Vihreässä Espoossa ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat osa kaikkea kaupungin toimintaa. Ilmastotoimet ja niihin budjetoidut rahat näkyvät selkeästi talousarviossa niin, että jokaisen asukkaan on helppo seurata ilmastotoimien etenemistä. Näin ei vielä ole, mutta tähän tulee pyrkiä.

Yhteinen tavoite kannustaa yhteisiin ponnisteluihin sen saavuttamiseksi. Saamme asukkaat mukaan ilmastotoimiin, kun arjen ilmastovalinnat ja niihin vaikuttaminen tehdään helpoksi.

Parhaimmillaan ilmastotoimet parantavat ihmisten arkea, kun joukkoliikennettä parannetaan, energiantuotanto puhdistetaan ja lähiluontoa suojellaan. Kuulemalla ja osallistamalla asukkaita ilmastotoimienenpiteiden suunnittelussa, voidaan innostaa ja sitouttaa yhä useampi mukaan.

Tarvitsemme aktiivista viestintää ja uusia osallistumisen muotoja, kuten asukasraateja, suunnittelutyöpajoja ja keskustelufoorumeita. Ympäristöministeriö kutsui koolle kansalaisraadin arvioimaan kuinka reiluja ja tehokkaita Suomen suunnitellut toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ovat. Myös Espoo voisi kutsua koolle vastaavan asukasraadin arvioimaan ja ideoimaan kaupungin päästövähennystavoitteita.

On tärkeää, että asukkaita osallistaessa kuullaan myös heitä, joiden ääni ei yleensä kuulu. Erityisesti on kuunneltava nuoria, jotka elävät tämän päivän ratkaisujen kanssa pitkälle tulevaisuuteen. Moni nuori kokee ilmastoahdistusta ja voimattomuutta viheliäiden ympäristöongelmien äärellä. Ottamalla nuoret mukaan ilmastoa koskevaan päätöksentekoon, edistetään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja kykyjään johtaa systeemistä muutosta.

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet vaikuttavat viime kädessä meihin kaikkiin ja haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia ihmisryhmiä, myös Espoossa! Hollantilaiskaupunki Arnhem varautuu ilmastonmuutokseen tukemalla asukkaiden omia projekteja. Kunta voi rahoittaa esimerkiksi viherkaton rakentamista tai sitä, että asukkaat viherryttävät omaa puutarhaansa ja lähinaapurustoa. Tämä sopisi hyvin osallistuvan budjetoinnin teemaksi!

Vastaavasti Lahden kaupungissa on kokeiltu henkilökohtaista hiilibudjettia, joka antaa ihmisille mahdollisuuden hyötyä päästöjensä vähentämisestä. Jokainen käyttäjä saa viikoittaisen mobiilisovelluksella toimivan päästöbudjetin. Jos käyttäjä vaikkapa suosii kestäviä liikkumisvaihtoehtoja, kuten bussia tai pyörää, ja päästöbudjettia jää käyttämättä, hän ansaitsee hyvityksiä. Hyvitykset voidaan vaihtaa sovelluksessa alennuksiin esimerkiksi kuluttajapalveluissa.

Hyviä esimerkkejä kannattaa hyödyntää myös Espoossa. Näin ilmastotoimista voidaan tehdä helppoja ja innostavia kaikille asukkaille.

Tiina Elo ja Auli Elolahti

Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.