(Julkaistu Länsiväylässä 12.5.2021)

Kaupungit ovat ratkaisijan roolissa, kun torjumme ilmastonmuutosta ja pysäytämme luontokatoa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Espoossakin, ja siksi kaupungin on löydettävä pikaisesti uusia ratkaisuja, joilla edistetään myös muutoksiin sopeutumista.

Erilaiset luontoon tukeutuvat ratkaisut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen haittojen, kuten rankkasateiden ja tulvien, aiheuttamien ongelmien torjunnassa. Samalla ne lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Espoon kaupunki varautuu jo monin tavoin ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin. Niityt, kosteikot, kaupunkimetsät ja rakennetut puistot auttavat hulevesien hallinnassa, lämmönsäätelyssä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Sadevesiä imeytetään maahan lisäämällä vettä läpäiseviä tienpintoja ja rakentamalla luonnonmukaisia hulevesialtaita.

Myös asukkaat kannattaa ottaa tähän työhön mukaan. Kaupungin tuki asukkaiden kotipihoillaan tai lähiympäristössään toteuttamiin luontoratkaisuihin edistäisi Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumista ja lisäisi samalla asuinympäristön vehreyttä.
Hollantilaiskaupunki Arnhem varautuu ilmastonmuutokseen tukemalla asukkaiden omia projekteja. Kunta voi rahoittaa esimerkiksi viherkaton rakentamista tai sitä, että asukkaat viherryttävät omaa puutarhaansa ja lähinaapurustoa.

Ehdotamme, että Espoon kaupunki ottaa mallia Hollannista ja ryhtyy tukemaan asukkaiden omia hankkeita, jotka lisäävät luontoelementtejä, kuten viherkattoja, sadepuutarhoja, puiden istutusta tai vaikkapa niittyjä asukkaiden lähiympäristössä. Uskomme, että tämä innostaisi asukkaita toimimaan yhteisen ympäristömme hyväksi.

Tiina Elo
Kansanedustaja, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)

Auli Elolahti
Ympäristöasiantuntija, kuntavaaliehdokas (vihr.)
Espoo