Arvoisa puhemies,

Elpymispakettia koskevassa äänestyksessä on kyse eurooppalaisesta solidaarisuudesta, yhteisestä elvyttämisestä ja yhteisestä kriisin hoidosta. Mutta siinä on kyse myös siitä, että vauhditamme Suomen ja Euroopan vihreää siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja kestävää luonnonvarojen kulutusta. 

Tämä siirtymä tulee toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, ja se on EU:n elvytyspaketin lähtökohta. On Suomen ja suomalaisten etu, että vahvasti ilmastotoimiin kohdistuva ja talouden toipumiselle tärkeä elvytyspaketti toteutuu.

Myös elinkeinoelämän viesti on selvä: On Suomen, suomalaisten ja meidän yritystemme etu, että tuemme Euroopan elpymistä ja varmistamme samalla, että elpymispaketin rahat käytetään Euroopan ja Suomen uudistamiseen ja uusien kestävien työpaikkojen synnyttämiseen.

Euroopan unionin uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää, että kykenemme toimimaan yhdessä kriisin keskellä. Yhtenäisyys on tärkeää, jotta voimme olla etulinjassa ratkomassa globaaleja kriisejä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. 

Suomi saa elpymispaketista rahaa vihreään siirtymään, hiilineutraalin Suomen rakentamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vähintään 50 prosenttia Suomen kestävän kasvun ohjelmasta käytetään ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.

Arvoisa puhemies,

Elpymispaketti on tarpeellinen koko Euroopan talouden elvyttämiseksi.

On Suomen etu, että päävientimarkkinamme nousee kriisistä mahdollisimman nopeasti. Yhteinen elvyttäminen on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin yksittäisten maiden omat toimet. Jos talous romahtaa EU:n talousalueella, vaikutukset ovat kohtalokkaita myös suomalaisille.

Arvoisa puhemies,

Pidän tärkeänä, että valtiovarainvaliokunta lausumassaan korostaa elpymisvälineen kertaluonteisuutta. Tämä järjestely ei toimi ennakkotapauksena eikä Suomi tällä päätöksellä hyväksy vastaavan järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi. 

Olemme keskellä poikkeuksellista globaalia kriisiä, joka on runnellut myös eurooppalaisia talouksia ja ihmisiä. Tässä tilanteessa poikkeukselliset toimet ovat perusteltuja. Tämä ei valitettavasti varmaankaan ole viimeinen kriisi, jonka kohtaamme, joten sitäkin tärkeämpää on rakentaa sellaista Eurooppaa ja EU:ta joka pystyy varautumaan kriiseihin paremmin.

Kuten valiokunta mietinnössään toteaa, EU ei ole vain maksu-unioni, vaan myös poliittinen yhteisö, jossa keskinäinen solidaarisuus vaikuttaa EU:n luotettavuuteen muun maailman ja rahoitusmarkkinoiden silmissä. 

Elpymisrahaston puutteista ja ongelmista huolimatta Suomella on myös taloudellinen intressi olla siinä mukana. Suomi on pieni ja vientivetoinen maa, ja hyödymme avoimista sisämarkkinoista ja vakaudesta moninkertaisesti elpymispaketin nettomaksuosuutteemme nähden. Tämä on tärkeää pitää mielessä.

Arvoisa puhemies,

Olemme tekemässä tärkeää päätöstä, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. Tarvitsemme vahvaa, demokraattista EU:ta, joka puolustaa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteita. Tarvitsemme Eurooppaa, joka on avainpelaaja kansainvälisillä areenoilla, edistää vastuullisempia sääntöjä kansainväliseen yhteistyöhön ja näyttää suuntaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa maailmalle. Tästäkin tässä päätöksessä on kyse.