Luonnon monimuotoisuus heikkenee nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana. luontopääoman varasto on tippunut vajaassa 30 vuodessa lähes 40 %.

Viime viikolla julkistettiin Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaama, professori Partha Dasguptan johdolla laadittu raportti, joka osoittaa että luonto ja talous ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Raportissa arvioidaan, mitä taloudellista hyötyä luonnon monimuotoisuudesta on ja mikä on luontokadon taloudellinen hinta.

Raportin viesti on, että luontopääoman suojelussa on globaalisti epäonnistuttu. Taloudellista ja inhimillistä pääomaa on kerrytetty ympäristön kustannuksella, ilmaston tilaa ja luonnon monimuotoisuutta heikentäen.

YK:n mukaan 30 % maapallon pinnasta pitäisi saada suojelun piiriin vuoteen 2030 mennessä, jotta ihmiselle tärkeiden ekosysteemien elinkelpoisuus voidaan turvata. Tämä vaatisi noin 140 miljardin dollarin vuosittaisen investoinnin. Summa on noin 0,16 % BKT:sta. 

Dasguptan raportti antaa suosituksia kestävään muutokseen: Kulutuksemme on sopeutettava ympäristön rajoihin. Talouden mittarit ja kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on uusittava huomioimaan luontopääoman suojelu ja kasvattaminen.

Kysyin eilen eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marinilta, miten hallitus turvaa Suomessa luonnon monimuotoisuuden nykyistä paremman arvottamisen, erityisesti valtiontalouden hoidossa ja talouspolitiikassa. 

Pääministeri totesi vastauksessaan, että taloudellisen toiminnan vaikutukset ympäristöön pitäisi saada mukaaan taloudellisiin laskelmiin. Hallitus valmistelee osana puoliväliriihen arviointia kestävyystiekarttaa, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Tämä osaltaan vastaa tarpeeseen arvioida kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan kestävää kehitystä. Yksi johtopäätös voisi pääministerin mukaan olla se, että kierto- ja biopohjaisen talouden kysyntä kasvaa, millä korvataan fossiilisia raaka-aineita.

Keskustelu jatkuu siis hallituksen puoliväliriihen yhteydessä.

Alla suullinen kysymys:

Arvoisa puhemies,

Viime viikolla julkistettiin Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaama, professori Partha Dasguptan johdolla laadittu raportti luonnon ja talouden yhteenkytkeytyneestä luonteesta.

Raportin viesti on, että luontopääoman suojelussa on globaalisti epäonnistuttu. Taloudellista ja inhimillistä pääomaa on kerrytetty ympäristön kustannuksella.

Luonnon ja ekosysteemien tarkka arviointi ja määrittely on tunnetusti vaikeaa, mutta vaarallinen suunta ja mittakaava ovat selkeitä.

Raportti antaa useita suosituksia kestävään muutokseen: Kulutuksemme on sopeutettava ympäristön rajoihin. Talouden mittarit ja kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on uusittava huomioimaan luontopääoman suojelu ja kasvattaminen.

Kysynkin pääministeri Marinilta, miten hallitus turvaa Suomessa luonnon monimuotoisuuden nykyistä paremman arvottamisen, erityisesti valtiontalouden hoidossa ja talouspolitiikassa?