Arvoisa puhemies,

Olemme eläneet keskellä koronaviruspandemiaa jo yli vuoden, ja tautitilanne on vaikeampi kuin koskaan. Huoli terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä on vakava ja siksi olemme keskustelemassa nyt uusista rajoitustoimista.

Kun puhumme liikkumisen rajoittamisesta, kyse on todella raskaasta perusoikeuksien rajoittamisesta. Tällaisten päätösten tulee aina olla välttämättömiä, viimesijaisia, vaikuttavia ja oikeasuhtaisia. Ja kynnyksen on oltava todella korkealla.

Terveydenhuollon asiantuntijat ovat pitäneet uusia rajoituksia välttämättöminä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi. Toisessa vaakakupissa ovat ihmisten jaksaminen, mielenterveys ja toimeentulo sekä yritysten taloudellinen selviäminen kriisiajan yli.

Kuten täällä on todettu, tällä lakiesityksellä liikkumisrajoitukset eivät astu voimaan, vaan se edellyttää valtioneuvoston asetuksen ja välttämättömyysharkinnan. Hallitus on siis varautumassa pahimpaan. Todella toivon, ettei tätä lakia tarvitse ottaa käyttöön.

Eduskunnan tehtävänä on nyt joka tapauksessa huolella arvioida hallituksen esitystä kokonaisuutena ja sitä onko se välttämätön ja vedenpitävästi perusteltu. Tärkeää on myös, että kokonaisuus vastaa ihmisten oikeustajua.

Arvoisa puhemies,

Rajoitusten vaikutukset alueiden yrityksille olisivat rajut. Kaupan liiton mukaan ne vaikuttaisivat 3800 erikoiskaupan yrityksen toimintaan pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella. Nämä yritykset työllistävät yhteensä 15600 työntekijää.

Tämän lisäksi rajoitustoimet vaikuttaisivat tuhansien muiden palvelualojen yritysten toimintaedellytyksiin. Erityisesti palvelualan pienyrittäjien tilanne on aivan kohtuuton ja huoli suuri.

Alueiden yrittäjille on ripeästi valmisteltava ratkaisut toimeentulo-ongelmiin ja kustannukset tulee kompensoida. Kustannustuen neljännen kierroksen valmistelu onkin jo aloitettu työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Viime keväänä työntekijöiden lomauttamista helpotettiin väliaikaisella lainsäädännöllä ja näin vältettiin irtisanomisia ja helpotettiin yritysten ahdinkoa. Vastaava lainsäädäntö on tarpeen nytkin, jos liikkumisrajoituksiin mennään.

Arvoisa puhemies,

Koronakriisi on osunut erityisen rajusti lapsiin ja nuoriin. Kannan huolta erityisesti niistä nuorista, joiden etäopiskelu on kestänyt toisella asteella joulukuun alusta alkaen ja korkeakouluissa monilla jo yli vuoden.

Kriisi näkyy lasten ja nuorten kasvavana pahoinvointina, jolla on valtavia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Meidän on nyt tehtävä kaikkemme, jotta lapset ja nuoret pääsevät kouluun ja harrastuksiin koronaturvallisesti. Myös lasten ja nuorten tukitoimia on edelleen vahvistettava.

Tätä hallituksen esitystä on tarkasteltava myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Meidän aikuisten on nyt kannettava vastuuta.

Arvoisa puhemies,

Tie ulos tästä kriisistä ovat rokotukset. Rokotustahtia on kaikin keinoin kiirehdittävä. Myös kotimaista rokotetuotantoa kannattaa vauhdittaa. Tämä ei varmasti ole viimeinen pandemia, jonka kohtaamme.

Kun riskiryhmät on kaikkialla Suomessa saatu rokotettua, myös rokotusjärjestystä on tarkasteltava siitä näkökulmasta, miten tehokkaimmin ehkäisemme viruksen leviämistä ja terveydenhuollon kapasiteetin kuormittumista.

THL on antanut tänään lausunnon kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suosituksista. On perusteltua, että valmistelua jatketaan tältä pohjalta. On koko Suomen etu, että koronaa torjutaan paitsi rajoitustoimin myös rokotuksin tehostetusti niillä alueilla, joissa epidemiatilanne on pahin.

Arvoisa puhemies,

Täällä on käyty hyvää lähetekeskustelua hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn evästämään. On tärkeää, että tämä kokonaisuus käydään valiokunnissa huolella läpi. Yksityiskohdat on katsottava tarkkaan ja varmistettava, etteivät rajoitukset ole kenellekään kohtuuttomia.

Olemme todella poikkeuksellisen ja vakavan päätöksen äärellä. Olemme tekemässä ennakkopäätöstä tulevaisuutta ajatellen.

Huolestuttavaa on, että hallituksen esityksessä ei ole tarkkoja kriteereitä esimerkiksi taudin ilmaantuvuudesta tai sairaalakapasiteetista, vaan rajoitusten käyttöönotto perustuisi kokonaisarvioon. Hallituksen esityksessä tai sen perusteluissa ei kerrota mikä on riittävä kehityssuunta alueella.

Esityksessä on oltava vahvat lukot sille, että perusoikeuksien rajoittaminen on todellakin tarkkarajainen viimesijainen keino, kun kaikki muut keinot ovat käytössä.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi totean vielä, että lait ja rajoitukset eivät yksin riitä pysäyttämään virusta. Viime kädessä kyse on meistä ihmisistä ja meidän toiminnastamme. Siitä, että vältämme lähikontakteja. Parasta olisi, että tämä tapahtuisi ilman että siitä pitää lailla säätää.