaamme vielä pitkään koronan jälkiä, mutta jossain vaiheessa ensi vuotta elämme toivottavasti  jo koronakriisin jälkeistä aikaa. Jatkaaksemme reilua siirtymää kohti maailman ensimmäistä hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa meidän on löydettävä keinot luoda kestävää kasvua ilman hyvinvoinnin heikkenemistä. Meidän on otettava kaiken politiikan johtotähdeksi kestävän kehityksen tavoitteet ja varmistettava, että kaikki pysyvät mukana ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.