Eilisessä valtuuston kokouksessa päätettiin millaisella organisaatiolla Espoota johdetaan seuraavat neljä vuotta. Olin käynnistämässä tätä uudistusprosessia toimiessani kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajana tein taustalla valmistelutyötä loppun asti, vaikken enää neuvottelupöydissä istunutkaan.

Esitys hyväksyttiin neuvotteluissa sovitun kompromissin mukaisesti yksimielisesti. Vihreiden vaikuttamistyö näkyy lopputuloksessa, mutta toki lopputulos olisi toisen näköinen, jos olisimme saaneet yksin päättää. Valtuustossa korostin erityisesti ympäristötoimen merkitystä kasvavassa kaupungissa.

Siihen liittyen tein myös seuraavan toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

“Valtuusto toivoo, että uudessa organisaatiossa hyödynnetään aktiivisesti ympäristökeskuksen asiantuntijuutta ja muun muassa siten varmistetaan luonto- ja ilmastotyön toteutuminen mahdollisimman vaikuttavana.”

Vihreiden ryhmä lähti uudistukseen toiveikkain mielin. Virkavalmistelu lähti ensimmäistä kertaa valmistelemaan pormestarimallia yhtenä vaihtoehtona. Perusteellinen valmistelutyö tehtiin yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Yhteisen valmistelun pohjalta Turussa päätettiin siirtyä pormestarimalliin. Espoossa vaihtoehto sen sijaan tyrmättiin jo ennen kunnollisia neuvotteluja. Se oli pettymys.

Pormestarimalli Espooseen on ollut pitkään Vihreiden tavoitteena. Se antaa vallalle kasvot, kun kaupunkia johtavat vaaleilla valitut luottamusehenkilöt. Pormestarimallissa johtavat luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nykyisessä mallissa muodollisesti epäpoliittiset viranhaltijajohtajat käyttävät suurta valtaa. Se on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa.

Kun pormestatrimalliin ei siirrytty, vihreät esittivät, että johtavien luottamushenkilöiden mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään olisi vahvistettu. Se olisi voitu toteuttaa keskeisten lautakuntien puheenjohtajien tai valtuustoryhmien puheenjohtajien toimintaedellytyksiä parantamalla.

Nyt ainoa muutos on, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle annetaan mahdollisuus hoitaa tehtävää kokoaikaisesti. Tämä vahvistaa suurimman puolueen asemaa, joka kokoomusjohtoisessa kaupungissa on jo nykyisellään vahva.

Vihreiden ryhmällä on suuri huoli ympäristöasiantuntijuuden vaikuttavuudesta uudessa organisaatiossa. Huoli johtuu siitä, että ympäristölautakunta ja rakennuslautakunta yhdistetään yhdeksi lautakunnaksi. On riski, että uuden lautakunnan työ halutaan typistää lupa-asioiden käsittelyyn. Ympäristökekskuksen tehtävät ovat kuitenkin huomattavan paljon laajemmat. Tätä halusin valtuustotoivomuksellani korostaa.

Ympäristökeskuksella ja ympäristölautakunnalla on tärkeä asiantuntijarooli kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden kokonaisuudessa. Ilman vahvaa ympäristöasiantuntijuutta ja mandaattia toimia, luonto ja ympäristö jäävät päätöksenteossa helposti merkitystään pienempään rooliin.

Tämä ei vastaa tarvetta eikä asukkaiden toivetta voimakkaasti kasvavassa kaupungissa. Olisimme halunneet säilyttää itsenäisen ympäristölautakunnan, mutta emme saaneet sille riittävästi tukea.

Viime aikoina on käyty laajaa keskustelua lähiluonnon merkityksestä ja asukkaiden huolista, kun luontoa jää rakentamisen alle. Tarvitsemme vaikuttavan ympäristökeskuksen ja sinne laaja-alaista asiantuntemusta, jotta ympäristö- ja luontonäkökulma pysyy vahvasti mukana hankkeiden valmistelussa. On myös huomioitava, että ilmasto-, ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädännön jatkuvasti kehittyessä kuntienkin vastuut ja tehtävät tulevat ennemmin kasvamaan kuin vähenemään.

Kun ympäristö- ja rakennuslautakunta nyt yhdistetään, on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että ympäristöasoiden asema ja rooli lautakunnassa säilyy merkittävänä. Kyse on muun muassa siitä, miten turvaamme luonnon monimuotoisuuden, suojelemme arvokkaat metsämme, hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme siihen, vähennämme kuormitusta Itämereen ja huolehdimme järviemme ja vesistöjemme kunnosta.

Nostin puheessani esiin myös nuorisotoimen aseman. Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa on tilausta laaja-alaiselle ja vaikuttavalle nuorisopolitiikalle. Esityksestämme nuorisotoimen asioille perustetaan oma jaosto kasvun ja oppimisen lautakunnan alle. Tämä oli tärkeä muutos.

Ja vielä kaksi nostoa:

Koulujen johtokunnat säilyvät, mikä on tärkeä asia. Vihreiden ryhmä vastusti alusta alkaen johtokuntien lakkauttamista ja esitti niiden säilyttämistä aiemmissa vaiheissa. Hienoa, että demarit ja kokoomuskin tähän viime hetkellä heräsivät ja johtokunnat saatiin säilytettyä.

Ja vielä lopuksi nostan esiin kulttuurin ja liikunnan sijainnin uudessa organisaatiossa. Nyt päätettiin perustaa uusi elinvoiman tulosalue suoraan kaupunginjohtajan alle ilman toimialajohtajaa. Kulttuuri ja liikunta siirrettiin osaksi tätä uutta tulosaluetta.

Kulttuurilla ja liikunnalla on tärkeä rooli asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun uutta elinvoimatoimialaa rakennetaan.